CBE Polska

Reprezentant Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wypowie się na temat wykorzystania UPS-ów podczas naszego seminarium

gddkiaMamy przyjemność poinformować, że Leszek Bukowski z Wydziału Technologii w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zabierze głos podczas IV edycji seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania".
Ekspert wypowie się podczas dyskusji panelowej na temat perspektyw wykorzystania UPS-ów.
Wydarzenie odbędzie się 17 maja br. w Warszawie. Więcej informacji o seminarium można znaleźć pod tym linkiem.
 

Przedstawiciel Tauronu Dystrybucja wypowie się podczas IV seminarium "Klastry Energii: Rynek i Technologia"

Piotr ordynaTauron DystrybucjaPiotr Ordyna, Doradca Zarządu ds. Regulacji w Tauron Dystrybucja wystąpi podczas panelu w trakcie IV seminarium "Klastry Energii: Rynek i Technologia", które odbędzie się 14 czerwca w Warszawie. Ekspert weźmie udział w dyskusji panelowej na temat sieci dystrybucyjnych w klastrach energii. Piotr Ordyna to Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki na AGH w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania w przemyśle energetycznym na Uniwersytecie Łódzkim, finanse i zarządzanie na Krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Inżynierię Elektryczną na rynkach Unii Europejskiej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracuje w TAURON Dystrybucja S.A. od 22 lat. W latach 2006 i 2007 był doradcą Prezesa Urzędu Regulacji Energii w zakresie współpracy Europejskiej. W latach 2009 - 2011 był przedstawicielem PKEE w organizacji EURELECTRIC. Obecnie jest członkiem PTPiREE, PKEE i SEP oraz pełni funkcję Doradcy Rady Nadzorczej w spółce TAURON Dystrybucja S.A. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej wydarzenia: http://cbepolska.pl/pl/klastry-energii.html

Jan Grześkowiak z Ostrowskiego Klastra Energii wystąpi na wydarzeniu Klastry Energi - Rynek i Technologia

crkJan Grześkowiak jest przedstawicielem Centrum Rozwoju Komunalnego (CRK), które to jest koordynatorem Ostrowskiego Klastra Energii. Do CRK należy MZK Ostrów Wielkopolski, które dysponuje flotą 5 autobusów elektrycznych marki Solaris. W przyszłości pojazdy te mogą zostać użyte do optymalizacji sieci. Dodatkowo Ostrowski Klaster Energii będzie gościł w panelu na temat technologii w klastrach, ze względu na ambitne plany w dziedzinie magazynowania energii. Wydarzenie Klastry Energii - Rynek i Technologia odbędzie się 14 czerwca w Warszawie. Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie przed 6 kwietnia w celu uzyskania promocyjnej ceny za uczestnictwo. Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia http://cbepolska.pl/pl/klastry-energii.html

Specjalista współpracy jednostek samorządu terytorialnego z OSD wystąpi podczas wydarzenie nt. Klastrów Energii

Marek SikoraMarek Sikora, ekspert niezależny, na co dzień pracujący w jednym z polskich OSD, wystąpi w panelu na temat inteligentnego zarządzania energią oraz roli OSD w klastrach energii podczas IV edycji "Klastry Energii - Rynek i Technologia" 14 czerwca. Marek Sikora jest Absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki oraz studiów podyplomowych "Rynki Energii Elektrycznej". Ekspert w branży energetycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, które zdobywał w przedsiębiorstwach energetycznych. Zawodowo zajmuje się energetyką rozproszoną, problemami bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz koncepcjami energetyki obywatelskiej, w tym koncepcji klastrów energii. Zapraszamy do rejestracji przed 6 kwietnia w celu uzyskania promocyjnej ceny uczestnictwa. Więcej informacji pod linkiem http://cbepolska.pl/pl/klastry-energii.html

Nowe regulacje dla kontrolowania jakości paliw stałych

Nowe regulacje dla kontrolowania jakości paliw stałych

Nabrały tempa prace nad regulacjami dotyczącymi paliw stałych. Rząd przyjął bowiem projekt zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta ma na celu ograniczenie wprowadzania do obrotu najgorszej jakości paliwa. Ponieważ wprowadzenie wspomnianych przepisów znacząco wpłynie na działalność energetyki zawodowej, przemysłu oraz spółek obrotu już dziś prezentujemy Państwu specjalistyczne szkolenie "Nowe regulacje dla kontrolowania jakości paliw stałych - ustawa i rozporządzenia", które dobędą się 26 kwietnia 2018 roku w Warszawie. Jest to już 20 edycja wydarzenia w realizowanym przez nas cyklu spotkań dedykowanych szeroko pojętej branży paliw węglowych.

Wśród najważniejszych zagadnień
 • Przyjęta przez Rząd w dniu 6 marca nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenia wykonawcze
 • Parametry jakościowe paliw stałych oraz zmiany w odniesieniu do ich poszczególnych typów
 • Procedury i metody pobierania próbek do badań
 • Wymagania w zakresie procedur przeprowadzenia poszczególnych badań
 • Nowe pojęcie - świadectwo jakości węgla (co zawiera, jakie są obowiązki informacyjne poszczególnych przedsiębiorców?)
 • Nowe uprawnienia Organów Państwa względem kontroli jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu w tym:
  • kontrole na składach prowadzone przez Inspekcję Handlową,
  • kontrole na przejściach granicznych i z wagonów kolejowych prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową
  • zakres i koszt kontroli, procedury, sankcje i kary
 • Wpływ zmian wynikających z nowych rozporządzeń na dotychczasową gospodarkę paliwami stałymi.

Więcej informacji o szkoleniu pod nr telefonu 22 82 77 123 lub na stronie wydarzenia.

Obszary Ustawy o rynku mocy, na które w pierwszej kolejności powinny przygotować się przedsiębiorstwa

Rynek mocy jest biznesowym mechanizmem obejmującym zasady dostarczania mocy elektrycznej oraz wynagradzania za gotowość do jej dostarczenia. Wśród rynkowych instrumentów służących do zapewnienia wystarczalności generacji możemy wyróżnić: stymulację poprzez ceny energii elektrycznej (rynek jednotowarowy - "energy only market") lub poprzez płatności za moc potrzebną do wytworzenia tejże energii jako odrębny towar (rynek dwutowarowy - "capacity market"). Zdaniem kancelarii CMS oraz wielu uczestników II Seminarium "Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe", które odbyło się w dniu 27.02.2018 r., jednotowarowy rynek energii nie zapewnia wystarczających sygnałów inwestycyjnych dla budowy lub utrzymania i modernizacji mocy wymaganych w KSE. Pod tym linkiem dostępna jest dalsza część artykułu relacjonującego seminarium.

Praktyczne zasady sporządzania taryfy dla ciepła uwzględniające aktualne regulacje - 26 kwietnia 2018 roku, Warszawa

Praktyczne zasady sporządzania taryfy dla ciepła uwzględniające aktualne regulacje

Szanowni Państwo,
zapraszamy na VI edycję specjalistycznego szkolenia dotyczącego praktycznych zasad sporządzania taryf dla ciepła z uwzględnieniem aktualnych regulacji. Szkolenie odbędzie się się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Centrum Szkolenia PGNiG w Warszawie. Podczas wydarzenia, regulacje taryfowe zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem skutków dla branży. Ponadto, omówione zostaną:
 • Zakres i obszar regulacji - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe oraz informacje Prezesa URE
 • Struktura taryfy dla ciepła oraz opłat za ciepło
 • Uwarunkowania dotyczące metody kosztowej kalkulacji cen i stawek opłat
 • Plan sprzedaży
 • Ujęcie w taryfie dla ciepła zwrotu z zaangażowanego kapitału - kluczowe uwarunkowania
 • Zaangażowany kapitał stanowiący podstawę wynagrodzenia - WRA
 • Średni ważony koszt kapitału - WACC
 • Kwota zwrotu z zaangażowanego kapitału możliwa do ujęcia jako element przychodów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat
 • Kalkulacja ceny ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z energią elektryczną metodą wskaźnikową (sposób uproszczony) po wprowadzeniu zmian w Rozporządzeniu taryfowym
 • Możliwość zwiększenia wskaźnika referencyjnego „Xc” w zależności od wielkości możliwej produkcji ciepła w źródle
 • Zróżnicowanie od 1 kwietnia 2019 r. dopuszczalnego wskaźnika wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła
 • Przykład obliczeń uwzględniający wprowadzone zmiany w rozporządzeniu

Więcej informacji o szkoleniu pod nr telefonu 22 82 77 123 lub na stronie wydarzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem z VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów

Andrzej Kazmierski"Zarówno w Europie, jak i w Polsce zmienia się podejście do energetyki i często trudno o konsensus. Jedni mówią nic nie spalać, inni sugerują ograniczenie pozyskiwania energii ze źródeł niestabilnych, w tym z energetyki wiatrowej. Problemem jest też energetyka wodna, zaburzająca przepływy wód. Również wykorzystywanie biomasy dla celów energetycznych ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Trzeba znaleźć złoty środek, a nie jest to wcale łatwe" - mówił Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej z Ministerstwa Energii. Andrzej Kaźmierski skupił się na projekcie nowelizacji ustawy o OZE, która ma m.in. zapewnić pomoc publiczną dla odnawialnych źródeł energii (w tym uproszczenie procedur aukcyjnych, przy zachowaniu konkurencyjności - nawet gdy jest więcej oferowanej energii niż chętnych na jej zakup, to i tak najgorsze projekty będą musiały odpaść), większe wykorzystywanie lokalnej biomasy (klastry energii, spółdzielnie energetyczne, rozwój kogeneracji w oparciu o biomasę itp.). Zapraszamy do przeczytania podsumowania z VII Forum Spalania Biomasy i Odpadów ktore odbyło się 1-2 marca 2018 roku w Warszawie. Dostępna jest również fotogaleria. Partnerami strategicznymi byli: Biocontrol, Howden Turbo i Fumar. Jako wystawca prezentowała się firma Badger Meter Europa. Partneram Prawnym została Kancelaria CMS. Moderatorem Forum był prof. dr. inż. Krzysztof Biernat z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Pełna relacja pod poniższym linkiem http://cbepolska.pl/pl/vii-forum-spalania-biomasy-i-odpadow.html

Strona 7 z 83

Joomlart