CBE Polska

Christopher Burgahn will talk about blockchain in e-mobility at seminar Blockchain in Energy

Christopher BurgahnShareAndChargeFoundationThe Electric vehicle charging experience is crucial for making the transition to using an Electric Vehicle possible for everyone. Over the last two years the Share&Charge team conducted several pilots to examine the “game changer potential” of blockchain technology for EV charging. Christopher will talk about practical issues, case studies and learnings from these trials and how the technology can be applied to improve the EV driver’s experience with EV charging. Scond seminar Blockchain in Energy will take place on April 16 2019 in Warsaw, Poland. To learn more about the event visit the event website https://cbepolska.pl/en/ii-seminar-blockchain-in-energy.html

Minister Energii: rozporządzenie w sprawie cen prądu do końca marca

Jak podaje PAP - Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że rozporządzenie w sprawie cen prądu będzie wydane do końca marca. Taka deklarację złożył w rozmowie z dziennikarzami w Siedlcach. O szczegółach nowych regulacji oraz konsekwencjach ich wprowadzenia będziemy rozmawiać już 9 maja 2019 roku na całodziennym szkoleniu z dr Zdzisławem Murasem. Więcej

Reprezentant Kancelarii CMS wystąpi podczas seminarium o zagospodarowaniu UPS

Agnieszka SkorupinskacmsAgnieszka Skorupińska, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Kancelarii CMS wygłosi prelekcję na temat nowych regulacji dla UPS-ów podczas V edycji seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 16 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Agnieszka jest adwokatem w randze Counsel, z dziesięcioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. W swojej prelekcji omówi między innymi zmiany prawa dotyczące gospodarowania odpadami i produktami ubocznymi jak również UPS jako odpad i produkt uboczny. Link do programu https://cbepolska.pl/pl/v-seminarium-zagospodarowanie-ups.html

Nadchodzą zmiany w sposobie nabycia olejów opałowych do celów grzewczych

Na RCL pojawiła się najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2332). Popularnie jest ona określana jako ”Pakiet olejowy". Projekt nowelizacji trafił już na Stały Komitet Rady Ministrów. Resort finansów chce, aby większość przewidzianych w nim zmian weszła w życie od 1 września br.. Przy czym obowiązek rejestracyjny zostanie wprowadzony już z dniem 1 czerwca 2019 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami dane przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do jego rejestracji dla celów akcyzy jako zużywający podmiot olejowy w zakresie zakupu olejów opałowych już po 1 czerwca 2019 r. Oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych będzie składane w formie elektronicznej w systemie SENT przez kupującego takie wyroby. Brak spełnienia powyższych warunków może skutkować obowiązkiem po stronie dostawcy sprzedaży olejów opałowych z wyższą stawką akcyzy, która będzie powodować wzrost ceny tego wyrobu oraz możliwością powstania odpowiedzialności finansowej. Przykładowo w przypadku zakupu lekkiego oleju opałowego w ilości 120 tys. litrów różnica w cenie może wynieść nawet ponad 180 tys. zł. W przypadku zastosowania obniżonej stawki akcyzy przez sprzedawcę bez zachowania warunków formalnych, istnieje ryzyko nałożenia na nabywcę wysokiej kary finansowej oraz dodatkowo możliwość poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej. Już 16 kwietnia 2019 roku zapraszamy na całodzienne szkolenie z tego zakresu. Szkolenie poprowadzi Krzysztof Rutkowski z Kancelarii KDCP. Więcej..

Zasady funkcjonowania rynku energii w 2019 r. w świetle nowelizacji ustawy o cenach z czerwca 2019

uoc

Szanowni Państwo,

do Sejmu trafił poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zwany popularnie „ustawą o cenach energii”. Poselski projekt zmiany ustawy został umieszczony 7 czerwca 2019, po południu na stronie internetowej Sejmu. Jak każde nowe prawo, również obecne zmiany budzą szereg wątpliwości natury merytorycznej i czysto praktycznej. Zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie "Zasady funkcjonowania rynku energii w 2019r. w świetle nowelizacji ustawy o cenach z czerwca 2019r.", które odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 roku w Warszawie. Szkolenie będzie w całości poprowadzone przez dr Zdzisława Murasa.

W programie szkolenia:

 • Ustawa o cenach a podstawowe zasady rynku energii i zadania OSE: taryfy, OZE, CHP, KDT
 • Ustawa o cenach a sprzedawca i odbiorca na rynku energii:
  • obrót a sprzedaż
  • sprzedawca z urzędu, sprzedawca awaryjny, sprzedawca zobowiązany - podstawowy zakres uprawnień i obowiązków.
  • Rodzaje odbiorców (odbiorca, odbiorca końcowy, odbiorca wrażliwy, odbiorca przemysłowy, odbiorca w gospodarstwie domowym) - a przedsiębiorstwo obrotu
 • Umowy na rynku energii elektrycznej i zakres ich zmian z uwzględnieniem ustawy o cenach: zasady, terminy, Zasady uznania za wykonany obowiązku zmiany umowy,wystawienie faktur
 • Zasady ubiegania się o rekompensaty dla sprzedawców i odbiorców końcowych w świetle ustawy o cenach i jej nowelizacji
 • Zarządca rozliczeń cen
 • Kwota różnicy ceny - I półrocze 2019 r.
 • Rekompensata finansowa - II półrocze 2019 r.
 • Dofinansowanie dla odbiorców końcowych.
 • Ustawowy zakres i zasady rozliczeń.
 • Indywidualnie określany poziom kosztów jednostkowych
 • Zasady wnioskowania o kwotę różnicy cen oraz rekompensatę finansową.
 • Postępowanie przed Zarządcą rozliczeń cen.
 • Okres wnioskowania o zwrot różnicy cen.
 • Zasady korekty kwoty różnicy, Zwrot kwoty równicy cen.
 • Fundusz Wypłaty Różnicy Cen - podstawowe obowiązki, zadania i finansowanie
 • Kary pieniężne - za naruszenie ustawy o cenach, w tym podstawy i zasady nakładania kar
 • Zakres ochrony sądowej

2nd edition of Blockchain in Energy will take place April 16 in Warsaw

bch2en

We invite everyone interested in blockchain technology to the seminar where we will analyze the possibilities of using it in the energy industry. The main topics will be p2p platforms, intelligent contracts, and blockchain in electromobility. The first implementations and pilots allow us to dissect the usability of this technology and the advantage over other solutions. The majority of energy companies in Poland conduct research and development works in the subject of blockchain, additionally, the first projects of p2p platforms are created. Many start-ups have been created that try to develop innovations of distributed ledger technology, and finally, energy clusters have the possibility of using blockchain in their closed systems. Representatives of all these groups will meet at the April event. The first edition of the seminar took place on 31 August 2018 in Warsaw and gathered a group of 120 participants. You can find the program here https://cbepolska.pl/en/ii-seminar-blockchain-in-energy.html

V edycja seminarium o wykorzystaniu UPS-ów już w kwietniu w Warszawie

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

Wykorzystywanie jak największej ilości popiołów, żużli i innych mineralnych materiałów odpadowych zamiast kruszyw naturalnych jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione. Nowe technologie umożliwiają zagospodarowywanie UPS-ów w coraz efektywniejszy sposób, jednak regulacje nie zawsze umożliwiają wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej strony problem ubocznych produktów spalania został zauważony przez Komisję Europejską i kolejne etapy modelu GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) mogą znacznie usprawnić unieszkodliwianie UPS-ów. Zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału w piątej edycji seminarium.Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, które odbędzie się 16 kwietnia 2019 w Warszawie. Po zakończeniu części merytorycznej zapraszamy uczestników na wizytę studyjną w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki. Link do programu https://cbepolska.pl/pl/v-seminarium-zagospodarowanie-ups.html

Dyrektywa NIS i ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze: energetyki, paliw i gazu

nis


W sierpniu 2018 r. w życie weszła ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która implementuje w Polsce dyrektywę NIS. Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, które mają być objęte ustawą, będą informowane o tym przez Ministerstwo Energii. „Wybrańcy" będą musieli zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, ocenić ryzyko bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonej usługi oraz wdrożyć działania zabezpieczające. Ponadto będą monitorować poziom bezpieczeństwa i raportować incydenty do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie krajowym. Dodatkowo, przynajmniej co dwa lata poddawać się będą audytowi bezpieczeństwa i na wezwanie udostępniać raporty z audytu. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność: wydobywczą, dostarczające energię elektryczną, ciepło, czy ropę naftową uznane zostały prze ustawę jako tzw. operatorzy usługi kluczowej (czyli te, na które spada najwięcej obowiązków). W związku z tym faktem, prezentujemy Państwu specjalistyczne szkolenie „Dyrektywa NIS i ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze: energetyki, paliw i gazu", które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku w Warszawie. Wydarzenie realizujemy w Partnerstwie z Kancelarią Piszcz i Wspólnicy oraz firmą NASK SA. Więcej...

Page 10 of 66

Joomlart