CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Corporate Power Purchase Agreement PPAformularz

8:30 - 9:20

Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:20 - 9:30

Otwarcie Seminarium przez Moderatora
Przejście na odnawialne źródła energii bez dotacji i rola umów PPA

 • Odnawialne źródła będą wkrótce budowane w Polsce bez dotacji rządowych
 • Odzwierciedla to trend w całej Europie
 • Znaczne przychody z odnawialnych źródeł energii bez dotacji są zagrożone w niekorzystnych warunkach rynkowych
 • Kto powinien ponosić to ryzyko: utilities, odbiorcy, inwestorzy finansowi?

Prelegent:
Hanns Koenig, Dyrektor, Aurora Energy Research

9:30 - 10:00

Umowy typu Corporate Power Purchase Agreement w Polsce:

 1. Charakter umowy typu Corporate PPA. Rodzaje umów PPA - możliwość i zakres zastosowania ich w Polsce

 2. Ograniczenia przy stosowaniu umów PPA przez wytwórców energii, korzystających z pomocy publicznej

 3. Ustalenie cen sprzedaży energii w umowie na przykładach zawieranych umów w różnych krajach UE

 4. Zabezpieczenie interesów stron w umowach PPA:Finansowanie dłużne, a umowy PPA. "Bankowalność" umów.

  1. klauzule waloryzacyjne i inne mechanizmy uelastyczniania zobowiązań umownych
  2. nadzwyczajna zmiana stosunków
  3. przeszkody w realizacji zobowiązań umownych, a wcześniejsze rozwiązanie stosunku umownego
  4. typowe sposoby zabezpieczeń umownych w umowach PPA

Prelegent:
Piotr Mrowiec, LL.M., radca prawny, Associate Partner w Rödl & Partner w Polsce

10:00 - 10:30

Wystąpienie Partnera generalnego - Sun Investment Group Polska
Najważniejsze informacje na temat umów typu CPPA - fakty i liczby

 • Czym sa umowy CPPA i jakie możliwosci stwarzaja?
 • Przedsięwzięcia CPPA zakończone sukcesem - sektor handlu detalicznego i przemysłu
 • Na co warto zwrócić uwagę planujac wejście na rynek umów CPPA
Prelegent:
Dr Rafał Rzeszotarski, General Manager, Sun Investment Group Polska

10:30 - 11:00

Wystąpienie Partnera strategicznego - Axpo Polska
Umowy typu Corporate PPA w ujęciu praktycznym

 • „Full of solutions” – co to oznacza na rynku energii?
 • Finansowy Corporate PPA, jako podstawowy wariant tego typu umowy. Jego zalety i wyzwania z punktu widzenia wytwórcy energii oraz odbiorcy końcowego
 • Możliwe rozwiązania i alternatywy dla niektórych wyzwań związanych z Corporate PPA
Prelegent:
Paweł Wierzbicki, Head Origination, Axpo Polska

11:00 - 11:30

Trendy na rynku PPA w USA i Europie

 • Przegląd globalnego rozwoju umów PPA ze szczególnym uwzględnieniem USA i Europy

 • Trendy rynkowe w USA

 • Adaptacje i różnice w Europie (Nordics, UK, Continental Europe)

 • Specyficzne doświadczenie E.ON w Polsce

Prelegent:
Lars Meckenstock, Szef działu komercjalizacji aktywów, E.ON Climate & Renewables

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:30

Korporacyjne umowy odbioru energii odnawialnej: win-win dla wytwórców OZE i odbiorców biznesowych

 • jakie korzyści dają wytwórcy i odbiorcy, umowy odbioru energii odnawialnej („Green PPA")

 • rozwój „zielonych" PPA na kluczowych rynkach europejskich i w Polsce

 • wybrane praktyczne aspekty istotne dla obydwu stron umów

Prelegent:
Michał Lubieniecki, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte

12:30 - 13:00

Wystąpienie Partnera strategicznego - Bank Ochrony Środowiska
Finansowanie inwestycji energetyki odnawialnej - różne modele biznesowe, dedykowane produkty bankowe

 • Inwestycje w energetykę odnawialną rozwinęły się dzięki wzrostowi świadomości inwestorów, wymaganiom formalno-prawnym oraz systemom wsparcia. Realizowane są zarówno przez podmioty gospodarcze w różnej formule biznesowej, jak i osoby fizyczne.

 • Każde z powyższych działań może być sfinansowane produktem bankowym, jednak jego parametry muszą być dostosowane do specyfiki biznesowej i rodzaju podmiotu. Produkty różnią się marżą, okresem kredytowania, wymaganym wkładem własnym, procedurą procesową, zestawem wymaganych dokumentów. Różne jest także podejście Banku do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia zobowiązań.

Prelegentka:
Anna Żyła, Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska

13:00 - 13:30

Ryzyko nie posiadania odnawialnych kontraktów PPA w Polsce

 • Analiza ryzyka związanego z nie posiadaniem kontraktu PPA w Polsce

  • „Uzależnienie od węgla" w Polsce związane z mocą regulacyjną, polityczną i zainstalowaną
  • Efekty ETS i przyszłość
  • Wpływ wartości rynkowej na czynnik - ograniczony w porównaniu z innymi rynkami UE
  • Wpływ węgla - korporacje mają największy wpływ w Polsce
 • Rozwiązanie ze zdrową dawką realizmu

  • „Nie wchodź all-in - ale zabezpiecz i wzmocnij odnawialne źródła energii"

Prelegent:
Annkathrin Rabe, Customer Solutions Manager, innogy Renewables

13:30 - 15:00

Panel Dyskusyjny: Możliwości wdrożenia umów PPA w Polsce

 • Ograniczenia i szanse regulacyjne

 • Potencjalni beneficjenci

 • Umowy PPA a aukcje OZE

 • Umowa PPA jako poświadczenie zdolności kredytowej

 • PPA szansą na rozwój inwestycyjny wytwórców energii z OZE

 • Bilansowanie energii w ramach umowy PPA

Moderator:
Marcin Jamrozik, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Dyskutanci:

 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej

 • Tomasz Bodetko, Kierownik Wydziału Współpracy z Wytwórcami, Pion Zarządzania Portfelem, Energa Obrót

 • Maciej Kowalski, Członek zarządu, Enefit

 • Edward Górniak, Dyrektor Departamentu Origination, Enea Trading

 • Dr Rafał Rzeszotarski, General Manager, Sun Investment Group Polska

 • Reprezentant Ministerstwa Energii

15:00 - 15:30

Lunch

15:15

Zakończenie seminarium

Joomlart