CBE Polska

Porozmawiajmy o korporacyjnych umowach na zakup zielonej energii (PPA)

PPAD 650

Z roku na rok rośnie popularność korporacyjnych umów na zakup zielonej energii (PPA). W świetle ostatnich zmian w ustawach: o OZE (dotyczących cable pooling), Prawo Energetyczne (związanych z linią bezpośrednią) oraz nadzwyczajnych limitów cenowych – temat kontraktów PPA dodatkowo zyskuje na znaczeniu. Główne zalety umów PPA to zdecydowanie: stabilności dla uczestników kontraktu, długoterminowe zabezpieczenie dostaw energii, Długoterminowa przewidywalność kosztów, które pozostają niezmiennymi wobec wahań rynkowych. Uwzględnienie zielonej energii z umów PPA w redukcji śladu węglowego, raportowania pozabilansowego ESG oraz budowanie wizerunku zielonej firmy.
W związku ze zmianami w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym, firmy: NEBO SOLAR i CBE Polska zapraszają na Śniadanie biznesowe: „Umowy PPA w praktyce”, które odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku w Ostródzie, w Hotelu Natural, w godzinach 10:00 – 14:00. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA w poszczególnych przedsiębiorstwach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny - zapraszamy do rejestracji. Więcej...

Zapraszamy na kolejne seminarium online z programu "Odpowiedzialność i Troska"

iot6

Prezentujemy Państwu kolejną odsłonę Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 roku. Agenda obejmuje następujące podsumowanie najważniejszych aspektów regulacyjnych w odniesieniu do pakietu FIT for 55 ( i jego konsekwencji dla przemysłu chemicznego:
 • ETS
 • CBAM
 • Dyrektywa w sprawie OZE
 • Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii
 • Dyrektywa w sprawie Efektywności Energetycznej
 • Pakiet gazowo - wodorowy
 • Finansowanie Transformacji w ramach Fit for 5

Taryfa dla ciepła w 2023 roku

tdc15
Zapraszamy na tegoroczne edycje specjalistycznego szkolenia online: "Taryfa dla ciepła w kontekście rosnących kosztów paliw i energii elektrycznej", Tegoroczne termin to: 31 stycznia, 2023 roku, 8 marca, 30 sierpnia,26 października 2023.

Raportowanie do Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA)

cewa n

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia związane z aportowaniem do Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA). System będzie w praktyce "akcyzowym JPK". Jeszcze nie wszedł w życie obowiązek pełnej elektronizacji ewidencji akcyzowych, a MF już chce nałożyć obowiązek raportowania danych z tych ewidencji. W związku z wątpliwościami w obszarze regulacyjnym, już dziś zapraszamy na Szkolenie: "Raportowanie do Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA)", które odbędzie się: 15 grudnia 2022 roku w Warszawie. Szkolenie poprowadzą eksperci kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi, którzy od samego początku monitorują proces działania MF w tym zakresie. W trakcie spotkania przedstawimy Państwu zakres i sposób raportowania do CEWA oraz planowany harmonogram działań.

Seminarium online „Odpowiedzialność i Troska: Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – nowe regulacje"

iot5

16 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej a dzień później została ona ogłoszona [Dz.U. 2022 poz. 1726]. Nowe przepisy zakładają m.in., że sąd wobec sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku będzie musiał orzec wobec niego nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Wprowadzone mają być również dodatkowe uprawnienia dla Inspektorów Ochrony Środowiska, którzy nie będą musieli okazywać legitymacji w przypadku prowadzenia czynności.  Ustawa wchodzi w życie 1 września 2022. W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu kolejną odsłonę Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – nowe regulacje, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku. Więcej...

Utrzymywanie i kontrola zapasów paliw w energetyce i ciepłownictwie

uzo4

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów online: "Utrzymywanie i kontrola zapasów paliw w energetyce". Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 października 2022 w formule online. Jak co roku, celem spotkania jest kompleksowe przybliżenie zagadnień obejmujących aktualne regulacyjno-prawne aspekty gromadzenia i utrzymywania zapasów opału oraz systematycznego rozliczania i ewidencjonowania tych rezerw. Więcej na temat szkolenia pod TYM LINKIEM

Rynek paliw i biopaliw ciekłych - kierunki zmian regulacyjnych

bbc4


Zapraszamy kolejną edycję szkolenia online "Rynek paliw i biopaliw ciekłych - kierunki zmian ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych". Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 września 2022 w formule online. Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras.

Obrót wyrobami akcyzowymi objętymi preferencjami podatkowymi na nowych zasadach

edd

Po kilkukrotnym przedłużeniu okresu przejściowego, od 1 lutego 2022 r., zarówno dostawcy jak i odbiorcy wyrobów akcyzowych zwolnionych lub objętych zerową stawką akcyzy muszą być przygotowani do obsługi elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. Do końca stycznia 2022 r. większość dostawców posługiwała się papierowym dokumentem dostawy, który towarzyszył przemieszczanym wyrobom akcyzowych. Rolą odbiorców było z kolei potwierdzenie na tym dokumencie odbioru wyrobów akcyzowych. Dziś, zarówno dostawcy jak i odbiorcy chcąc kontynuować działalność w omawianym zakresie muszą przygotowywać elektroniczne komunikaty w systemie EMCS PL 2 za pośrednictwem platformy PUESC. Brak elektronicznego obiegu dokumentów uniemożliwia bowiem stosowanie preferencji akcyzowych, co znajduje przełożenie na cenę zamawianych produktów. Co więcej, uchybienia w obowiązkach dotyczących e-DD może ponadto skutkować nałożeniem kary finansowej na odbiorców wyrobów akcyzowych. Prawidłowe wykonywanie nowych obowiązków wymaga odpowiedniego przygotowania. Należy być świadomym zawiłości przepisów akcyzowych, jak również skomplikowania funkcjonowania systemu EMCS PL 2 oraz platformy PUESC. Dlatego też podczas szkoleń zawsze staramy się przekazywać nowe wiadomości możliwie najprościej i pragmatycznie. Szkolenia to także okazja dla nas, aby podzielić się doświadczeniem, a przede wszystkim na bieżąco poznawać nurtujące Państwa problemy akcyzowe. W miarę możliwości postaramy się rozwiązywać je na bieżąco. Doceniamy zaangażowanie i ożywienie podczas szkoleń. Mając na względzie problemy jakie przyniosą omawiane zmiany, już dziś zapraszamy na 8 edycję szkolenia online: "Obrót wyrobami akcyzowymi objętymi preferencjami podatkowymi na nowych zasadach. Raportowanie odbioru w systemie eDD", które odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku.

Page 1 of 81

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Joomlart