CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Współpraca
Corporate Power Purchase Agreement PPA

W dniu 29.08.2019 r. w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach odbyło się Seminarium Corporate Power Purchase Agreement organizowane przez CBE Polska.


Otwarcia Seminarium dokonał moderator Hanns Koenig, Dyrektor Aurora Energy Research. Wygłosił on referat „Przejście na odnawialne źródła energii bez dotacji i rola umów PPA". W prelekcji wskazał na problemy stojące przed rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii tj. brak dotowania od strony rządowej takich źródeł. Wystąpienie wskazało na umowy PPA jako pewnego rodzaju zabezpieczenie inwestycji w odnawialne źródła energii i dalszego rozwoju tego sektora.


Po referacie wprowadzającym z prezentacją zatytułowaną „Umowy typu Corporate Power Purchase Agreement w Polsce" wystąpił radca prawny, Associate Partner w Rödl & Partner w Polsce - Piotr Mrowiec. Przedstawiono możliwości zastosowania PPA w Polsce i ich zakres. Poruszono kwestię swego rodzaju problemów interpretacyjnych dotykających tych umów. „Jest bardzo wiele rozbieżności w rozumieniu umów PPA, gdyż do niedawna nie było jasnych standardów tworzenia tych umów „– mówił Piotr Mrowiec.


Poruszono kwestie ograniczeń przy stosowaniu PPA, ustalanie cen sprzedaży energii w umowie, oraz tzw. „bankowalność" umów PPA.


Z referatem Partnera generalnego wystąpił Dr Rafał Rzeszotarski, General Manager w Sun Investment Group Polska. Korzystając z danych liczbowych przedstawił on w prezentacji „Najważniejsze informacje na temat umów typu CPPA", praktyczne zastosowanie CPPA w przemyśle i handlu detalicznym. Wskazano na przykładach konkretnych przedsięwzięć zakończonych sukcesem możliwości jakie niosą ze sobą umowy CPPA oraz wymierne korzyści związane z ich stosowaniem.


O tym jakie podejście do finansowania inwestycji energetyki odnawialnej mają banki, oraz jakie dedykowane produkty bankowe oferują, opowiedziała Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska – Partnera strategicznego Seminarium. Wskazano na to, że na ww. inwestycje wpływ mają m.in. systemy wsparcia, a różne formuły biznesowe w jakich są one realizowane mogą być finansowane dedykowanym produktem bankowym.


Lars Meckenstock, Szef działu komercjalizacji aktywów w E.ON Climate & Renewables pokazał aktualne trendy na rynku PPA porównując rynek Polski i Amerykański. Opisane zostały również doświadczenia E.ON w tej kwestii w Polsce.


Cennym punktem seminarium były rozmowy w kuluarach podczas przerwy kawowej, podczas której uczestnicy wydarzenia wymieniali się doświadczeniami oraz dyskutowali wraz z prelegentami na tematy poruszone w prezentacjach. Była to również dobra okazja, by odwiedzić stoiska wystawców i dowiedzieć się o oferowanych przez nich rozwiązaniach.


Michał Lubieniecki, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego firmy Deloitte omówił jak wygląda sprawa korporacyjnych umów odbioru energii odnawialnej z perspektywy wytwórcy tej energii oraz odbiorcy biznesowego. Ukazane zostały obustronne korzyści jakie niosą ze sobą „zielone" PPA i istotne ich aspekty ważne dla obu stron. Prelekcja miała na celu wykazanie, że takie umowy tworzą sytuację win-win dla wytwórców i odbiorców. Po zakończonym wystąpieniu nawiązała się ciekawa dyskusja z uczestnikami, która rozwiała wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem „Green PPA".


W wystąpieniu „Umowy typu Corporate PPA w ujęciu praktycznym", wygłoszonym przez Pawła Wierzbickiego, Head Origination Axpo Polska – Partnera strategicznego Seminarium, nawiązano do wyzwań jakie stoją przed odbiorcami i wytwórcami związanymi umową CPPA. Przedstawiono możliwe rozwiązania, oraz alternatywy dla tych wyzwań.


W ostatniej prelekcji wystąpiła Annkathrin Rabe, Customer Solutions Manager w firmie Inogy Renewables, która wskazała na ryzyko jakie niesie nie posiadanie odnawialnych kontraktów PPA w Polsce. Odniosła się do „węglowego uzależnienia" w polskiej energetyce, oraz ukazała możliwe scenariusze na przyszłość. W swoim wystąpieniu zaapelowała również o to aby rozwój OZE w oparciu o umowy PPA odbywał się zdroworozsądkowo, zabezpieczając i wzmacniając takie źródła energii.


Zakończeniem merytorycznej części seminarium był panel dyskusyjny „Możliwości wdrożenia umów PPA w Polsce", w której udział wzięli:

  • Marcin Jamrozik, Radca prawny w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy,
  • Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, w Ministerstwie Energii
  • Dr Rafał Rzeszotarski, General Manager w Sun Investment Group Polska.
  • Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej,
  • Tomasz Bodetko, Kierownik Wydziału Współpracy z Wytwórcami Pionu Zarządzania w Energa Obrót,
  • Maciej Kowalski, Członek Zarządu Enefit,
  • Edward Górniak, Dyrektor Departamentu Originaton Enea Trading.


„Słuchając prelekcji wygłoszonych w dniu dzisiejszym dochodzę do wniosku, że zainteresowanie corporate PPA będzie większe i większe. Była dzisiaj masa ciekawych wystąpień , które dotknęły wielu tematów rozpoczynając od uwarunkowań prawnych umożliwiających tworzenie takich umów, poprzez finansowanie inwestycji oraz „bankowalność" umów. Chciałbym aby ten panel dyskusyjny był małym podsumowaniem rozważań„
- rozpoczął Marcin Jamrozik. Pierwsze pytanie skierował do Macieja Kowalskiego, reprezentanta Enefit: „Jak by Pan określił poziom zainteresowania rynku umowami PPA?"


„Zdecydowanie łatwiej będzie mi wskazać kogo CPPA nie interesuje – gospodarstwa domowe i administrację publiczną. Zarówno duże, średnie, małe przedsiębiorstwa są bardzo zainteresowane. Należy również zaznaczyć, że duże przedsiębiorstwa państwowe deklarowały rozważenie tego typu rozwiązań. Rynek jest jeszcze na etapie wczesnego rozwoju, w związku z tym sukcesów w Polsce jeszcze nie ma za dużo ale już widać że ten trend się zmieni. Trafia do nas bardzo dużo zapytań z rynku"
- podsumował Prezes Kowalski.


Kolejne pytanie skierowano do Prezesa Grzegorza Wiśniewskiego z IEO i dotyczyło wskazania głównych beneficjentów umów PPA jak również największych korzyści dla wytwórców i odbiorców. „Myśląc o wytwórcach mamy na myśli głównie właścicieli farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Są to, jak wszyscy wiemy, źródła najtańsze co daje ogromną korzyść biznesową stronie wytwórczej jak i odbiorcy końcowemu. Ze względu na ograniczony system wsparcia dla tych segmentów rynku energii – umowy PPA są niebywałym potencjałem rozwojowym. Małe i średnie firmy płacą w skali Europy najwięcej za energię. Jeśli spojrzymy na koszt energii w perspektywie ogólnych kosztów produkcji danego przedsiębiorstwa, w wielu przypadkach sięga to aż 12%. W Unii Europejskiej średni poziom to 3-6%. Tutaj widzimy ogromną różnicę i szansę na gwarantowaną cenę energii dla odbiorców przemysłowych jaką daje cPPA." - podkreślił.


Edward Górniak
z Enea Trading został zapytany o to jak długie w jego opinii będziemy podpisywać umowy w Polsce oraz jaki będzie to miało wpływ na rynek energii elektrycznej:


„Myślę, że rynek energii elektrycznej w Polsce się zmienia niezależnie od tego czy umowy typu PPA będą rozpowszechnione czy nie. Zmiany mixu energetycznego jak i regulacji dążą do tego aby było coraz więcej OZE. Wszyscy widzimy transformację Polskiej energetyki i uważam, że PPA to swoista odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Ze strony Grupy Enea pracujemy nad takimi rozwiązaniami które będą spełniać wymagania wytwórców i odbiorców przemysłowych. Tutaj bardzo duża rola do odegrania przez spółki obrotu żeby skojarzyć potrzeby obu stron. Myślimy o zbudowaniu portfela PPA wytwórczego oraz portfela podmiotów przemysłowych. Dzięki zarządzaniu portfelem obu stron zminimalizowalibyśmy ryzyko cenowe i wolumetryczne. Dzięki temu moglibyśmy zaproponować korzystne warunki obu stronom. Jeśli chodzi o długość to należy wyważyć oczekiwania ponieważ odbiorca chciałby umowę na okres 5-7 lat, a wytwórca głównie ze względu na chęć poczynienia kolejnych inwestycji, jest zainteresowany minimalnie dziesięcioletnią umową. Trzeba to wszystko dopracować."
- podsumował swoją wypowiedź Dyrektor Górniak.


Tomasz Bodetko z firmy Energa Obrót ocenił, czy umowy corporate PPA są szansą na rozwój OZE: „Jak pokazuje przykład Stanów Zjednoczonych, umowy CPPA mogą się znacząco przyczynić do rozwoju OZE. Aktualne ceny energii na rynku i ceny technologii pozwalają już na to aby źródła OZE były budowane bez dofinansowania państwa. Umowy PPA wydają się ciekawą alternatywą dla aukcji. Udział wytwórców w aukcjach nie jest podyktowany atrakcyjnymi cenami, ale tym że potrzebne jest finansowanie bankowe. Umowy PPA ze względu na długość trwania są ciekawą odpowiedzią na to zapotrzebowanie. W długiej perspektywie umowa PPA może przynieść większą korzyść niż cena gwarantowana wynikająca z aukcji" - zakończył.


O komentarz na temat aukcji został poproszony Piotr Czopek Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii: „Zgodnie z przepisami aukcje mogą się odbyć nawet w 2021 roku, ale ciężko na ten moment wybiegać tak daleko bo nie wiemy czy będą potrzebne i w jakiej skali. Sytuacja ostatniego roku i wahania cen energii pokazała że rynek jest bardzo dynamiczny. Właśnie dzięki temu energetyka wiatrowa i słoneczna stała się bardzo atrakcyjna cenowo i inwestycyjnie, czego odzwierciedleniem są umowy PPA."


Kontynuując dyskusję, Moderator zapytał, czy Ministerstwo Energii planuje jakieś rozwiązania prawne pozwalające na rozwój CPPA: „ Absolutnie nie zamykamy się na ten temat, teraz widzimy się raczej w roli obserwatora. Temat zaistniał szerzej rok temu i przez ten czas się mu przyglądamy. Dostrzegam na ten moment bariery inne niż regulacyjne - głównie związane z porozumieniem dwóch stron kontraktu i zdefiniowaniu ich oczekiwań. Podczas dzisiejszej dyskusji nie dostrzegłem elementów wymagających szczególnej interwencji stricte legislacyjnej. Chcemy uniknąć przeregulowania i wprowadzania zmian dla samego „bycia aktywnym". Dopóki rynek nie zgłosi barier, uwag i problemów to nie widzę powodu dla jakiego mielibyśmy cokolwiek zmieniać. Drzwi Ministerstwa są oczywiście cały czas otwarte i chętnie porozmawiam z reprezentantami rynku na temat potencjalnych zmian i wsparcia jakie może zaproponować Ministerstwo" - podsumował Dyrektor Czopek.


Do wypowiedzi odniósł się dr Rafał Rzeszotarski z Sun Investmet Group: „Zdecydowanie nie zgodziłbym się z wypowiedzią Pana Dyrektora Czopka, że nie ma barier regulacyjnych. Rozważając kwestię on-site PPA i zwracając się do kancelarii prawnych z prośbą o zaproponowanie modelu on-site dla zespołu handlowego, próby sprostania oczekiwaniom odbiorcy, rozważając co zrobić z nadwyżką energii otrzymujemy dziesięć zupełnie rozbieżnych opisów modeli i w każdym musi być koncesja na wytwarzanie lub dystrybucję lub sprzedaż energii elektrycznej. Nie tylko my widzimy ten problem, bo pojawił się on w rozmowach z reprezentantem Enefitu i z wieloma innymi podmiotami również. Widzę tutaj ogromne pole do rozmów i dopracowania przepisów. Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, która wprowadza możliwość jednorazowej zmiany mocy wytwórczej w źródle ale niestety nie można zmienić zadeklarowanego wolumenu. Kolejną kwestią wymagającą rozmów i rozważenia jest finansowanie – widzę bardzo ograniczone zaufanie banków do umów PPA. To się musi zmienić, bo bez tej pracy u podstaw nie ruszymy dalej. „ - zakończył swoją wypowiedź reprezentant SIG.


Dyrektor Czopek: „Chciałbym odnieść się do wypowiedzi przedmówcy i zaznaczyć, że jako Ministerstwo nie twierdzimy, że zmiany w regulacjach dla PPA nie są potrzebne. Na ten moment ich nie identyfikujemy, ponieważ branża nie zgłasza żadnych problemów i barier wymagających interwencji. Jesteśmy otwarci na na wszelkie konsultacje" - podkreślił.


Seminarium stało na wysokim poziomie, a uczestnicy wzbogacili się o sporo cennej wiedzy na temat umów CPPA, oraz ich wpływie na energetykę i biznes.

 


Niniejszy artykuł został zredagowany przez zespół CBE Polska w oparciu o artykuł napisany przez kierunekENERGETYKA.pl oraz prezentacje wygłoszone/wyświetlone podczas seminarium „Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", które odbyło się 29 sierpnia 2019 roku w Katowicach.

 


Partnerem Generalnym była firma Sun Investment Group.


Partnerem Strategicznym była firma Axpo Polska oraz Bank Ochrony Środowiska.


Partnerem Prawnym seminarium była Kancelaria Polowiec i Wspólnicy.


Moderatorem Seminarium był Hanns Koening, Dyrektor w Aurora Energy Research.


Ponadto w Seminarium zaangażowały się merytorycznie: Ministerstwo Energi, Rödl & Partner, E.ON Climate & Renewables, Enefit, Innogy Renewables, Deloitte, Energa Obrót , Enea Trading, Instytut Energetyki Odnawialnej


Wydarzenie objęte zostało Patronatami Honorowymi przez: Ministerstwo Energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencję Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Politechnikę Krakowską, Uniwersytet Rolniczy, Instytut Energetyki Odnawialnej, Konfederację Lewiatan, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Śląską, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej.


Tłumaczenie wydarzenia zapewniła firma BIRETA Professional Translation.
Joomlart