CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Corporate Power Purchase Agreement PPA
formularz

Szanowni Państwo,

ze względu na szerokie zainteresowanie potencjałem umów PPA, zapraszamy Państwa do udziału w trzecim seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", które odbędzie się 28 listopada 2019 roku w Warszawie. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim.


Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.


Możliwe są różne modele umów typu PPA:

 1. on-site - instalacja OZE producenta położona jest bezpośrednio przy instalacji odbiorcy, np. instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki)

 2. near site direct wire - instalacja OZE położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a prąd jest przesyłany dedykowaną linią dystrybucyjną

 3. off site - wytwarzana energia elektryczna z instalacji OZE, przesyłana jest do odbiorcy za pośrednictwem linii przesyłowej/dystrybucyjnej operatora sieciowego. Umowy off-site PPA, mogą występować w różnych wariantach np. multi-seller (kilku producentów OZE sprzedaje energię jednemu odbiorcy na podstawie jednego kontraktu) oraz multi-buyer (jeden producent energii sprzedaje energię na podstawie jednego kontraktu zawartego z kilkoma odbiorcami).

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Otoczenie regulacyjne umów PPA

 • Zakres i konstrukcja umowy PPA

 • Potencjalni beneficjenci

 • Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce

 • PPA jako alternatywa dla aukcji OZE

 • Doświadczenia europejskie

 • Bilansowanie energii w ramach umowy PPA

 • PPA szansą na rozwój inwestycyjny wytwórców energii z OZE

 • PPA jako poświadczenie zdolności kredytowej wytwórcy energii z OZE

Do udziału zapraszamy:

 • przemysłowych odbiorców energii

 • wytwórców energii z OZE (w szczególności PV i wiatr)

 • inwestorów

 • firmy doradcze i inżynieryjne

 • przedstawicieli kancelarii prawnych

 • przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne

 • w OSD przedstawicieli działów:

  • pomiarów, bilansowania

  • prawnych, usług operatorskich

  • prognoz i zapotrzebowania

 • w spółkach obrotu przedstawicieli działów:

  • handlu hurtowego

  • zarządzania portfelem

  • umów i kontraktów

  • rozliczeń i sprawozdawczości

  • prawnego/ regulacji

  • polityki cenowej

  • obsługi klienta

Za nami już dwie edycje seminarium na temat umów PPA, które zgromadziły ponad 200 specjalistów:


I edycja: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-corporate-power-purchase-agreement.html?start=1
Pierwsza edycja seminarium Corporate Power Purchase Agreement


II edycja: https://cbepolska.pl/pl/ii-seminarium-corporate-power-purchase-agreement.html?start=1
Druga edycja seminarium Corporate Power Purchase Agreement
Joomlart