CBE Polska

Jesteśmy firmą analityczno – doradczą specjalizującą się w zagadnieniach istotnych dla regulowanych sektorów gospodarczych takich jak: energetyka, paliwa, gaz, sektor wydobywczy oraz szeroko pojęty przemysł. Działamy na rynku międzynarodowym umożliwiając i pośrednicząc w nawiązywaniu relacji polskich firm z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • Opracowania raportów, prognoz i analiz związanych z potencjałem inwestycyjnym, ryzykiem prawnym, rozwojem i restrukturyzacją przedsiębiorstw
  • Kojarzenia parterów biznesowych (doboru odpowiednich produktów, rozwiązań i usług dla potrzeb klienta)
  • Pośrednictwa przy procesach inwestycyjnych, zakupie i sprzedaży najlepszych rozwiązań i produktów dedykowanych dla w/w sektorów
  • Doradztwa w zakresie planowania strategii działań firm już obecnych w branży jak również podmiotów rozważających rozszerzenie działalności o polski sektor energetyczny, gazowy i paliwowy

Jednym z elementów naszej działalności jest również organizacja profesjonalnych projektów edukacyjnych (warsztatów, konferencji i spotkań branżowych). CBE Polska oferuje tzw. otwarte wydarzenia biznesowe jak również wewnętrzne doradztwo związane z rozwojem ludzi i organizacji. Prowadzimy szkolenia zamknięte, dostosowane w pełni do potrzeb naszych klientów, projektowane każdorazowo od nowa, po poznaniu Państwa celów i oczekiwań.
Oprócz specjalistycznych spotkań o charakterze warsztatowym z zakresu: zmian w prawie, aspektów technicznych i technologicznych w procesach produkcyjnych, handlu energią i paliwami, jesteśmy organizatorami i inicjatorami cyklicznych międzynarodowych wydarzeń:

Mamy duże doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi (m. in. Komisją Europejską, Ministerstwami: Gospodarki, Infrastruktury, Środowiska, Urzędem Regulacji Energetyki, ambasadami w Polsce, Urzędami Celnymi, PIP, UOKiK itp.). By opracować wydarzenia na najwyższym poziomie merytorycznym: prowadzimy systematyczną analizę potrzeb rynku, współpracujemy z przodującymi przedsiębiorstwami oraz środowiskami opiniotwórczymi w poszczególnych branżach. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną listą naszych wydarzeń oraz skorzystania z wiedzy naszych ekspertów.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Zespół CBE Polska

Joomlart