CBE Polska

Spis treści
Start
Formuła seminarium
Warunki rejestracji
iot6

Szanowni Państwo,

w związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu kolejną odsłonę Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska, które odbędzie się w dniu 30 maja 2023 roku. Agenda obejmuje następujące podsumowanie najważniejszych aspektów regulacyjnych w odniesieniu do pakietu FIT for 55 ( i jego konsekwencji dla przemysłu chemicznego:
  • ETS
  • CBAM
  • Dyrektywa w sprawie OZE
  • Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii
  • Dyrektywa w sprawie Efektywności Energetycznej
  • Pakiet gazowo - wodorowy
  • Finansowanie Transformacji w ramach Fit for 55
Harmonogram
10:00 - 10:30 Logowanie się uczestników na platformie. Ewentualne wsparcie techniczne
10:30 - 12:00 Wykład
12:00 - 12:20 Przerwa
12:20 - 13:00 Kontynuacja wykładu, wnioski, pytania i dyskusja
13:00 - 13:10 Zakończenie

Tomasz Ziomek Tomasz Ziomek - EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Manager
Adwokat specjalizujący się w doradztwie regulacyjnym oraz zagadnieniach związanych z prawem energetycznym i polityką klimatyczną. Tomasz angażuje się w stałe doradztwo dla największych przedsiębiorstw zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Wspiera przemysł energochłonny w aktywnym udziale w procesie legislacyjnym oraz debacie publicznej dotyczącej planowanych zmian regulacyjnych. Zajmuje się także kompleksową oceną wpływu projektowanych zmian na działalność swoich klientów. W obszarze jego zainteresowania pozostają przede wszystkim zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, handlem uprawnieniami do emisji, mechanizmami mocowymi oraz świadczeniem usług systemowych. Niezależnie od tego, Tomasz zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach administracyjnych, w tym w szczególności w postępowaniach o przyznanie rekompensat za ponoszone przez odbiorców energii koszty związane z obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji CO2. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Karolina Chrol Karolina Chról - EY Polska, Kancelaria EY Law, Aplikantka Adwokacka, Młodszy Prawnik
Aplikantka adwokacka oraz doktorantka specjalizująca się w doradztwie regulacyjnym oraz zagadnieniach związanych z energetyką rozproszoną i OZE. Karolina uczestniczy w obsługiwaniu klientów w toku postępowań administracyjnych oraz świadczeniu usług doradztwa prawnego dla największych przedsiębiorstw, szczególnie z sektora energochłonnego. Karolina uczestniczy w tworzeniu analiz, opinii prawnych i raportów. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane ze wsparciem w ramach pomocy publicznej i innych programów zaakceptowanych przez UE, energetyka rozproszona ze szczególnym uwzględnieniem społeczności energetycznych, CCS i proces inwestycyjny w OZE. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz doktorat w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Joomlart