CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Program
Współpraca
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Smart Communications Technology Forum
SCTf4 foto sala
formularz9:00- 9:30

Rejestracja uczestników i rozpoczęcie Forum

9:30 - 10:15

Wykład inauguracyjny - Eurelectric
Nowa rola OSD, powiązane potrzeby inwestycyjne sieci i ramy regulacyjne UE


Prelegent:
Paul Wilczek, Dyrektor ds. Dystrybucji i Ułatwień Rynkowych, Eurelectric

10:15 - 10:45

Case study DSO: PKP Energetyka

Przeprowadzenie wdrożenia Systemu GIS wraz z inwentaryzacją i paszportyzacją majątku dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A.

 • Elementy składowe projektu

 • Kluczowe cele projektu

 • Kluczowe produkty projektu

 • Koncepcja realizacji oraz kluczowe etapy projektu

 • Harmonogram realizacji projektu

 • Struktura organizacyjna

 • Inwentaryzacja i paszportyzacja majątku

 • Korzyści biznesowe

Prelegentka:

Patrycja Kałużyńska, Kierownik Projektu w Biurze Zarządzania Projektami, PKP Energetyka S.A.

10:45 - 11:00

Wystąpienie Partnera Technologicznego - GISonLine
Innowacje w paszportyzacji i inwentaryzacji sieci - mit czy rzeczywistość?

 • O GISonLine
 • Drony w procesie paszportyzacji
 • Technologie georadarowe (GPR) w procesie inwentaryzacji
 • Cechy nowoczesnych systemów GIS
  • Utility Network – nowy sposób modelowania sieci ESRI
  • GRIDonLine – dedykowany system paszportyzacji i inwentaryzacji sieci
  • DRONonLine – dedykowany system zarządzania i analizy danych pozyskanych z systemów BSP

Prelegenci:

Piotr Piech, Założyciel, Współwłaściciel, Członek zarządu, GISonLine Sp. z o.o. Sp.k.

Tomasz Gacek, Założyciel, Współwłaściciel, Członek zarządu, GISonLine Sp. z o.o. Sp.k.

11:00 - 11:15

Wystąpienie Partnera Technologicznego - Esri Polska
See What Others Can’t

 • See What Others Can’t
 • Strategia lokalizacyjna jako klucz do transformacji cyfrowej organizacji
 • Kluczowe rozwiązania Esri dla sektora infrastruktury

Prelegent:
Piotr Walenko, Menadżer ds. Klientów Kluczowych, Esri Polska Sp. z o.o.

11:15 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 12:30

Case study DSO: Innogy Stoen Operator
Transformacja cyfrowa w zarządzaniu danymi majątku sieciowego, na przykładzie rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w innogy Stoen Operator

 • Jak zamieniliśmy kalkę i rapidograf na cyfrowy obieg dokumentacji inwestycyjnej?

 • 3 filary efektywnej transformacji cyfrowej

 • Jak transformacja cyfrowa wpływa na efektywność naszych działań

Prelegentka:

Karolina Mosiężna, Koordynator GIS w pionie Zarządzania Majątkiem Sieciowym, innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

12:30 - 13:15

Case study DSO: Northern Ireland Electricity Networks

Postęp w inteligentnym systemie dystrybucji w małym regionie peryferyjnym

 • Kontekst systemu elektroenergetycznego w Irlandii Północnej
 • Włączanie i łączenie wysokich poziomów generowania wiatru
 • Umożliwienie przejścia energii poprzez większy dostęp do sieci dystrybucyjnej
 • Technologia i dane - Inteligentna sieć bez inteligentnego pomiaru?

Prelegent:

Paul Stapleton, Dyrektor Zarządzający, Northern Ireland Electricity Networks (NIE Networks)

13:15 - 13:45

Case study DSO: Tauron Dystrybucja

Nowe technologie w inspekcji i obrazowaniu linii energetycznych wszystkich napięć

 • Doświadczenia z zakresu obrazowania linii WN i SN z wykorzystaniem załogowych statków powietrznych
 • Bezzałogowe statki powietrzne, testy, potencjał i obecne ograniczenia
 • Obrazowanie linii nN i oświetlenia ulicznego – nowe technologie oparte o naziemne rozwiązania mobilne

Prelegenci:

Grzegorz Kopacz, Kierownik Projektu Innowacyjnego, Biuro Innowacji i Nowych Technologii, Tauron Dystrybucja S.A.

Tomasz Rodziewicz, Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii, Biuro Innowacji i Nowych Technologii, Tauron Dystrybucja S.A.

13:45 - 14:25

Lunch

14:25 - 14:55

Case study DSO: Energa Operator

Przyspieszenie inspekcji sieci energetycznej za pomocą dronów

 • Zastosowanie dronów w energetyce
  • Obecne doświadczenia
  • Możliwości wykonywania inspekcji i oględzin
  • Kierunki rozwoju produktów oraz zastosowań dronów
 • Analiza przypadku (case study) wykorzystania drona przy identyfikacji uszkodzenia linii napowietrznej WN

Prelegent:
Maurycy Kacprzak, Dyrektor Generalny, Energa Operator SA Oddział w Gdańsku

14:55 - 15:10

Wystąpienie Partnera Technologicznego - SmartFactor i SkySnap
Mobilny system mapowania oraz wykorzystanie dronów w procesie inwentaryzacji infrastruktury sieciowej

 • Mobilny system mapowania oraz drony, jako efektywne narzędzie zbierania danych przestrzennych z wykorzystaniem skaningu laserowego oraz fotorejestracji
 • Jak zapewnić łatwy dostęp do danych inwentaryzacji infrastruktury sieciowej? SmartGEM - system zarządzania infrastrukturą w chmurze
 • Doświadczenia Smart Factor i SkySnap w zastosowaniu mobilnego systemu mapowania oraz dronów w inwentaryzacji infrastruktury sieciowej

Prelegent:
Krzysztof Zakrocki, Kierownik Projektu, SmartFactor Sp. z o.o.

15:10 - 15:40

Case study DSO: Enea Operator

Wykorzystanie GIS w procesach biznesowych w Enea Operator

 • Dane w GIS i ich aktualizacja,
 • Wykorzystanie GIS w procesach biznesowych:
  • proces przyłączenia do sieci i proces inwestycyjny,
  • zarządzanie majątkiem sieciowym,
  • gospodarka nieruchomościami,
  • zarządzanie pracą brygad,
 • Udostępnienie danych

Prelegentka:
Mariola Pilarczyk, Kierownik Projektu SIS oraz Kierownik Biura Systemu Informacji o Sieci w Departamencie Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Enea Operator

15:40

Zakończenie ForumJoomlart