CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Współpraca
Corporate Power Purchase Agreement PPA


Na rynku zauważalny jest trend poszukiwania finansowania energetyki odnawialnej poza systemem aukcyjnym. W przypadku PPA gracze korporacyjni kierują oczy ku Polsce, ale są bariery. Umowy negocjuje się dwa razy dłużej niż w USA.


Podczas II edycji seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (cPPA)" organizowanego przez CBE Polska w dniu 19 września 2019, eksperci przedstawili szerokie spektrum zagadnień dotyczących umów corporate PPA, począwszy od kwestii prawnych, a skończywszy na konkretnych przykładach inwestycji zrealizowanych w tej formule w Europie.


Rafał Hajduk, Radca Prawny i Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, jako praktyczną wskazówkę podał m.in. wzory umów dla obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz innymi towarami i instrumentami rynku energetycznego proponowane przez European Federation of Energy Traders (EFET). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dwujęzycznej wersji angielsko–polskiej oraz Guidance Note dotyczącej stosowania tego wzoru na rynku polskim. Na pewno będzie to pomocne, bo negocjowanie umów PPA to trudna sztuka, szczególnie w polskich warunkach. Umowy PPA to umowy długoterminowe, zawierane na okres 10-15 lat, więc wymagają pewnej elastyczności i dużego zrozumienia stron. Mec. Hajduk stwierdził, że z jego doświadczenia wynika, że większość prowadzonych przez niego umów PPA podlegała zmianom w trakcie trwania kontraktu.


Z kolei dr Rafał Rzeszotarski, General Manager w Sun Investment Group, przedstawił przykłady zrealizowanych projektów cPPA z sektora handlu detalicznego i przemysłu na Litwie. Podkreślił, że duże znaczenie ma profil klienta, np. stałe zapotrzebowanie na energię ma większe uzasadnienie ekonomiczne w tego typu kontraktach. - "W Polsce jak dotąd nie przeprowadziliśmy jeszcze żadnego projektu, ponieważ polskie środowisko prawne jest „pełne kotwic". Na Litwie jest znacznie łatwiej" – podkreślił.


Trzecią w kolejności prezentację wygłosił Krzysztof Müller, Head of Market Poland, Alpiq Energy. W swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na omówieniu na ile CPPA chroni przed globalnym ociepleniem oraz co możemy zrobić z wciąż spadającym kosztem technologii OZE.


„Zmiana struktury wsparcia zainicjowała nowe kierunki rozwoju. Kończy się wsparcie dla OZE, a ceny certyfikatów narażone są na zmienność. Europa budzi się i patrzy na najbardziej zaawansowany rynek amerykański" - stwierdziła Annika Yule, Cleantech Client Manager w Schneider Electric Energy&Sustainability Services. Wskazała, że gracze korporacyjni kierują oczy na Polskę. Wykazują zainteresowanie z kilku powodów: generowanie oszczędności, akcentowanie kwestii CSR i dzięki temu budowanie przewagi konkurencyjnej. Z perspektywy deweloperów PPA to z kolei sposób na pozyskanie pewnego finansowania (umowa zawierana z wiarygodnym partnerem). Kontrakty pojawiają się zatem jako opcje zapasowe na wypadek zmiany klimatu politycznego (im mniej publicznych zachęt dla OZE, tym lepiej dla PPA). Z jej wieloletniego doświadczenia wynika, że w Polsce umowy PPA negocjowane są dwa razy dłużej, niż na rynku amerykańskim.


Podczas seminarium padło pytanie o to, jak zachowa się PPA na wypadek cen ujemnych? Annika Yule stwierdziła, że ryzyko cen ujemnych powinien ponosić deweloper, bo ma odpowiednie narzędzia technologiczne, które np. pozwolą wyłączyć instalację OZE w odpowiednim momencie. Jednak te kwestie koniecznie powinny zostać zawarte w kontrakcie. Przy tej okazji przywołano casus Polski, gdzie wprowadzono zakaz handlu w niedzielę, co zmieniło zapotrzebowanie na energię w obiektach wielkopowierzchniowych. Z punktu widzenia PPA takie decyzje mogą mieć ogromne konsekwencje.

Francesca Tedeschi z Poyry Management Consulting w Oxfordzie, będąca dyrektorem ds. rynku energii elektrycznej w Polsce, stwierdziła, że „PPA to doskonałe narzędzie, ale nie we wszystkich sytuacjach i nie dla każdego". Prelegentka podkreśliła, że umowa corporate PPA musi być win-win dla obu stron – już na początku powinny być jasno określone oczekiwania jak również należy bardzo dobrze poznać partnera z którym zamierzamy podpisać kontrakt. Pöyry jest międzynarodowym liderem w zakresie usług inżynieryjnych i doradczych. Firma tworzy rozwiązania wspierające klientów na całym świecie w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także globalnych trendów urbanizacji i cyfryzacji. Pöyry Management Consulting opracowuje niezależne raporty (oraz analizy) rynkowe dla klientów działających na rynkach energii w Europie, na Bliskim Wschodzie, Azji, Afryce i obu Amerykach.


Kolejną prezentację wygłosił reprezentant Better Energy, Mark Augustenborg Ødum, Executive Vice President. W swojej prezentacji „Sztuka umów PPA – od Skandynawii po Polskę" przedstawił wgląd w nordycki korporacyjny rynek PPA, wytłumaczył jak zapewnić, aby warunki umów PPA działały na rzecz interesariuszy i jak uniknąć pułapek. Dodatkowo podzielił się doświadczeniem wdrożonych przez Better Energy dziesięcio i dwudziestoletnich umów CPPA w Danii. Zakończył tezą, że w przyszłości umowy PPA będą podpisywane nie tylko przez dużych graczy rynkowych ale również przez małych i średnich odbiorców energii, na okres 3-5 lat.


Prelekcję na temat roli umów PPA w rozwoju projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych w Polsce wygłosił Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu w Instytucie Energetyki Odnawialnej. Podkreślił, że na ten moment mamy około 150 projektów wiatrowych o łącznej mocy 2,5 GW oraz projekty PV o łącznej mocy 2,2 GW które są gotowe do wzięcia udziału w najbliższej aukcji. Nie wliczamy tutaj projektów z pozwoleniem na budowę, bo tych jest równie dużo.


Ostatnią prezentację podczas seminarium wygłosiły Viviana Ciancibello, Senior Business Developer, European Power Derivatives oraz Dina Lašová, Head of Sales and Customer Relations, Power Exchange Central Europe. Wskazały możliwości współpracy z EEX Power w zakresie zabezpieczenia z kontraktami terminowymi. Prelegentki podkreśliły, że istnieje możliwość zabezpieczenia cen energii na 6 lat w przód. Finansowe umowy PPA to pierwsza gwarancja przychodów dla wytwórcy i pewność ceny długoterminowej dla odbiorcy, ale fizyczne przepływy są wykonywane na rynku kasowym. Produkcja jest sprzedawana na giełdzie, odbiorca składa zamówienia hurtowe, dzięki temu nie ma fizycznej dostawy za pośrednictwem kont bilansujących.

 


Niniejszy artykuł został zredagowany przez zespół CBE Polska w oparciu o artykuł napisany przez Teraz Środowisko oraz prezentacje wygłoszone/wyświetlone podczas drugiego seminarium „Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", które odbyło się 19 września 2019 roku w Warszawie.

 


Partnerem Generalnym była firma Sun Investment Group.


Partnerem Strategicznym była firma Pöyry Management Consulting


Partnerem Prawnym seminarium była Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.


Moderatorem Seminarium był Rafał Hajduk, radca prawny, Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka


Jako Wystawca zaprezentowała się firma Green Genius


Ponadto w Seminarium zaangażowały się merytorycznie: Alpiq Energy SE, Schneider Electric Energy & Sustainability Services, Better Energy, European Power Derivatives, Power Exchange Central Europe, Instytut Energetyki Odnawialnej


Wydarzenie objęte zostało Patronatami Honorowymi przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencję Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Uniwersytet Rolniczy, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej.


Tłumaczenie wydarzenia zapewniła firma BIRETA Professional Translation.Joomlart