CBE Polska

Seminarium online „Odpowiedzialność i Troska: Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – nowe regulacje"

iot5

16 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej a dzień później została ona ogłoszona [Dz.U. 2022 poz. 1726]. Nowe przepisy zakładają m.in., że sąd wobec sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku będzie musiał orzec wobec niego nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Wprowadzone mają być również dodatkowe uprawnienia dla Inspektorów Ochrony Środowiska, którzy nie będą musieli okazywać legitymacji w przypadku prowadzenia czynności.  Ustawa wchodzi w życie 1 września 2022. W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu kolejną odsłonę Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – nowe regulacje, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku. Więcej...

Utrzymywanie i kontrola zapasów paliw w energetyce i ciepłownictwie

uzo4

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów online: "Utrzymywanie i kontrola zapasów paliw w energetyce". Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 października 2022 w formule online. Jak co roku, celem spotkania jest kompleksowe przybliżenie zagadnień obejmujących aktualne regulacyjno-prawne aspekty gromadzenia i utrzymywania zapasów opału oraz systematycznego rozliczania i ewidencjonowania tych rezerw. Więcej na temat szkolenia pod TYM LINKIEM

Rynek paliw i biopaliw ciekłych - kierunki zmian regulacyjnych

bbc4


Zapraszamy kolejną edycję szkolenia online "Rynek paliw i biopaliw ciekłych - kierunki zmian ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych". Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 września 2022 w formule online. Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras.

Obrót wyrobami akcyzowymi objętymi preferencjami podatkowymi na nowych zasadach

edd

Po kilkukrotnym przedłużeniu okresu przejściowego, od 1 lutego 2022 r., zarówno dostawcy jak i odbiorcy wyrobów akcyzowych zwolnionych lub objętych zerową stawką akcyzy muszą być przygotowani do obsługi elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. Do końca stycznia 2022 r. większość dostawców posługiwała się papierowym dokumentem dostawy, który towarzyszył przemieszczanym wyrobom akcyzowych. Rolą odbiorców było z kolei potwierdzenie na tym dokumencie odbioru wyrobów akcyzowych. Dziś, zarówno dostawcy jak i odbiorcy chcąc kontynuować działalność w omawianym zakresie muszą przygotowywać elektroniczne komunikaty w systemie EMCS PL 2 za pośrednictwem platformy PUESC. Brak elektronicznego obiegu dokumentów uniemożliwia bowiem stosowanie preferencji akcyzowych, co znajduje przełożenie na cenę zamawianych produktów. Co więcej, uchybienia w obowiązkach dotyczących e-DD może ponadto skutkować nałożeniem kary finansowej na odbiorców wyrobów akcyzowych. Prawidłowe wykonywanie nowych obowiązków wymaga odpowiedniego przygotowania. Należy być świadomym zawiłości przepisów akcyzowych, jak również skomplikowania funkcjonowania systemu EMCS PL 2 oraz platformy PUESC. Dlatego też podczas szkoleń zawsze staramy się przekazywać nowe wiadomości możliwie najprościej i pragmatycznie. Szkolenia to także okazja dla nas, aby podzielić się doświadczeniem, a przede wszystkim na bieżąco poznawać nurtujące Państwa problemy akcyzowe. W miarę możliwości postaramy się rozwiązywać je na bieżąco. Doceniamy zaangażowanie i ożywienie podczas szkoleń. Mając na względzie problemy jakie przyniosą omawiane zmiany, już dziś zapraszamy na 8 edycję szkolenia online: "Obrót wyrobami akcyzowymi objętymi preferencjami podatkowymi na nowych zasadach. Raportowanie odbioru w systemie eDD", które odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku.

Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Recykling chemiczny - regulacje, technologie i projekty"

iot4

Prezentujemy Państwu kolejną odsłonę cyklicznego Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Recykling chemiczny - regulacje, technologie i projekty", które odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku w formule zdalnej. Wydarzenie jest bezpłatne. Realizowane jest w obrębie programu  „Odpowiedzialność i Troska"®, który działa na rzecz polskiego sektora chemicznego. Program powstał w latach 80- tych, w Kanadzie. Zawędrował do Europy Zachodniej, gdzie centralnym ośrodkiem jego promocji i koordynacji została Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. Program „Odpowiedzialność i Troska"® w Polsce przyjęty został w 1992 roku przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która sprawuje bezpośredni nadzór nad jego realizacją.
Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium:
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i recykling tworzyw sztucznych.
 • Jak recykling chemiczny może przyczynić się do osiągnięcia celów recyklingu tworzyw sztucznych
 • Zbieranie, sortowanie i separacja - potencjał recyklingu chemicznego i jego integracja z łańcuchem dostaw.
 • Technologie recyklingu mechanicznego i chemicznego.
 • Ustawodawstwo, regulacje, certyfikacja i charakterystyka.
 • Przykłady projektów

Fit for 55 - Limit miejsc zwiększony

55


Zapraszamy kolejnych chętnych na bezpłatne seminarium online CBE POLSKA dot. konsekwencji wprowadzenia pakietu FIT for 55 dla przemysłu. LImit 250 uczestników został wykorzystany w niecałe 2 dni od publikacji :) Dlatego też postanowiliśmy zwiększyć dostępność miejść na platformie konferencyjnej.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium to
:

 • Reforma systemu handlu emisjami EU ETS
 • Propozycja wprowadzenia mechanizmu dostosowania śladu węglowego na granicy (CBAM)
 • Rewizja regulacji o podziale obciążeń (ESR)
 • Rewizja dyrektywy o opodatkowaniu energetyki
 • Poprawki w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii
 • Konsekwencje dla branży biomasowej i Kryteria Zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej
 • Rozwiązania na rzecz walki z emisjami metanu
 • Uwzględnienie emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem gruntów i leśnictwem (LULUCF)
 • Rewizja dyrektywy o wykorzystaniu infrastruktury paliw alternatywnych

Przypominamy że zgłoszenia należy dokonać poprzez mailową deklarację chęci udziału (zawierającą dodatkowo: dane kontaktowe oraz podmiot reprezentowany) wysłaną na adres: , Organizatorzy zastrzegają, że:
 1. decyduje kolejność zgłoszeń,
 2. nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych ( prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
 3. zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
Szczzegóły wydarzenia pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/bezplatne-seminarium-online-fit-for-55-konsekwencje-dla-przemyslu.html

Zmiany w akcyzie dla branży węglowej na 2021 rok

awp3

Rok 2021 jest czasem dużych zmian w zakresie obrotu wyrobami węglowymi oraz obowiązków dla pośredniczących podmiotów węglowych. W związku z nowelizacją przepisów - zmieniają się też dokumenty i obowiązki po stronie kupujących wyroby węglowe. Ponadto nowe regulacje zmieniają kwestie stosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy. Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce, może oznaczać m.in. utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy, grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji. Mając na względzie problemy branży energetycznej, ciepłowniczej i węglowej jakie przyniosły zmiany w przepisach akcyzowych od wyrobów węglowych (w 2011 roku), już dziś prezentujemy warsztaty traktujące o nowelizacji przepisów z 2021 roku: 7 Warsztaty online: "Zmiany w akcyzie dla branży węglowej na 2021 rok", które odbędą się 29 kwietnia 2021 roku.

Jak blockchain zmieni energetykę?

bch3

Dynamiczny rozwój technologii rozproszonych rejestrów daje możliwość sporych innowacji. Proces ten nie umknął sektorowi energetycznemu, który jest żywo zainteresowany rozwojem technologii blockchain. Wiele projektów badawczych oraz pilotażowych weryfikuje gdzie i w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie technologii. W związku z powyższym zapraszamy na 3 edycję seminarium online "Blockchain w Energetyce", które odbędzie się już 25 marca. Wykłady w trakcie seminarium poprowadzą m.in. :
 • Lukas Repa, blockchain expert and legal team leader in Digital Innovation and Blockchain, DG CONNECT, European Commission
 • Marek Sobieniecki, Global Strategic Partnerships, IKEA Clean Energy Services
 • Sara Mamel, Senior Expert, Digitalisation Department, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) - regulator rynku energetycznego
 • Ingo Ruebe, CEO bei BOTLabs GmbH
 • Dorota Toczyska, Ekspert w Dziale Komunikacji i Promocji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Monika Bogdał, Radca prawny, Szef zespołu nowych technologii, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa
 • Przedstawiciel Polskiego projektu Sandbox Blockchain/ Krajowej Izby Rozliczeniowej
Więcej o programie, prelegentach i szcegółach prelekcji na stronie: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-blockchain-w-energetyce.html?start=2

Page 2 of 82

Joomlart