CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
aeo11
formularz9:00 - 9:30 Logowanie się uczestników na platformie
9:30 - 11:00 Wprowadzenie
Energia elektryczna jako wyrób akcyzowy
 • Podstawowe rodzaje OZE
 • Wpływ akcyzy na OZE
Zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej
 • Kto jest podatnikiem akcyzy?
 • Jakie czynności podlegają opodatkowaniu?
 • Stawka opodatkowania akcyzą
 • Podstawa opodatkowania
Rejestracja w CRPA
 • Czym jest CRPA
 • Kto jest zobowiązany dokonać rejestracji w CRPA, a kto nie?
 • Proces rejestracji i aktualizacji w CRPA
 • Funkcjonowanie PUESC
11:00 - 11:15 Przerwa
11:15 - 12:45 Zwolnienia i warunki
 • Energia wyprodukowana w mikroinstalacjach
 • Energia wyprodukowana w biogazowniach
 • Warunki zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej w OZE
 • Zagadnienia problematyczne -
 • Pozostałe zwolnienia – częściowe i całkowite
Deklaracje od energii elektrycznej
 • Kto składa deklaracje od energii elektrycznej
 • Rodzaje deklaracji
 • Terminy składania deklaracji oraz rozliczania akcyzy
 • Składanie deklaracji przez PUESC – jedyna możliwość
 • Deklaracje od 1 lipca 2021 r. – stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej
12:45 - 13:20 Przerwa
13:20 - 14:40 Ewidencja energii elektrycznej
 • Kto prowadzi ewidencję dla energii elektrycznej, a kto nie?
 • W jakiej formie można prowadzić ewidencję obecnie, a w jakiej od 2023 r.?
 • Elementy składowe ewidencji
 • Zasady dokonywania wpisów do ewidencji
 • Sposób ustalania ilości energii ewidencjonowanej – liczniki i szacunki
14:40 - 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie szkoleniaJoomlart