CBE Polska

Uczestniczymy w konferencji "Elastyczność KSE - zmiany na rynku energii"

fekonferencja

W dniu dzisiejszym odbywa się konferencja organizowana przez Forum Energii „Elastyczność KSE - zmiany na rynku energiii”. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją wprowadzającą Dr Joanny Maćkowiak-Pandery, na temat elastyczności w kontekście obecnych regulacji europejskich. W tej chwili prezentacje wygłasza Prof. Dr hab Leszek Jesień, dyrektor współpracy międzynarodowej PSE, na temat Zmiany paradygmatu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w warunkach rynkowych. Firmę CBE Polska reprezentuje Barbara Boczek.

NMG S.A became the General Partner of the Seminar "Energy Clusters: Market and Technology"

nmgRobert Duszka, Business Development Director, will make a speech about IT support forenergy clusters and virtual power plants based on the portfolio and experience of NMG S.A. In addition, he will take part in a discussion panel on energy storage and e-mobility. NMG S.A. is an expert in providing professional IT solutions, in particular, products related to mass data acquisition, production management, industrial automation and building management (BMS) and energy management and optimizing the consumption of all energy media. NMG S.A. consist of experienced team of staff who has specialized in complex projects for the last several years, especially in the field of mass data acquisition, production process management and energy management, and automation and control. The solutions offeredby NMG S.A. are tailored to the individual needs and conditions of the Clients. NMG S.A., working with its clients, specialize s in creating so-called. Turnkey projects - from concept, through implementation to product launch. In addition, NMG S.A. assists its customers in operating and maintaining systems, provides further development, and advises and trains client staff. More

Dziś ruszył konkurs NFOŚiGW na dofinansowanie dystrybucji ciepła i chłodu sieciowego

Szanowni Państwo,
informujemy, że NFOŚiGW ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.5 - Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18). Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.05.2018 r. do 27.07.2018 r. Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.5:
 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).
O wsparcie ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Nie dotyczy to projektów które nie mogły zostać dofinansowane w ramach ogłoszonych naborów Regionalnych Programów Operacyjnych. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 200 mln PLN. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---iv-konkurs/

The Ministry of Energy will present during the fourth edition of the seminar Energy Clusters - Market and Technology

Andrzej KazmierskiAndrzej Kaźmierski, Director of the Renewable Energy Department at the Ministry of Energy confirmed his participation in the fourth edition of the seminar Energy Clusters - Market and Technology, which will take place on June 14 in Warsaw. Director Kaźmierski will talk about further work on energy clusters. Recently, we learned which clusters received the certificate, and the second pool of awarded initiatives will be announced soon. At present, around a hundred participants from several dozen energy clusters and other organizations are already registered. We invite you to participate in the event.

Barbara Adamska will moderate the panel on energy storage and e-mobility in energy clusters during the 4th seminar Energy Clusters - Market and Technology

The event Energy Clusters - Market and Technology will be held on June 14 in Warsaw. Barbara Adamska, CEO of ADM Polska, is among others an expert in the field of energy storage and energy clusters. The panel discussion will be about the application of new technologies in energy clusters. The panel will be attended by representatives of clusters with electric vehicles or energy stores at various stages. Below the full panel composition:
 • Maciej Martyniuk, Project Coordinator, National Center for Research and Development, Poland
 • Jan Grześkowiak, Centrum Rozwoju Komunalnego, coordinator of Ostrów Energy Cluster, Poland
 • Tomasz Sodowski, representative of Brenergia Energy Cluster, Poland
 • Albert Gryszczuk, representative of Zgorzelec Energy Cluster, Poland
 • Janusz Bieńkowski, representative of the Karkonosze Energy Cluster, Poland

Już blisko 100 uczestników zarejestrowało się na IV Seminarium o klastrach energii

Szanowni Państwo,

zapraszamy do uczestnictwa w najważniejszym w Polsce wydarzeniu poświęconym klastrom energii oraz wirtualnym elektrowniom, które odbędzie się 14 czerwca w Warszawie. Osoby rozważające udział zachęcamy do rejestracji ze względu na ostatnie wolne miejsca. Do chwili obecnej mamy zarejestrowanych prawie 100 uczestników, w zdecydowanej większości przedstawicieli klastrów z całej Polski. W gronie uczestników m.in.SOLAR Naturalna Energia Sp. z o.o., ADM Poland, AGH, Asseco Poland, Baligrodzki Klaster Energii, Enea S.A, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A, energyREGION „Michałowo”, ENGIE EC Słupsk, GI City Therm Sp. z o.o., Gmina Potęgowo, iGrid Technology Sp. z o.o.,  Innovation AG, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, Karkonoski Klaster Energii, Klaster Energii Brenergia, Klaster Energii Brzesko, Klaster Energii Dolina Zielawy, Klaster Energii Kraina Jeziorki, Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, Klaster Energii Zielone Podhale, Klaster Energii Żywiecka Energia Przyszłości, Konecki Klaster Energetyczny, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Gospodarcza, Lokalny Klaster Energii Sokołów Podlaski, Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, Naczelna Organizacja Techniczna, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Olecki klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej " ZIELONE OLECKO" , OMEGA sp. z o.o., Ostrowski Klaster Energii , PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Przechlewski Klaster Energii, Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Nidzica, PSE Innowacje, PSI, RADPEC, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Renewable Grid Initiative, Sądecki Klaster Energii Odnawialnej, Siemens Sp. z o.o. , Siemiatycki Klaster Energii, Smart Grids Polska, Stedin/ElaadNL, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tauron Dystrybucja,Tomaszowski Klaster Energi, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Veolia Energia Poznań S.A, WFOŚiGW w Gdańsku, WFOŚiGW w Olsztynie, WFOŚiGW we Wrocławiu, Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zielona Generacja – Nowy Targ. Więcej
SOLAR Naturalna Energia Sp. z o.o., ADM Poland, AGH, Asseco Poland, Baligrodzki Klaster Energii
Enea S.A, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A, energyREGION „Michałowo”, ENGIE EC Słupsk, GI City Therm Sp. z o.o., Gmina Potęgowo
iGrid Technology Sp. z o.o.,  Innovation AG, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy
Karkonoski Klaster Energii, Klaster Energii Brenergia, Klaster Energii Brzesko, Klaster Energii Dolina Zielawy, Klaster Energii Kraina Jeziorki
Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, Klaster Energii Zielone Podhale, Klaster Energii Żywiecka Energia Przyszłości, Konecki Klaster Energetyczny
Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Gospodarcza, Lokalny Klaster Energii Sokołów Podlaski, Lubelski Klaster Ekoenergetyczny
Naczelna Organizacja Techniczna, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Olecki klaster odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej " ZIELONE OLECKO"
OMEGA sp. z o.o., Ostrowski Klaster Energii , PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska
Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji
Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Przechlewski Klaster Energii
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Nidzica, PSE Innowacje, PSI, RADPEC, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Renewable Grid Initiative, Sądecki Klaster Energii Odnawialnej, Siemens Sp. z o.o.
Siemiatycki Klaster Energii, Smart Grids Polska, Stedin/ElaadNL, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tauron Dystrybucja,Tomaszowski Klaster Energii
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Veolia Energia Poznań S.A, WFOŚiGW w Gdańsku, WFOŚiGW w Olsztynie, WFOŚiGW we Wrocławiu
Wieniawski Klaster Energii Odnawialnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zielona Generacja – Nowy Targ

Izabela Żylińska, editor-in-chief of Smart Grids Polska and Inteligentne Miasta i Regiony, will lead the panel discussion during the 4th seminar Clusters Market - Market and Technology

Smart-GridsThe event will take place on June 14 in Warsaw. The panel discussion will concern the energy distribution possibilities in the energy clusters, the cooperation model with the distribution system operators, and intelligent solutions in energy clusters. From the previously established clusters, the majority assumes cooperation with a local DSO. Some clusters would like to have their own network, but often it is unrealistic due to the large geographical area of clusters. The following experts will participate in the discussion:
 • Piotr Ordyna, Advisor to the Board of Regulations, Tauron Dystrybucja, Poland
 • Piotr Budzisz, representative of the Żywiec Energy Cluster Żywiecka Energia Przyszłości, Poland
 • Marek Sikora, independent expert, Poland
 • Jarosław Tokarczuk, Director of the Development Department, Enea, Poland

Trwa Seminarium 'Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania"

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, CBE Polska, 17 maja 2018
Wydarzenie zgromadziło liczne grono osób zainteresowanym tematami ubocznych produktów spalania, zarówno od strony prawnej, jak i praktycznej. Aktualnie trwa prezentacja dr inż. Darii Zielińskiej, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Rozwoju i Wdrożeń w PPU EKO-ZEC. Case study dotyczy perspektyw gospodarki ubocznymi produktami spalania w energetyce zawodowej i/lub ciepłownictwie, zagospodarowania UPS według zasad Circular Economy oraz doświadczeń EKO-ZEC. Więcej...

Page 4 of 84

Joomlart