CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prowadzący
Rejestracja
Taryfa dla ciepła w kontekście rosnących kosztów paliw i energii elektrycznej
formularz


Szanowni Państwo,

zapraszamy na 14 edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom opracowywania kalkulacji taryf dla ciepła. Szkolenie "Taryfa dla ciepła w kontekście rosnących kosztów paliw i energii elektrycznej", odbędzie się 27 października 2022 roku.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia
:
 • Podstawy prawne oraz obszar regulacji: ustawa - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe (oraz jego zmiany) oraz Informacje Prezesa URE.
  • Zakres zmiany rozporządzenia taryfowego z dnia 14 marca 2022 r.
 • Minimalny wzrost przychodów w obszarze wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła - zmiana rozporządzenia taryfowego w styczniu 2022 r. - praktyczne podejście/ustalenie na podstawie opublikowanych w 2022 r. informacji przez Prezesa URE
 • Wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
 • Zwrot z zaangażowanego kapitału ujęty w kalkulacji cen i stawek opłat - aktualne uwarunkowania
 • Kalkulacja ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji - metoda uproszczona - par. 13 Rozporządzenia taryfowego - praktyczne podejście wynikające z opublikowanych w 2022 r. informacji przez Prezesa URE
 • Interpretacja wytycznych Prezesa URE dot. taryf dla ciepła. Dostosowanie planu kont do wytycznych oraz integracja dotychczasowych narzędzi w spółkach (arkusze kalkulacyjne Excel) z narzędziem wymaganym przez URE.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy, tj. zakres wniosku, procedury i terminy obowiązujące w trakcie postępowania administracyjnego (nowości), sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu regulacyjnego.
 • Możliwości prawno-praktyczne zastąpienia kalkulacji ceny ciepła metodą wskaźnikową (sposób uproszczony) metodą kosztową i argumentacja powyższego przedstawiona regulatorowi (URE).
 • Kalkulacja opłaty dotyczącej ustawy o efektywności energetycznej
Szkolenie skierowane jest do:
 • Specjalistów ds. taryf
 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstwami ciepłowniczymi
 • Dyrektorów finansowych
 • Ekonomistów
 • Głównych księgowych
 • Kontrolerów kosztów


Joomlart