CBE Polska

Nowa ustawa o cenach energii - konsekwencje dla rynku

uoc

Szanowni Państwo,
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę o cenach energii, która doprowadzi m.in. do usunięcia obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Nowelizacja przywraca Prezesowi URE wyłączne prawo do ustalania opłat za przesył i dystrybucję energii elektrycznej. Większość najważniejszych zmian dotyczących cen prądu wejdzie w życie z chwilą opublikowania ustawy. Pozostałe zaczną obowiązywać po 14 dniach. Jak każde nowe prawo, również obecne zmiany budzą szereg wątpliwości natury merytorycznej i czysto praktycznej. Zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie "Nowa ustawa o cenach energii - konsekwencje dla rynku", które odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku w Warszawie. szkolenie będzie w całości poprowadzone przez dr Zdzisława Murasa.

2nd edition of Blockchain in Energy will take place April 16 in Warsaw

bch2en

We invite everyone interested in blockchain technology to the seminar where we will analyze the possibilities of using it in the energy industry. The main topics will be p2p platforms, intelligent contracts, and blockchain in electromobility. The first implementations and pilots allow us to dissect the usability of this technology and the advantage over other solutions. The majority of energy companies in Poland conduct research and development works in the subject of blockchain, additionally, the first projects of p2p platforms are created. Many start-ups have been created that try to develop innovations of distributed ledger technology, and finally, energy clusters have the possibility of using blockchain in their closed systems. Representatives of all these groups will meet at the April event. The first edition of the seminar took place on 31 August 2018 in Warsaw and gathered a group of 120 participants. You can find the program here https://cbepolska.pl/en/ii-seminar-blockchain-in-energy.html

V edycja seminarium o wykorzystaniu UPS-ów już w kwietniu w Warszawie

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

Wykorzystywanie jak największej ilości popiołów, żużli i innych mineralnych materiałów odpadowych zamiast kruszyw naturalnych jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione. Nowe technologie umożliwiają zagospodarowywanie UPS-ów w coraz efektywniejszy sposób, jednak regulacje nie zawsze umożliwiają wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej strony problem ubocznych produktów spalania został zauważony przez Komisję Europejską i kolejne etapy modelu GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) mogą znacznie usprawnić unieszkodliwianie UPS-ów. Zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału w piątej edycji seminarium.Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, które odbędzie się 16 kwietnia 2019 w Warszawie. Po zakończeniu części merytorycznej zapraszamy uczestników na wizytę studyjną w Zakładzie Separacji Popiołów Siekierki. Link do programu https://cbepolska.pl/pl/v-seminarium-zagospodarowanie-ups.html

Dyrektywa NIS i ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze: energetyki, paliw i gazu

nis


W sierpniu 2018 r. w życie weszła ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która implementuje w Polsce dyrektywę NIS. Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, które mają być objęte ustawą, będą informowane o tym przez Ministerstwo Energii. „Wybrańcy" będą musieli zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, ocenić ryzyko bezpieczeństwa i zakłócenia ciągłości świadczonej usługi oraz wdrożyć działania zabezpieczające. Ponadto będą monitorować poziom bezpieczeństwa i raportować incydenty do organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na poziomie krajowym. Dodatkowo, przynajmniej co dwa lata poddawać się będą audytowi bezpieczeństwa i na wezwanie udostępniać raporty z audytu. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność: wydobywczą, dostarczające energię elektryczną, ciepło, czy ropę naftową uznane zostały prze ustawę jako tzw. operatorzy usługi kluczowej (czyli te, na które spada najwięcej obowiązków). W związku z tym faktem, prezentujemy Państwu specjalistyczne szkolenie „Dyrektywa NIS i ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe obowiązki dla podmiotów w sektorze: energetyki, paliw i gazu", które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku w Warszawie. Wydarzenie realizujemy w Partnerstwie z Kancelarią Piszcz i Wspólnicy oraz firmą NASK SA. Więcej...

III Warsztaty "Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej"

cpc3

Zapraszamy na III edycję specjalistycznych warsztatów "Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej", które odbędą się w dniu 28 marca 2019 w Warszawie. Zbliżająca się edycja, programowo nastawiona będzie na uwarunkowania i znaczenie działalności inwestycyjnej w tym m.in.: praktyczne aspekty podejścia do analizy efektywności inwestycji, model analizy efektywności inwestycji, definiowanie strumienia przepływów pieniężnych związanego z realizacją projektu inwestycyjnego, koszt kapitału - stopa dyskontowa, wskaźniki efektywności inwestycji, analiza przypadków. Szczegółowe informacje dostępne są na życzenie klientów. Uprzejmie prosimy o kontakt na adres lub pod nr telefonu: 228 277 123. Zachęcamy do kontaktu.

IV szkolenie „Pakiet paliwowy i Pakiet opałowy - nowe regulacje” 7 marca 2019, Warszawa

ppo

Kolejna edycja specjalistycznego szkolenia: "Pakiet paliwowy i Pakiet opałowy - nowe regulacje" odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku w Warszawie. W ramach szkolenia omówione zostaną następujące kwestie: miany dot. definicji paliw w Prawie energetycznym i ich skutki, konieczność występowania o nowe koncesje paliwowe i aktualizacji koncesji, zmiany dot. tzw. "szybkiego VAT", miana katalogu wyrobów podlegających szybkiemu VAT, powszechność odbiorców w ramach SENT opałowego, nowe statusy akcyzowe pośredniczący podmiot olejowy oraz zużywający podmiot olejowy, wymogi związane z dystrybucją olejów opałowych. Zapraszamy!

Last days of registration at the 6th Emission and Energy Trading Summit

VI Emission and Energy Trading Summit
its only two days for registration for the 6th edition of the Emission and Energy Trading Summit, held on 29 January 2019 in Warsaw. Among the confirmed participants of the meeting: Ministerstwo Środowiska, Vertis Environmental Finance, Redshaw Advisors, Polskie Linie Lotnicze LOT, Młodzi Liderzy w Energetyce, ACT Financial Solutions, ATsys.pl, CEZ Polska, Enea Trading, Enea Wytwarzanie, Energa Elektrownie Ostrołęka, European Energy Exchange, Europol Gaz, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych , Grupa LOTOS, ICIS, International Air Transport Association, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, KOBiZE, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Mondi Świecie, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, NFOŚiGW, PGNiG Termika, PKN Orlen, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Smart Grids Polska, Tauron Polska Energia, Teraz Środowisko, Zespół Zarządców Nieruchomości, OEC Warszawa, Helica. We invite you to register.

Klasyfikacja i uzyskanie statusu odpadu drzewnego i produktu ubocznego w świetle nowelizacji ustawy o odpadach

Klasyfikacja i uzyskanie statusu odpadu drzewnego i produktu ubocznego w świetle nowelizacji ustawy o odpadach

Ze względu na zmianę artykułu 41 i 42 nowelizowanej ustawy o odpadach zapraszamy Państwa na szkolenie "Klasyfikacja i uzyskanie statusu odpadu drzewnego i produktu ubocznego w świetle nowelizacji ustawy o odpadach", które odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 roku w Warszawie.
Wśród najważniejszych zagadnień m.in.: nowelizacja ustawy o odpadach w kontekście pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów drzewnych, zasady uznawania produkt za uboczny, nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów, postępowanie przed WIOŚ - wnioski o wydanie pozwolenia, praktyka w wydawaniu, przedłużaniu i kontroli pozwoleń, audyt i dokumentowanie jakości odpadu jako element uzupełniający wniosku do WIOŚ, punkty kontrolne w zakresie badania pochodzenia odpadów drzewnych w kontekście uzyskania produktu ubocznego.

Do udziału w szczególności zapraszamy:
  • pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska
  • pracowników samorządów
  • podmioty wytwarzające, magazynujące odpady drzewne
  • podmioty pośredniczące w uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych
  • pracowników działów ochrony środowiska i odpadowych
Więcej informacji

Page 5 of 93

Joomlart