CBE Polska

Evaldas Žibaitis, Head of the AMI Department, ESO will speak during the VIII Smart Communications & Technology Forum, January 21, 2019, Warsaw, Poland

esoEvaldas Žibaitis will tell during his speech about the process and the installation schedule of 1.8 million smart electricity meters for which he is responsible for. It's a part of Lithuania's Energijos Skirstymo Operatorius (Energy Distribution Operator, or ESO) project, during with ESO invests around 219 million euros in installing some 2 million smart electricity and gas meters within five years. Smart meters will help households save at least 7% of electricity per year. More

Ostatnie miejsca na spotkanie o inicjatywach klastrowych w Częstochowie

LivingLab

Już za tydzień (22.11. w Częstochowie) nasze bezpłatne spotkanie dla śląskich przedsiębiorców, których interesują inicjatywy w ramach klastrów energii. W programie eksperci m.in.: Ministerstwa Energii, Tauron Dystrybucja, Biocontrol, Wago, Kancelaria Piszcz i Wspólnicy, ZPUE, Oracle, Instytutu Geodezji i Kartografii, Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego, Klaster energii “Żywiecka Energia Przyszłości” Klaster Podhalańsko-Orawskiego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Zostało kilka wolnych miejsc. Zapraszamy do rejestracji. Wiecej,,,

Samson Sp. z o.o. Automatyka i Technika Pomiarowa Partnerem technologicznym II edycji seminarium "Sieci ciepłownicze i węzły cieplne - projektowanie, modernizacja, wykonawstwo"

samson
Firma Samson Sp. z o.o. Automatyka i Technika Pomiarowa została Partnerem technologicznym II edycji seminarium "Sieci ciepłownicze i węzły cieplne-projektowanie, modernizacja, wykonawstwo", które odbędzie się 12 grudnia 2018r. w Warszawie. W ramach partnerstwa przedstawiciel spółki Pan Piotr Sołyga, Regionalny kierownik sprzedaży wygłosi prelekcję "Ograniczenie hałasu i oscylacji ciśnień - nowe rozwiązania firmy SAMSON".
Samson Sp. z o.o. jest to spółka z udziałem niemieckiej firmy SAMSON AG z Frankfurtu n. Menem, obchodzącej w 2007 roku 100-lecie istnienia - czołowego producenta urządzeń automatycznej regulacji, które znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu oraz w ciepłownictwie. SAMSON jest wytwórcą: wysokiej klasy zaworów, wysokoparametrowych klapy regulacyjnych i regulatorów bezpośredniego działania; pozycjonerów, w tym z oprogramowaniem dla diagnostyki zaworów; cyfrowych regulatorów przemysłowych; regulatorów bezpośredniego działania; zaworów i urządzeń regulacyjnych oraz regulatorów cyfrowych do węzłów cieplnych, kotłów i wentylacji; systemu kontroli i zarządzania zbiornikami ciśnieniowymi. SAMSON Sp. z o.o. wdraża również ciepłownicze systemy telemetrii i zdalnego sterowania SCADA umożliwiające pełną kontrolę węzłów cieplnych tj. zdalny odczyt, rejestrację i modyfikację wybranych parametrów. Analiza rejestrowanych danych pozwala na dokonanie optymalnych ustawień urządzeń. Więcej...

VIII Smart Communications & Technology Forum juz 21 stycznia 2019 w Warszawie

sctf8

Już po raz ósmy zapraszamy na doroczne spotkanie specjalistów w całości poświęcone tematyce szeroko pojętych inteligentnych sieci oraz opomiarowania (AMI). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Od pierwszej edycji Forum odwiedziło nas około półtora tysiąca osób. Podczas zbliżajacej się edycji wystapią specjaliści m.in. z: Fortum Power and Heat Polska, litewskie ESO, finlandzka Elenia Oy, Czeski ČEZ Distribuce i EON, PGE Nowa Energia oraz Lasy Państwowe z projektem elektro mobilności. Juz dziś zapraszamy do udzialu i zaangażowania. Więcej....

Veolia Energia Warszawa SA o prowadzonych inwestycjach w infrastrukturę ciepłowniczą

veoliaJakub Patalas, Dyrektor Inżynierii  Veolia Energia Warszawa SA potwierdził swoje zaangażowanie merytoryczne w II Seminarium "Sieci ciepłownicze i węzły cieplne - projektowanie, modernizacja, wykonawstwo", które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia opowie o realizowanych i planowanych inwestycjach: w wymianę węzłów, jak również o nowatorskim projekcie "Inteligentna Sieć Ciepłownicza", w ramach którego zamontowano: czujniki temperatury oraz ciśnienia, moduły zdalnego sterowania zasuwami, co pozwoli na kontrolę oraz stabilizację parametrów sieci. Do końca 2018 roku Veolia Energia Warszawa planuje zakończyć modernizację 19,7 kilometra sieci magistralnych i rozdzielczych. Prace te pochłoną ponad 79,2 miliona złotych. Spółka ma również ambitne plany inwestycyjne na kolejne dwa lata. W latach 2019-2020 zmodernizowanych ma zostać 27 kilometrów ciepłociągów (za kotwę 76,9 miliona złotych). W ramach prac powstanie lub zmodernizowanych zostanie 7,3 kilometra sieci ciepłowniczej, a także wybudowanych zostanie 155 indywidualnych węzłów cieplnych. W sumie w ciągu najbliższych dwóch lat zaplanowana została budowa 273 takich urządzeń, które zastąpią 41 węzłów grupowych. Więcej

Zapraszamy na II Seminarium "Sieci ciepłownicze i węzły cieplne - projektowanie, modernizacja, wykonawstwo" 12 grudnia 2018, Warszawa

wcrp2

Zgodnie z aktualnymi trendami, inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz substancji niebezpiecznych (takich jak pyły ze spalania paliw, dwutlenek siarki i tlenki azotu). Wspomniane cele mogą być realizowane m.in. poprzez redukcję strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła (zmniejszenie łącznej długości sieci, zamiana sieci kanałowej na preizolowaną) oraz strat ciepła w węzłach (zwiększenie sprawności węzła). Istotne korzyści można osiągnąć dzięki likwidacji grupowych węzłów i zastępowania ich węzłami indywidualnymi oraz wdrażania automatyki do sterowania popytem.
W związku z dużym zainteresowaniem branży ciepłowniczej zapraszamy na II edycję branżowego seminarium pt. "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo". Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia 2018 w Warszawie. W programie wydarzenia zaprezentowane zostaną (obecnie realizowane i największe w kraju) inwestycje w modernizację i rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej. W gronie prelegentów ekspercii: MPEC Kraków, Veolia Energia Warszawa, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, OPEC Grudziądz. Ponadto sesja prawna, dot. finansowania oraz prezentacje dostawców technologii. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału. Więcej...

Summary from the seminar "Biofuels - law, market, trends" is now available

CBE Polska Seminarium Biopaliwa panel

We invite you to read the summary from "Biofuels - law, market, trends" seminar which took place on 3rd October 2018 in Warsaw. Photogallery is also available. The event gathered nearly 100 guests representing Polish and foreign entities from the biofuels industry. Thank you for participating and see you on the next editions of the seminar. More

Od 4 listopada 2018 zaczyna obowiązywać pakiet rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych

4 października, na stronie internetowej Dziennika Ustaw RP opublikowano pakiet rozporządzeń wykonawczych ministra energii do znowelizowanej w lipcu tego roku Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia, tzn. w niedzielę 4 listopada tego roku.Odtąd obowiązywać zacznie w praktyce cały pakiet nowych regulacji związanych z jakością paliw stałych w sprzedaży detalicznej. Normy określone w urzędowych tabelach dla poszczególnych rodzajów węgla kamiennego wprowadzone zostały w Polsce po raz pierwszy w historii. Kluczowe znaczenie ma Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Poza tym w Dzienniku Ustaw w czwartek ukazały się pozostałe trzy akty: rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw stałych, w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych i w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, z którym zapoznać można się już na portalu urzędowym Dziennika Ustaw RP. O konsekwencji wprowadzenia nowych przepisów będziemy rozmawiać z przedsiebiorcami już 8 listopada 2018 roku w Warszawie na V Szkoleniu „Nowe regulacje dla kontrolowania jakości paliw stałych - ustawa i rozporządzenia”.

Page 8 of 93

Joomlart