CBE Polska

Ostatnie 2 dni rejestracji na "IX Smart Communications & Technology Forum – power grid inventory", które odbędzie się 27 lutego w Warszawie

Smart Communications Technology Forum

Na liście ponad 80 uczestników z następujących podmiotów: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA , Northern Ireland Electricity Networks, Eurelectric, PKP Energetyka S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A., GISonLine, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Esri Polska Sp. z o.o., Suntech S.A., OSGP Alliance, Naczelna Organizacja Techniczna, PGE Dystrybucja S.A., ELTEL Networks Energetyka S.A., SAS Institute Sp. z o.o., Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia, GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, OSDnEE, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Rzeszów, VEOLIA Energia Warszawa S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Smart Factor sp. z o.o., SkySnap Sp.z.o.o., PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź, LIDEX, Enea Operator Oddział Szczecin, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Tauron Dystrybucja Oddział Gliwice. Więcej szczegółów i program wydarzenia dostępne są pod linkiem https://cbepolska.pl/pl/ix-smart-communications-and-technology-forum.html ZAPRASZAMY OSTATNICH CHĘTNYCH!!!

SmartFactor Partnerem technologicznym "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory"

SmartFactorZ przyjemnością informujemy, że SmartFactor Sp. z o.o. została Partnerem technologicznym "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory", które odbędzie się 27 lutego w Warszawie. Prelegentem będzie Krzysztof Zakrocki, Kierownik Projektu. Temat prezentacji: Mobilny system mapowania oraz wykorzystanie dronów w procesie inwentaryzacji infrastruktury sieciowej . Więcej szczegółów i program wydarzenia dostępne są pod linkiem https://cbepolska.pl/pl/ix-smart-communications-and-technology-forum.html

KOBiZE w programie IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów.

KOBiZEZ przyjemnością informujemy, że Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami będzie w programie IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które odbędzie się 5 marca br. w Katowicach. Przedstawiciel KOBiZE, Jacek Kołoczek - Kierownik Zespołu Monitorowania i Weryfikacji Emisji będzie odpowiadał na pytania w panelu dyskusyjnym. KOBiZE jest Ośrodkiem w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. KOBiZE prowadzi również Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji i parametrach z nimi związanych. Odpowiada za wykonywanie corocznych, krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a także innych raportów m.in. w ramach konwencji UNFCCC zgodnie z wymaganiami Protokołu z Kioto. KOBiZE jest nadzorowany przez Ministra Klimatu, a jego zadania są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę projektu: https://cbepolska.pl/pl/ix-forum-spalania-biomasy-i-odpadow.html

Tauron Dystrybucja S.A. w programie "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory"

Tauron DYSTRYBUCJAMamy przyjemność poinformować, że Grzegorz Kopacz, Kierownik Projektu Innowacyjnego, Tauron Dystrybucja S.A. oraz Tomasz Rodziewicz, Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii, Tauron Dystrybucja S.A. wygłoszą prelekcję podczas "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory", które odbędzie się 27 lutego 2020 roku w Warszawie. Temat prezentacji: Nowe technologie w inspekcji i obrazowaniu linii energetycznych wszystkich napięć. Prelegenci omówią najbardziej istotne kwestie takie jak: doświadczenia z zakresu obrazowania linii WN i SN z wykorzystaniem załogowych statków powietrznych, bezzałogowe statki powietrzne, testy, potencjał i obecne ograniczenia oraz obrazowanie linii nN i oświetlenia ulicznego – nowe technologie oparte o naziemne rozwiązania mobilne. Więcej szczegółów i program wydarzenia dostępne są pod linkiem https://cbepolska.pl/pl/ix-smart-communications-and-technology-forum.html

II seminairum "Biopaliwa - prawo, rynek, trendy" już za nami!

Biopaliwa - prawo, rynek i trendy

Wczoraj w Warszawie odbyło się nasze drugie seminarium „Biopaliwa – prawo, rynek, trendy”. Zgromadziło ponad 60 specjalistów z branży biopaliwowej, którzy dyskutowali, między innymi, o konsekwencjach wejścia w życie dyrektywy REDII, o realizacji obowiązków Narodowego Celu Wskaźnikowego i Redukcyjnego czy o przyszłości biopaliw w branży lotniczej. Dziękujemy wszystkim Partnerom i prelegentom za współpracę i ciekawe rozmowy. Już wkrótce pojawi się artykuł relacjonujący wraz z fotogalerią!

UWAGA! Limit 100 bezpłatnych miejsc na 9 Forum Biomasy i Odpadów został wyczerpany!

Informujemy,  że Limit 100 bezpłatnych miejsc na wydarzenie został wyczerpany! Obecnie trawa rejestracja tylko uczestników płatnych. Na liście uczestników znajdują się reprezentaci następującyh podmiotów: Energa Kogeneracja, Veolia Południe, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ząbkowicach, PEC Lubań, Miasto i Gmina Ostrzeszów, ZEC w Wołominie, ASKET, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, Urząd Regulacji Energetyki, FCC Environment CEE, MPGK Krosno, Citronex, Tauron Polska Energia, PIGPD, Enea Elektrownia Połaniec, Politechnika Śląska, PEC w Suwałkach, MPEC w Łomży, Drewnex, ZEC Ząbkowice, PEC w Ełku, PGE Zespół Elektrociepłowni Dolna Odra, Polska Rada Pelletu, PGNIG Termika, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. KAtowice Veolia Wschód, Rusoccy, KOBIZE, Biocontrol, Biomasa Partner Group, MPEC w Ostródzie, ZZO Nowy Dwór, NFOŚiGW, Zakład Energetyki Cieplnej w Górze, Lafarge Cement Małogoszcz, Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław, QS EEZ Sosnowiec, IVORY ENERGY, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, TAURON Polska Energia, Energo-Biomasa Sp. z o.o., PMOP "CEMA" S.A.

OSGP ALLIANCE dołącza do Patronów honorowych IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory

OSGP AllianceMamy przyjemność poinformować, że OSGP ALLIANCE objęło Honorowym patronatem IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory, które odbędzie się 27 lutego w Warszawie. Więcej szczegółów i program wydarzenia dostępne są pod linkiem https://cbepolska.pl/pl/ix-smart-communications-and-technology-forum.html

IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów - 5 marca 2020 roku, Katowice

IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Szanowni Państwo, już za 3 tygodnie - 5 marca 2020 w Katowicach odbędzie się IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które poświęcone będzie kwestiom inwestycyjno-technologicznym.


Na liście już ponad 80 osób reprezentujących inwestorów m.in.: Veolia Południe, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ząbkowicach, PEC Lubań, Miasto i Gmina Ostrzeszów, ZEC w Wołominie, ASKET, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, Urząd Regulacji Energetyki, FCC Environment CEE, MPGK Krosno, Citronex, Tauron Polska Energia, PIGPD, Enea Elektrownia Połaniec, PEC w Suwałkach, MPEC w Łomży, Drewnex, ZEC Ząbkowice, PEC w Ełku, PGE Zespół Elektrociepłowni Dolna Odra, Polska Rada Pelletu, PGNIG Termika, Veolia Wschód, Rusoccy, KOBIZE, Biocontrol, Biomasa Partner Group, MPEC w Ostródzie, ZZO Nowy Dwór, NFOŚiGW, Zakład Energetyki Cieplnej w Górze, Lafarge Cement Małogoszcz, Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław, QS EEZ Sosnowiec, IVORY ENERGY.


ZOSTAŁO JESZCZE WOLNYCH 20 MIEJSC - ZAPRASZAMY OSTATNICH CHĘTNYCH!!!


Pełny program wydarzenia dostępny jest pod linkiem https://cbepolska.pl/pl/ix-forum-spalania-biomasy-i-odpadow.html

Strona 7 z 82

Joomlart