CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Rejestracja
Corporate Power Purchase Agreement PPAformularz 

UWAGA ! Językiem wykładowym podczas seminarium jest język angielski.

10:00-
10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 11:15

Wystąpienie Partnera prawnego - Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka: Umowy Corporate PPA w polskich warunkach prawnych

 1. Rodzaje PPA
  1. "corporate" PPA vs. "utility" PPA
  2. "fizyczny" PPA vs "finansowy" PPA
 2. cPPA a aukcyjny system wsparcia OZE
 3. Funkcja cPPA w zabezpieczeniu interesów:
  1. wytwórcy energii elektrycznej z OZE
  2. odbiorcy końcowego
 4. "bankowalność" cPPA
 5. Wystandaryzyowany cPPA stworzony przez EFET

Prelegent:
Rafał Hajduk, radca prawny, Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

11:15 - 11:45

Czy popyt korporacyjny na umowy PPA może napędzać rozwój polskich odnawialnych źródeł energii w następnej dekadzie?

Prelegent:
Hanns Koenig, Dyrektor, Aurora Energy Research

11:45 - 12:15

Przerwa

12:15 - 12:45

Stabilność kosztów (nabywca) i stabilność przychodów (sprzedawca) idą w parze z odnawialną umową PPA

 • Perspektywa 1 roku wstecz - wpływ ostatnich wahań cen na odnawialne umowy PPA
 • Apetyt uczestników rynku: 3 filary dla odnawialnych umów PPA
 • Ryzyko braku zabezpieczenia w perspektywie długoterminowej
 • Perspektywy dla odnawialnych umów PPA a następna aukcja


Prelegent:
Roland Kok, Szef działu rozwiązań dla klientów, innogy Renewables

12:45 - 13:15

Case study: Kompania Piwowarska SA
Kompania Piwowarska SA, należąca do Asahi Breweries Europe Group, podpisała w 2019 roku umowę typu PPA1 z innogy na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest to pierwsza umowa PPA podpisana w Polsce na dostawę energii z planowanej farmy wiatrowej, która nie korzysta z żadnych dotacji państwowych.Długoterminowy kontrakt będzie ważny przez 10 lat – od 2020 do 2029 r. Od 2020 r. należąca do innogy lądowa farma wiatrowa Nowy Staw znajdująca się w pobliżu Gdańska (73 megawaty) dostarczy Kompanii Piwowarskiej 30 gigawatogodzin rocznie. Za sprawą planowanej rozbudowy istniejącej farmy w Nowym Stawie (maksymalnie o 11 megawatów), od 2021 roku 100% zapotrzebowania energetycznego browarów KP zostanie pokryte przez energię elektryczną pochodzącą z wiatru. Farma wiatrowa będzie dostarczać do wspomnianych trzech browarów 80 gigawatogodzin rocznie.

Prelegentka:
Iwona Jacaszek-Pruś, Dyrektor ds. korporacyjnych,Kompania Piwowarska

13:15 - 13:45

Doświadczenia Ørsted A/S w umowach PPA

Prelegentka:
Christina Sobfeldt Jahn, Head of PPA Origination & Execution, Ørsted

13:45 - 14:15

#orangegoesgreen. Definiowanie strategii zakupowej. Metody implementacji
Orange Polska podpisało pierwszy fizyczny kontrakt cPPA na dwie farmy wiatrowe w Polsce. Umowa zakłada dostawę około 500 GWh zielonej energii elektrycznej w okresie 10 lat. Dwie farmy wiatrowe zbudowane i eksploatowane przez WPD (5 MW dla Jarocina Wschodu i 10 MW dla Krotoszyna) dla tego PPA zaczną dostarczać dekarbonizowaną energię elektryczną do Orange Polska w styczniu 2021 r. . Obie instalacje są zlokalizowane w województwie wielkopolskim. Łącznie dostarczą 50 GWh rocznie na potrzeby działalności Orange Polska. Energia z nowych wiatraków popłynie do 18 tys. obiektów w infrastrukturze Orange, takich jak stacje bazowe telefonii mobilnej czy szafy dostępowe znajdujące się na ulicach miast. Inwestycja zaspokoi niemal 10 procent zapotrzebowania energetycznego operatora.

Prelegenci:
Łukasz Wyłuda, Global Energy Category Leader, Orange Polska S.A.
Daniel Piechocki, Dyrektor Zarządzania Zasobami Sieci i IT, Orange Polska

14:15

Sesja pytań i odpowiedzi, Zakończenie seminarium

Joomlart