CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Lokalizacja
Warunki rejestracji
PPAD 650

Szanowni Państwo,

Z roku na rok rośnie popularność korporacyjnych umów na zakup zielonej energii (PPA). W świetle ostatnich zmian w ustawach: o OZE (dotyczących cable pooling), Prawo Energetyczne (związanych z linią bezpośrednią) oraz nadzwyczajnych limitów cenowych – temat kontraktów PPA dodatkowo zyskuje na znaczeniu.

Główne zalety umów PPA to zdecydowanie: stabilności dla uczestników kontraktu, długoterminowe zabezpieczenie dostaw energii, Długoterminowa przewidywalność kosztów, które pozostają niezmiennymi wobec wahań rynkowych. Uwzględnienie zielonej energii z umów PPA w redukcji śladu węglowego, raportowania pozabilansowego ESG oraz budowanie wizerunku zielonej firmy.

W związku ze zmianami w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym, firmy: NEBO SOLAR i CBE Polska zapraszają na Śniadanie biznesowe: „Umowy PPA w praktyce”, które odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku w Ostródzie, w Hotelu Natural, w godzinach 10:00 – 14:00. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Wydarzenie przyjmie formułę moderowanej debaty pomiędzy uczestnikami a ekspertami, przeplatanej wykładami wspartymi o prezentacje.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na wydarzeniu to:

  • Jaki jest cel zawierania umów PPA i kto je zawiera?
  • Poszczególne rodzaje umów PPA (ich zakres i konstrukcja)
  • Korzyści i ryzyka związane z umowami PPA
  • Uwarunkowania prawno-regulacyjne umów pomiędzy wytwórca a odbiorcą przemysłowym
  • Dekarbonizacja, ESG, ślad węglowy, redukcja CO2 czy PPA ma na to wpływ?


Harmonogram spotkania
9:30 - 10:00 Poranna kawa, powitanie uczestników i rozpoczęcie wydarzenia
10:00 - 12:00 Wykłady i dyskusja paneloa
12:00 - 12:30 Przerwa
12:30 - 14:00 Kontynuacja wykładu, wnioski, pytania i dyskusja
14:00 Zakończenie


Do udziału zapraszamy:
  • firmy pordukcyjne
  • przemysłowych odbiorców energii
  • zarządców, właściceli powierzchni komercyjnych


Joomlart