CBE Polska

Reprezentant GDDKiA zabierze głos podczas IV edycji Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania"

Leszek BukowskigddkiaMamy przyjemność poinformować, że podczas IV Seminarium pt. Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, wystąpi Leszek Bukowski, Naczelnik Wydziału Technologii w Departamencie Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Ekspert nadzoruje wprowadzanie rozwiązań technologicznych umożliwiających uzyskanie zakładanych i wymaganych parametrów technicznych nowych dróg. Prowadzi sprawy związane z tworzeniem i oceną technologii drogowych oraz wymagań technicznych. Kontroluje działania związane z obsługą merytoryczną prac naukowych i naukowo-badawczych w zakresie badań i technologii w drogownictwie. Z GDDKiA związany od 2008 r. początkowo z Oddziałem w Łodzi, przez Oddział w Olsztynie i do chwili obecnej z Centralą GDDKiA w Warszawie. Leszek Bukowski jest członkiem Komitetu Technicznego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz wielu grup roboczych z zakresu technologii drogowych.

Wydarzenie odbędzie się 17 maja w Warszawie. Więcej informacji można pozyskać klikając w ten link.

Presentation of Innovative Energy Storage solution During the Event: Energy Clusters - Market and Technology

omegaThe company Omega Innovations will present an innovative energy storage system at its exhibition stand on June 14 in Warsaw during the fourth edition of the seminar Energy Clusters - Market and Technology. The ESS of the company Omega Innovations: ICE-ON ™ has the functionality of demand and energy supply management. It transfers energy consumption from the on- to off-peak hours to manage air conditioning and cooling loads, and integrates renewable energy sources into the network. The solution increases the resilience and stability of power grids, eliminates or delays costly upgrades of electricity transmission networks and flattens the peak of electricity consumption during the day. The developed ICE-ON ™ multiple management systems as ICE-ON-NET ™ enable the Virtual Power Plant (VPP), which remotely controls devices connected in the network, which act as a buffer in power networks. More

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka zaangażowana w szkolenie "Nowelizacja ustawy o OZE - nowe definicje, pomoc publiczna, aukcje"

Anna GlapaGrzegorz Filipowiczdzp
Anna Glapa, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP oraz Grzegorz Filipowicz, Senior associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP poprowadzą najbliższe szkolenie na temat nowelizacji ustawy o OZE, 17 maja w Warszawie. Anna specjalizuje się we wszelkich aspektach związanych z transportem, pomocą publiczną (w tym z restrukturyzacją przedsiębiorstw), prawem administracyjnym, jak również w zagadnieniach dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania funduszy unijnych. Doradza także przy realizacji projektów infrastrukturalnych i pracuje m.in. nad optymalnymi strukturami realizacji projektów, pod kątem możliwych do zastosowania instrumentów/form prawnych czy źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego wsparcia publicznego. Grzegorz to specjalista z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i regulacji procesów inwestycyjnych. Koncentruje się w szczególności na zagadnieniach prawnych projektów z perspektywy regulacji energetycznych procesu budowlanego (postępowanie administracyjne) i procedurach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Doradza także w zakresie przepisów prawa geologicznego i górniczego, jak również w kwestii gospodarki odpadami i ściekami oraz odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym.

Asseco Poland is a new strategic partner of the seminar Energy Clusters - Market and Technology

assecoAsseco Poland will present during the event. Energy Clusters - Market and Technology, which will take place on June 14 in Warsaw. Asseco is a technology partner of the majority of energy companies operating in Poland. The company provides solutions that allow measurable reduction of operating costs, improve its operation and increase competitiveness. More

IV seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania" z honorowym patronatem Polskiej Izby Ekologii

PIE logoPolska Izba Ekologii objęła honorowy patronat nad IV edycją naszego seminarium pt. Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania. PIE bierze czynny udział w działaniach konsultacyjnych, wsłuchując się w głosy i opinie przedsiębiorców oraz ekspertów i tym samym przyczynia się do wpływania na zmianę prawa, gwarantującego rozwój gospodarczy połączony z troską o ochronę środowiska. Celem Polskiej Izby Ekologii jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. IV seminarium o gospodarce ubocznymi produktami spalania odbędzie się 17 maja 2018 roku w Warszawie.

Zgorzelec Energy Cluster will discuss e-mobility and energy storage in energy clusters during the discussion panel

Albert GryszczukZgorzelecki KlasterThe Zgorzelec Energy Cluster will appear in the panel during the Energy Clusters - Market and Technology event, which will take place on June 14 in Warsaw. Zgorzelecki Klaster Energii operates a fleet of 5 electric cars, and conducts R & D activities to further develop e-mobility and energy storage. At the event, the organization will be represented by Albert Gryszczuk, owner of Innovation AG, an experienced manager, entrepreneur and inventor. More

Ministerstwo Energii rozpoczęło publiczne konsultacje projektu ustawy o nowym systemie wsparcia dla kogeneracji

Ministerstwo EnergiiMinisterstwo Energii rozpoczęło wczoraj publiczne konsultacje projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi oraz komentarze do projektu można zgłaszać do 20 kwietnia 2018 roku. Resort energii zaplanował przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów do końca II kwartału tego roku, a zakończenie prac parlamentarnych na początku IV kwartału.

Projekt ustawy dostępny jest pod tym linkiem.

IMBiGS objął honorowym patronatem nasze Seminarium o zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania

ElzbietaUzunowimbigs IV edycja seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania" została objęta Honorowym patronatem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Podczas wydarzenia IMBiGS będzie reprezentowany przez Elżbietę Uzunow, która zabierze głos w debatcie panelowej na temat wykorzystania UPS-ów w energetyce, ciepłownictwie, bodownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, a także w sektorze komunalnym, górniczym i rekultywacyjnym.

Więcej informacji o wydarzeniu...

Page 5 of 83

Joomlart