CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Corporate Power Purchase Agreement PPAformularz

8:30 - 9:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:30 - 10:00

Wystąpienie Partnera prawnego - Kancelaria Polowiec i Wspólnicy: Umowy typu Corporate Power Purchase Agreement – szanse i wyzwania

 • Czym są umowy typu Corporate PPA oraz jakie dają możliwości
 • Ograniczenia regulacyjne przy zawieraniu i stosowaniu umów PPA
 • Rola uczestników rynku w umowach typu Corporate PPA
 • Formuły cenowe zawierane w umowach typu Corporate PPA
 • Możliwości rozwoju formuły Corporate PPA, przełamanie barier, kierunki rozwoju
Prelegent:
Piotr Kolasa, Radca prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

10:00 - 10:30

Ryzyko nie posiadania odnawialnych kontraktów PPA w Polsce

 • Analiza ryzyka związanego z nie posiadaniem kontraktu PPA w Polsce

  • „Uzależnienie od węgla" w Polsce związane z mocą regulacyjną, polityczną i zainstalowaną
  • Efekty ETS i przyszłość
  • Wpływ wartości rynkowej na czynnik - ograniczony w porównaniu z innymi rynkami UE
  • Wpływ węgla - korporacje mają największy wpływ w Polsce
 • Rozwiązanie ze zdrową dawką realizmu

  • „Nie wchodź all-in - ale zabezpiecz i wzmocnij odnawialne źródła energii"
Prelegent:
Roland Kok, Szef działu rozwiązań dla klientów, innogy Renewables

10:30 - 11:00

Wystąpienie Partnera strategicznego - Bank Ochrony Środowiska
Finansowanie inwestycji energetyki odnawialnej - różne modele biznesowe, dedykowane produkty bankowe

 • Inwestycje w energetykę odnawialną rozwinęły się dzięki wzrostowi świadomości inwestorów, wymaganiom formalno-prawnym oraz systemom wsparcia. Realizowane są zarówno przez podmioty gospodarcze w różnej formule biznesowej, jak i osoby fizyczne.

 • Każde z powyższych działań może być sfinansowane produktem bankowym, jednak jego parametry muszą być dostosowane do specyfiki biznesowej i rodzaju podmiotu. Produkty różnią się marżą, okresem kredytowania, wymaganym wkładem własnym, procedurą procesową, zestawem wymaganych dokumentów. Różne jest także podejście Banku do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia zobowiązań.

Prelegent:
Michał Siedlecki, Ekspert ds. Projektów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska

11:00 - 11:30

Na drodze do neutralności węglowej. Kryptonim Nocturne.

 • strategia i cele zrównoważonego rozwoju Signify
 • przesłanki do zawarcia umowy
 • analiza możliwości, ryzyka i korzyści z zawartej umowy VPPA
Prelegent:
Bogdan Ślęk, Dyrektor ds. Public & Government Affairs CEE w Signify Poland

11:13 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 12:45

Case study - Enefit

Prelegenct:
Maciej Kowalski, Członek zarządu, Enefit

12:45 - 13:15

Pozyskiwanie energii odnawialnej: zwiększenie konkurencyjności przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego

Czy można jednocześnie uchwycić wartość biznesową i przeciwdziałać zmianie klimatu? Prawie 200 firm z inicjatyw RE100 odpowiedziało TAK na to pytanie i zdecydowało się na bycie w 100% odnawialne. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie działania podejmują i dlaczego warto dołączyć - Enel Green Power, wiodąca firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii, posiadająca ponad 1200 zakładów w prawie 30 różnych krajach, ma przyjemność zaprosić Państwa na interaktywną sesję wyjaśniającą:

 • Energia odnawialna w liczbach
 • Czy można być jednocześnie zrównoważonym i konkurencyjnym?
 • Umowy PPA jako strategia zakupów: ewolucja modelu biznesowego w ostatniej dekadzie, sposób rozumienia potrzeb i obaw klienta, struktura transakcji
 • Potencjalne typy i struktury PPA
 • Nasze najlepsze przypadki
Prelegentka:
Anna Kowalczyk, Global Key Account Manager, Enel Green Power

13:15 - 13:45

Negocjacje PPA w praktyce - z doświadczeń ENGIE Zielona Energia

Prelegent:
Mariusz Frystacki, Dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych i Rozwoju Biznesu, ENGIE Zielona Energia

13:45 - 14:15

Wystąpienie Partnera strategicznego - Sun Investment Group Polska
Najważniejsze informacje na temat umów typu CPPA - fakty i liczby

 • Przedsięwzięcia CPPA zakończone sukcesem - sektor handlu detalicznego i przemysłu
 • Na co warto zwrócić uwagę planujac wejście na rynek umów CPPA
Prelegent:
Krzysztof Ławrywjaniec, Head of PPA & C&I Business Development, Sun Investment Group Polska

14:15 - 14:45

Korporacyjne umowy odbioru energii odnawialnej: win-win dla wytwórców OZE i odbiorców biznesowych

 • jakie korzyści dają wytwórcy i odbiorcy, umowy odbioru energii odnawialnej („Green PPA")

 • rozwój „zielonych" PPA na kluczowych rynkach europejskich i w Polsce

 • wybrane praktyczne aspekty istotne dla obydwu stron umów

Prelegent:
Michał Lubieniecki, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte

14:45 - 15:30

Lunch

15:30

Zakończenie seminarium

Joomlart