CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prowadzący
Rejestracja
Taryfa dla ciepła w kontekście rosnących kosztów paliw i energii elektrycznejformularz

9:00 - 9:30

Rejestracja uczestników na platformie online
9:30 – 11:00
  • Zakres zmiany rozporządzenia taryfowego z dnia 14 marca 2022 r.
  • Minimalny wzrost przychodów w obszarze wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła - zmiana rozporządzenia taryfowego w styczniu 2022 r. - praktyczne podejście/ustalenie na podstawie opublikowanych w 2022 r. informacji przez Prezesa URE
Prelegent: Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał
11:00 - 11:30 PRZERWA
11:30 - 13:00
  • Wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
  • Zwrot z zaangażowanego kapitału ujęty w kalkulacji cen i stawek opłat - aktualne uwarunkowania
Prelegent: Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał
13:00 - 13:40 PRZERWA
13:00 - 15:30

Kalkulacja ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji - metoda uproszczona - par. 13 Rozporządzenia taryfowego - praktyczne podejście wynikające z opublikowanych w 2022 r. informacji przez Prezesa URE

Prelegent: Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia KapitałJoomlart