CBE Polska

HERDING Polska został Partnerem technologicznym seminarium technicznego „Odpylanie i filtracja przemysłowa”

herdingHerding Polska pokaże w prezentacji, czym się różni filtracja tradycyjna od nowoczesnych rozwiązań filtracyjnych, jakie z tego płyną korzyści dla użytkownika i środowiska naturalnego. A wszytko to na przykładzie dwóch instalacji filtracyjnych: odpylania kotłów WR wraz z węzłem recyrkulacji ciepła spalin oraz niskoemisyjny filtr kancerogennych piasków szklarskich. Herding Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem Firmy Herding Filtertechnik GmbH na Polskę. Oferuje systemy filtracyjne do oczyszczania powietrza z pyłów i emulsji w procesach przemysłowych. Firma jest zorientowana na technologię i podejmowanie najtrudniejszych wyzwań stawianych przez klientów w zakresie rozwiązań filtracyjnych. Zajmujemy się odpylaniem powietrza procesowego we wszystkich branżach przemysłowych. Świadczy pełen zakres usług projektowych, wykonawczych oraz usługi pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczanych przez siebie instalacji. Więcej informacji na temat wydarzenia https://cbepolska.pl/pl/seminarium-techniczne-odpylanie-i-filtracja-przemysowa.html

Domański Zakrzewski Palinka as a Legal Partner of our seminar about corporate PPA

dzpKancelaria Domański Zakrzewski Palinka has become a Legal Partner of the second edition of the "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" seminar, which will take place on September 19, 2019 in Warsaw. DZP is the largest of the Polish law firms. For 25 years experts have advised both Polish and foreign clients from all business sectors. They currently have over 150 experts in various specialisations working in offices in Warsaw, Poznań and Wrocław. Despite numbers and diversifications, what distinguishes them is engagement, availability and full understanding of clients’ needs. Working within thirty interdisciplinary groups of specialists, they take a holistic approach to problems. They believe that close relations bring better solutions. Link to dedicated website https://cbepolska.pl/en/2nd-seminar-corporate-power-purchase-agreement-ppa.html

Dowiedz się jak Iławskie Wodociągi stały się samowystarczalne energetycznie podczas wydarznia na temat OZE w Wod-Kan

ilawskiewodociagiPiotr Kowalski, Kierownik Oczyszczalni Ścieków z Wodociągów Iławskich opowie o efektywnym zagospodarowania osadów w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w procesie kogeneracji. Od wielu lat trwają dyskusje czy oczyszczalnie ścieków mogą być energetycznie samowystarczalne. Przykład Iławy pokazuje, że jest to możliwe. Jakie warunki musiała spełnić oczyszczalnia, aby uzyskać 100% poziom samowystarczalności oraz kolejne etapy modernizacji obiektu, w których jednym z elementów było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia kosztów eksploatacji obiektu? Na te i inne pytania prelegent odpowie podczas seminarium OZE w przedsiębiorstwach Wod-Kan, 29 sierpnia w Katowicach. Więcej informacji tutaj https://cbepolska.pl/en/seminarium-oze-w-przedsiebiorstwach-wod-kan.html

BART na Seminarium.„Odpylanie i filtracja przemysłowa” w Katowicach

BartFirma BART Sp. z o.o., która oferuje instalacje odpylania i wentylacji przemysłowej, dołączyła do grona reklamodawców podczas seminarium, które odbędzie się 29 sierpnia br. w Katowicach.

BART oferuje opracowanie koncepcji, projekt, wykonanie elementów i montaż kompleksowych instalacji związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym, odpylaniem przemysłowym, wentylacją, filtracją gazów, centralnym odkurzaniem, techniką pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, transportem pneumatycznym czy dopalaniem termicznym gazów. Projektuje i realizuje instalacje odpylania pyłów, które mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Zgodnie z Dyrektywą ATEX wykonujemy systemy redukujące zagrożenie wystąpienia pożaru lub wybuchu, bez względu na klasę wybuchowości atmosfery. Realizuje szeroki wachlarz instalacji pod klucz dla wielu branży przemysłu (energetyka, przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny i wiele innych). Do dyspozycji firma oddaje biura projektowe i techniczno-handlowe w Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o wydarzeniu pod adresem internetowym https://cbepolska.pl/pl/seminarium-techniczne-odpylanie-i-filtracja-przemysowa.html

Ustawa o systemie zapasów obowiązkowych dla paliw ciekłych przyjęta bez poprawek. Teraz trafi do podpisu Prezydenta

Szanowni Państwo,

w dniu 2 sierpnia Senat przyjął bez poprawek Ustwę z dnia 19 lipca 2019 o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Teraz Ustawa trafi do podpisu Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.  W związku z powyższym zapraszamy do udziału w szkoleniu "System zapasów obowiązkowych dla paliw ciekłych oraz zmiany przepisów o zapasach obowiązkowych od 2020 r." które odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku w Warszawie. Więcej

We know the date of the second edition of the Corporate Power Purchase Agreement (PPA) seminar

ppa2en

Due to the high interest in the first edition of the seminar, we invite you to participate and engage in the second "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)". The seminar will take place on September 19, 2019 in Warsaw. The main objective of the event is to exchange experience of experts from Poland and abroad seeking to define barriers and the possibility of implementing PPAs on the Polish market. Among the involved entities: Domański Zakrzewski Palinka Law Firm, Alpiq Eenrgy SE, Schneider Electric Energy & Sustainability Services, Better Energy, Institute for Renewable Energy, European Power Derivatives and many others. We invite you to visit the website with the full agenda https://cbepolska.pl/en/2nd-seminar-corporate-power-purchase-agreement-ppa.html

Senat uchwalił nowelizację ustawy o OZE bez poprawek

Senat w dniu 2 sierpnia br. na posiedzeniu plenarnym uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw bez poprawek (druk senacki nr 1270). Wcześniej na posiedzeniu senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zarekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek technicznych zgłaszanych przez senackie Biuro Legislacyjne. Ustawa zostanie przekazana przez Marszałka Sejmu Prezydentowi RP do podpisu.

NESTRO zostało Partnerem Technologicznym podczas Seminarium technicznego pt. „Odpylanie i filtracja przemysłowa”.

NestroGroupFirma NESTRO została Partnerem Technologicznym na naszym Seminarium technicznym pt. „Odpylanie i filtracja przemysłowa”, które odbędzie się 29 sierpnia 2019 roku w Katowicach. NESTRO zajmuje się projektowaniem i montażem systemów odpylania dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego oraz branży sortowania odpadów. Już od ponad 40 lat firma rozwija kompleksowe rozwiązania techniki filtracyjnej i odciągowej oraz oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczną oszczędność energii i ciepła. Obok najnowocześniejszej techniki filtracji powietrza, poszerza również swoje działania w kierunku techniki magazynowania w silosach NESTRO oraz systemach wygarniania i automatycznego spalania materiału poprodukcyjnego (trocin, biomasy) w kotłach LIGNOTHERM o mocach od 100 kW do 1000 Kw. Dużym atutem urządzeń NESTRO jest technologia, która umożliwia prostą, tanią i bezpieczną obsługę oraz konserwację. Dzięki tej przewadze technologicznej, NESTRO wyrosło w ostatnim czasie na ważnego partnera projektów w Polsce i Europie Wschodniej, co skutkuje intensywną współpracą ze znanymi producentami maszyn dla przemysłu drzewnego i meblarskiego. Więcej...

Page 2 of 66

Joomlart