CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Program
Współpraca
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Smart Communications Technology Forum
SCTf4 foto sala
formularzPiotr Piech Piotr Piech, Założyciel, Współwłaściciel, Członek zarządu, GISonLine Sp. z o.o. Sp.k.
Współwłaściciel i założyciel GISonLine lidera rynku usług geoinformatycznych dla branż sieciowych. Członek zarządu firmy z ponad 20 letnim doświadczeniem w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Dyrektor zarządzający odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów, pozyskanie nowych klientów, identyfikacje potencjalnych możliwości rozwoju firmy oraz nawiązywanie i budowanie relacji biznesowych. Entuzjasta innowacji; rozwija nowe usługi firmy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych, georadarów i dronów. W pracy koncentruje się na wynikach i budowaniu funkcjonalnych rozwiązań, które przynoszą wymierną wartość dodaną.
Tomasz Gacek Tomasz Gacek, Założyciel, Współwłaściciel, Członek zarządu, GISonLine Sp. z o.o. Sp.k.
Współwłaściciel i założyciel GISonLine – firmy wspierającej klientów z branż sieciowych w efektywnym wykorzystaniu danych i technologii przestrzennych. Tomasz ma ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. W GISonLine stworzył efektywny dział wytwarzania oprogramowania. Jest entuzjastą nowoczesnych i zwinnych metod tworzenia systemów, dostosowanych do dynamicznego środowiska biznesowego klientów. Odpowiada za dostarczanie, rozwój i integrację efektywnych rozwiązań GIS – od etapu koncepcji poprzez wdrożenie, zasilenie danymi, integrację i szkolenia użytkowników.
Paul Stapleton Paul Stapleton, Dyrektor zarządzający, Northern Ireland Electricity Networks (NIE Networks)
Ma prawie 30-letnie doświadczenie w branży energetycznej. Od maja 2018 r. w NIE Networks, gdzie przeszedł ze spółki macierzystej ESB, gdzie wcześniej zajmował szereg wyższych stanowisk kierowniczych, w tym dyrektora generalnego Electric Ireland, skarbnika grupy ESB i kontrolera finansowego ESB Networks Limited. Jest członkiem komitetu Institute of Directors w Irlandii Północnej oraz dyrektorem E.DSO i UK Energy Networks Association.
Tomasz Rodziewicz Tomasz Rodziewicz, Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii, Biuro Innowacji i Nowych Technologii, Tauron Dystrybucja S.A
Obecnie odpowiada za badania i wdrażanie innowacji, szczególnie w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grids). Współorganizator prac oraz Sekretarz Rady Naukowej działającej przy TAURON Dystrybucja. Ukończył Politechnikę Śląską oraz Śląską Międzynarodową Szkołę Handlową. Posiada doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów z partnerami zagranicznymi. Nadzorował działalność rozwojową w kilku spółkach. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania koncepcji rozwoju, badań rynkowych oraz planowania strategicznego. Współorganizator przemysłowych konferencji branżowych.
Grzegorz Kopacz Grzegorz Kopacz, Kierownik Projektu Innowacyjnego, Biuro Innowacji i Nowych Technologii, Tauron Dystrybucja S.A.
Ma prawie 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej. Obecnie odpowiada za badania i wdrażanie innowacji, szczególnie w zakresie obrazowania linii i diagnostyki sieciowej, systemów BSL oraz FDIR. Ukończył AGH na kierunku elektrotechnika oraz studia podyplomowe w zakresie „Jakość energii elektrycznej”. Od prawie 10-lat zarządza projektami. Posiada certyfikaty, PRINCE2 Foundation, AgilePM Foundation oraz inne z zakresu zarządzania projektami, umiejętności miękkich i specjalistyczne związane z realizowanymi zadaniami. Wcześniej zajmował się również m.in. wdrażaniem systemów GIS, eksploatacją i awaryjnością sieci oraz jakością energii elektrycznej.
Patrycja Kałużyńska, Kierownik Projektu w Biurze Zarządzania Projektami w PKP Energetyka S.A.
Odpowiedzialna za projekt wdrożenia GIS oraz inwentaryzację i paszportyzację majątku dystrybucyjnego w 2016 r., a następnie rozwój systemu i integrację z systemami powiązanymi (ZMS, SCADA, DMS).
Karolina Mosiezna Karolina Mosiężna, Koordynator GIS w pionie Zarządzania Majątkiem Sieciowym, innogy Stoen Operator Sp. z o.o
Koordynator GIS w pionie Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Absolwentka Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej Od 5 lat związana z rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w innogy Stoen Operator sp. z o.o. Jej dotychczasowym głównym sukcesem było wdrożenie projektu wektoryzacji sieci elektroenergetycznej. Dzisiaj zajmuje się rozwojem systemu informacji przestrzennej pod kątem regulacji jakościowej i wyzwań, przed którymi stoi energetyka.
Jacek Kosiorek Jacek Kosiorek, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
Jest Przewodniczącym Grupy roboczej PIRC ds. instalacji teletechnicznych oraz współautorem nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289), nad którym PIRC pracowała przez 2 lata, i które weszło w życie 23.02.2013. W latach lat 90 pracował w Telewizji Kablowej Elektrim TV w Warszawie i nieprzerwanie do lat obecnych współpracuje z Operatorami Telekomunikacyjnymi.
Maurycy Kacprzak Maurycy Kacprzak, Dyrektor Generalny, Energa Operator SA Oddział w Gdańsku
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie kierunek Prawo (studia magisterskie, 2008). W roku 2013 ukończył Aplikację Radcowską od 2018 uczęszczał na studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration prowadzone przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz IAE Aix-Marseille Graduate School of Management, które pomagają w pogłębieniu umiejętności menedżerskich integrując kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich. Od maja 2018 roku pełnił funkcje Dyrektora Generalnego Oddziału Gdańsk w Energa Operator S.A. Jako Dyrektor Generalny Oddziału Gdańsk w Energa Operator S.A. realizował procesy biznesowe, w tym operacyjne zarządzanie majątkiem sieciowym, optymalizację procesów inwestycyjnych pod kątem efektywności ponoszonych nakładów oraz optymalizację procesów podnoszących efektywność ekonomiczną Oddziału. Po włączeniu do struktur Oddziału Spółki „Energa Operator Eksploatacja z.o.o." oraz „Energa Operator S.A. Techniczna Obsługa Odbiorców sp. z o.o." Maurycy Kacprzak przeprowadził scalenie organizacyjne. Do maja 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Energa Operator S.A. Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o. w Koszalinie zarządzając działalnością spółki oraz nadzorując realizację jej kluczowych wskaźników efektywności. Przeprowadził zmiany organizacyjne w tym zmianę struktury organizacyjnej oraz przygotowywał połączenie Spółki w struktury Energa Operator S.A. Do czerwca 2017 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Nieruchomości Energetycznych w Biurze Majątku Sieciowego w Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie z którym związany był nieprzerwanie od maja 2009 roku gdy rozpoczął pracę na stanowisku specjalisty. Następnie w latach kolejnych odpowiedzialny był za negocjacje i przeprowadzenie między innymi regulacji stanów prawnych infrastruktury energetycznej na terenie Lasów Państwowych. W Oddziałach Koszalin oraz Słupsk również pełnił funkcję Kierownika Wydziału do czasu Połączenie obu jednostek Biznesowych. Dotychczasowa kariera zawodowa związana jest przede wszystkim z zagadnieniami służebności przesyłu negocjacji, wsparciu inwestycyjnym zarządzaniem, nadzorowaniem działalności spółki realizacją wyznaczonych celów strategicznych oraz optymalizacją procesów biznesowych w tym konsolidacją zachodzącą w przedsiębiorstwach, w sektorze energetycznym.
Mariola Pilarczyk Mariola Pilarczyk, Kierownik Projektu SIS oraz Kierownik Biura Systemu Informacji o Sieci w Departamencie Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Enea Operator.
Zatrudniona w firmie Enea Operator Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika Biura Systemu Informacji o Sieci w Departamencie Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Dodatkowo pełni funkcję Kierownika Projektu SIS. Jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektrotechnika. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie marketingu. Posiada 28 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 25 lat w energetyce. Jej kompetencje obejmują m.in. koordynację i zarządzanie projektami wdrażanymi w Spółce. Jest inicjatorem i osobą odpowiedzialna za wdrożenie w firmie systemu GIS umożliwiającego zarządzanie majątkiem sieciowym oraz procesu paszportyzacji sieci.
paul wilczek 200 Paul Wilczek, Dyrektor ds. Dystrybucji i Ułatwień Rynkowych, Eurelectric
Paul Wilczek dołączył do Eurelectric na początku 2018 roku i zarządza zespołem Distribution & Market Facilitation. Paul jest obywatelem niemieckim z 14-letnim doświadczeniem w dziedzinie polityki publicznej i polityki transportowej w Brukseli. Wcześniej pracował jako starszy doradca w Orgalime, europejskim stowarzyszeniu branż inżynieryjnych oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej (EWEA, obecnie WindEurope). Uzyskał tytuł magistra ekonomii, nauk politycznych i prawa publicznego na uniwersytetach w Heidelbergu i Poczdamie.
Piotr Walenko Mgr inż. Piotr Walenko, Menadżer ds. Klientów Kluczowych, Esri Polska Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, od 10 lat działa na styku nowoczesnych technologii i biznesu. Pierwsze 7 lat kariery przepracował w firmach związanych z inżynierią środowiska i odnawialnymi źródłami energii, od 2012 spełnia się w branży IT. Obszary zainteresowań zawodowych to zarządzaniem majątkiem technicznym (Enterprise Asset Management), paszportyzacja, wykorzystanie analityki przestrzennej i technologii GIS w dużych przedsiębiorstwach, transformacja cyfrowa oraz tematyka Internetu Rzeczy. Od 2015 roku pracownik Esri Polska w Dziale Infrastruktury i Transportu, odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań GIS do kluczowych klientów na tym rynku. Czas prywatny spędza aktywnie z rodziną i grając na gitarze.
Krzysztof Zakrocki Krzysztof Zakrocki, Kierownik Projektu, SmartFactor Sp. z o.o.
Od ponad 5 lat związany z firmami geoinformatycznymi oraz administracją publiczną. Posiada bogate doświadczenie w pracy w projektach GIS/CAD, w szczególności z inwentaryzacja pasa drogowego i znajdującej się w nim infrastruktury. Od trzech lat kieruje projektami GIS dostarczającymi rozwiązania oparte o dane mobilnego systemu mapowania, w tym skaning laserowy oraz fotorejestrację na potrzeby zarządzania infrastrukturą.


Joomlart