CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Corporate Power Purchase Agreement PPAformularz

8:30 - 9:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

9:30 - 10:00

Wystąpienie Partnera prawnego - Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka: Umowy Corporate PPA w polskich warunkach prawnych

 1. Rodzaje PPA
  1. „corporate" PPA vs. „utility" PPA
  2. "fizyczny" PPA vs "finansowy" PPA
 2. cPPA a aukcyjny system wsparcia OZE
 3. Funkcja cPPA w zabezpieczeniu interesów:
  1. wytwórcy energii elektrycznej z OZE
  2. odbiorcy końcowego
 4. „bankowalność" cPPA
 5. Wystandaryzyowany cPPA stworzony przez EFET
Prelegent:
Rafał Hajduk, radca prawny, Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

10:00 - 10:30

Wystąpienie Partnera generalnego - Sun Investment Group Polska
Najważniejsze informacje na temat umów typu CPPA - fakty i liczby

 • Czym sa umowy CPPA i jakie możliwosci stwarzaja?
 • Przedsięwzięcia CPPA zakończone sukcesem - sektor handlu detalicznego i przemysłu
 • Na co warto zwrócić uwagę planujac wejście na rynek umów CPPA
Prelegent:
Dr Rafał Rzeszotarski, General Manager, Sun Investment Group Polska

10:30 - 11:00

Case Study: Alpiq Energy SE"CPPA is the New Black"

 • na ile CPPA chroni przed globalnym ociepleniem ?
 • na ile CPPA chroni przed udziałem w finansowaniu Ostrołęki C ?
 • czy warto zamienić ryzyko ceny na ryzyko kontrahenta ?
 • co zrobić ze spadającym kosztem technologii OZE ?
Prelegent:
Krzysztof Müller, Head of Market Poland, Alpiq Energy SE

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:00

Case study: Europejska podróż z PPA

 • Pojawienie się korporacyjnych umów PPA w Europie
 • Możliwości energii odnawialnej w Europie
 • Korporacyjne umowy PPA - perspektywa kupujących
 • Ewolucja korporacyjnych umów PPA

Prelegenci:
Simon Gerrard, Director Renewables & Cleantech, Schneider Electric Energy & Sustainability Services
Annika Yule
, Cleantech Client Manager, Schneider Electric Energy & Sustainability Services

12:00 - 12:30

Wystąpienie Partnera strategicznego - Pöyry Management Consulting
Is there a compelling case for RES Corporate PPAs? Separating fact from fiction


Prelegentka:
Francesca Tedeschi, Dyrektor, Pöyry Management Consulting

12:30 - 13:00

Sztuka umów PPA - od Skandynawii po Polskę

 • Wgląd w nordycki korporacyjny rynek PPA
 • Sztuka umów PPA: jak zapewnić, aby warunki umów PPA działały na rzecz interesariuszy i jak uniknąć pułapek
 • Studium przypadku: 3 przykłady PPA na dużą skalę dla fotowoltaiki
 • Prognozy dotyczące korporacyjnych umów PPA na rynku polskim

Prelegent:
Mark Augustenborg Ødum, Executive Vice President Markets and Project Finance, Better Energy

13:00 - 13:30

Rola umów PPA w rozwoju projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych w Polsce

Prelegent:
Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej

13:30 - 14:00

Energia odnawialna i umowy PPA: zabezpieczenie z kontraktami terminowymi EEX Power

 • Opis kontekstu, w którym ryzyko cen jest tworzone w umowach PPA
 • W jaki sposób Power Futures można wykorzystać do ograniczenia ryzyka cenowego
 • Studium przypadku długoterminowego hedgingu na hiszpańskim rynku energii
Prelegentka:
Viviana Ciancibello, Senior Business Developer, European Power Derivatives
Dina Lašová, Head of Sales and Customer Relations, Power Exchange Central Europe

14:00 - 15:00

Lunch

15:00

Zakończenie seminarium

Joomlart