CBE Polska

Jak blockchain zmieni energetykę?

bch3

Dynamiczny rozwój technologii rozproszonych rejestrów daje możliwość sporych innowacji. Proces ten nie umknął sektorowi energetycznemu, który jest żywo zainteresowany rozwojem technologii blockchain. Wiele projektów badawczych oraz pilotażowych weryfikuje gdzie i w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie technologii. W związku z powyższym zapraszamy na 3 edycję seminarium online "Blockchain w Energetyce", które odbędzie się już 25 marca. Wykłady w trakcie seminarium poprowadzą m.in. :
 • Lukas Repa, blockchain expert and legal team leader in Digital Innovation and Blockchain, DG CONNECT, European Commission
 • Marek Sobieniecki, Global Strategic Partnerships, IKEA Clean Energy Services
 • Sara Mamel, Senior Expert, Digitalisation Department, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) - regulator rynku energetycznego
 • Ingo Ruebe, CEO bei BOTLabs GmbH
 • Dorota Toczyska, Ekspert w Dziale Komunikacji i Promocji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Monika Bogdał, Radca prawny, Szef zespołu nowych technologii, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa
 • Przedstawiciel Polskiego projektu Sandbox Blockchain/ Krajowej Izby Rozliczeniowej
Więcej o programie, prelegentach i szcegółach prelekcji na stronie: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-blockchain-w-energetyce.html?start=2

Nowa strategia dla offshore. Bieżące i planowane regulacje

off

Szanowni Państwo,

Morska energetyka wiatrowa, tzw. off-shore, to jedno z najbardziej przyszłościowych źródeł energii elektrycznej. Wynika to z wielu powodów, m.in. niskiego kosztu wytworzenia energii, stabilności generacji i ekologicznego charakteru inwestycji. Off-shore rozwija się w Polsce od lat, ale obecnie nie ma żadnej pracującej elektrowni, w dużej mierze przez nieprzyjazne przepisy. Jednak w nieodległego przyszłości może nas czekać rewolucja, ponieważ zarówno Polska jak i Unia Europejska zamierzają mocno wspierać rozwój morskich farm wiatrowych. UE opublikowała nową strategię, a Polska zaprezentowała projekt nowej ustawy. Połączenie obu ww. sił może oblikować potencjał rozwoju off-shore w Polsce. W związku ze zmianami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniu online: "Nowa strategia dla offshore. Bieżące i planowane regulacje", które odbędzie się w dniu 11 luty 2021 roku, w godzinach: 10:00 - 14:30.

II Seminarium on-line "Green Hydrogen from renewable", 10 grudnia 2020 roku

gho2

Zapraszamy na 2 seminarium online CBE Polska na temat potencjału zielonego wodoru, które odbędzie się już 10 grudnia 2020. W programie m.in:
 • Christian Weinberger European Commission - z tematem strategii wodorowej Komisji Europejskiej,
 • Jean-Marc Leroy ENGIE opowie o projekcie pierwszego na świecie pasażerskiego pociągu napędzanego wodorem odnawialnym,
 • Lincoln Bleveans, Burbank Water & Power - opowie o inwestycji "Intermountain Power" o mocy 1800 MW w Utah, który zakłada przekształcenie elektrowni węglowej w elektrownię wykorzystującą zielony wodór do zasilania turbin gazowych,
 • Adwin Martens WaterstofNe, opowie o wykorzystaniu zielonego wodoru w transporcie miejskim,
 • Charley Rattan, opowie o potencjale produkcji zielonego wodoru z energii offshore.
 • Dr Marco Binotti opowie o BIONICO - projekcie produkcji wodoru z biogazu,
 • Klaudia Zyska z NFOSiGW o możliwości finansowania projektów wodorowych z najnowszego programu "Nowa Energia".

Zapraszamy do uczestnictwa i współpracy merytorycznej! Agenda i warunki rejestracji dostępne tutaj

Graniczny podatek węglowy - nowe regulacje.

cbam popr
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przyjęcia nowego cła - tzw. granicznego podatku węglowego (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism). Bedzie to opłata pobierana od importowanych towarów, których wytworzenie powoduje emisję dwutlenku węgla. Swoisty mechanizm, dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Powinien być zdefiniowany w taki sposób, aby wyrównywał koszty emisji Co2 ponoszone przez producentów w różnych regionach świata. Stawka powinna zależeć od emisyjności produkcji importowanego towaru i różnicy pomiędzy ceną uprawnienia do emisji w UE (ceną w EU ETS) a ewentualnym kosztem emisji ponoszonym w kraju eksportera.
CBAM ma również na celu wyrównanie szans z krajowymi producentami tych samych towarów, którzy płacą za emitowany przez siebie węgiel. Może on w przyszłości zastępować, a nie uzupełniać obecne polityki przeciwdziałania ucieczce emisji ( tj. dystrybucja bezpłatnych uprawnień, a także rabaty od kosztów energii dla energochłonnych branż).  Pierwsza ocenę skutków wprowadzenia regulacji opracowało już w Polce CAKE (Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych), które działa w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), będą cego częścią Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).  W swojej analizie CAKE przyjęło, że podatkiem powinien zostać objęty import z sektorów o dużej energochłonności i emisyjności produkcji, tych, które wskazano na liście sektorów zagrożonych ucieczką emisji. Sektory te mają ok. 48 proc. udział w emisji objętej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS - EU Emissions Trading System) oraz znaczący udział w wymianie handlowej - 22 proc. dla importu i 32 proc. dla eksportu.  W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu Seminarium online: "Graniczny podatek węglowy - nowe regulacje. Carbon Border Adjustment Mechanizm", które odbędzie się 26 listopada 2020 roku.

Seminarium online Polenergia: Wpływ zmian na rynku energii na źródła OZE

polenergia700

Zapraszamy na realizowane wspólnie przez: CBE Polska i POLENERGIA S.A. bezpłatne seminarium online poświęcone wpływowi zmian na rynku energii na źródła OZE. Prelekcje poprowadzą: Jarosław Bogacz, Piotr Malik, Filip Piasecki, Rafał Barchanowski, Marta Maciążek. W trakcie wydarzenia m.in.: Co oznaczają zmiany na rynku bilansującym dla wytwórcy OZE, przyszłość OZE w perspektywie transformacji energetycznej, czy planowane zniesienie obliga giełdowego wpłynie na ceny energii w Polsce, jak optymalnie sprzedawać energię z własnego OZE? Zgłoszenia należy dokonać poprzez  mailową deklarację chęci udziału wysłaną na adres: . Więcej o agendzie, prelegentach i szczegółach seminarium na dedykowane stronie wydarzenia: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-polenergia-wplyw-zmian-na-rynku-energii-na-zrodla-oze.html

Piąta edycja naszego autorskiego seminarium o kontraktach PPA już w pażdzierniku!

ppa5


Zapraszamy Państwa do udziału w piątym seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", które odbędzie się 22 października 2020 roku w formule online. Za nami już 4 edycje seminarium na temat umów PPA, które zgromadziły ponad 370 specjalistów.
W programie seminarium:
 • Rafał Hajduk, Partner Kancelarii prawnej DZP opowie o umowach PPA w kontekście polskiego otoczenia regulacyjnego,
 • Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce,
 • PPA jako alternatywa dla aukcji OZE,
 • Kasper Walet, Managing Director Maycroft - ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w szacowaniu ryzyka i handlu tzw. "commodities ". Opowie określaniu i zarządzaniu ryzykiem przy umowach PPA (z określoną ceną zmienną i stałą)
 • Jonas Lau Forsberg Nihøj, Director of Energy Trade, European Energy AS opowie o tym: jak wybrać i dososować model umowy PPA, które modele biznesowe sprawdzają się najlepiej i jakie są najlepsze praktyki rynkowe? We wrześniu 2019 firma podpisała kontrakt PPA
  i zbuduje dwie elektrownie słoneczne o łącznej mocy 82 MW wyłącznie w celu dostarczania energii elektrycznej do Google LLC.
 • Nihat Hünerli, Head of Energy Business - EMEA Region, Schneider Electric. Firma doradzała przy podpisaniu pierwszej publicznie ogłoszonej umowy VPPA (Virtual Power Purchase Agreement) w Polsce. 10 letnią umowę podpisała holenderska firma Signify, która będzie kupować energię wiatrową  dla zasilenia zakładów produkcyjnych i kilku biur Signify na terenie Polski.
 • Stephan Dinse, Manager Power Sales, Manager Power Sales / PPA Transaction, PNE AG. W 2019 roku firma podpisała Umowę PPA z niemiecką farmą wiatrową LichtBlick SE. Od 31 grudnia 2020 r. tysiące turbin wiatrowych w Niemczech utraci prawo do stałego stałego dofinansowania na podstawie ustawy o OZE (finansowanie EEG) . W sumie około 4,5 GW zainstalowanej energii wiatrowej stanie przed wyzwaniem, jakim jest generowanie odpowiednich przychodów z energii elektrycznej w przyszłości. Umowa PPA z LichtBlick SE daje perspektywę dalszej eksploatacji turbin wiatrowych po wygaśnięciu dotacji.
Program wydarzenia jest dostępny pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/v-seminarium-corporate-power-purchase-agreement.html
Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem:  https://cbepolska.pl/images/PPA_190829/ppa5formularz.pdf

Strategia UE w zakresie wodoru oraz Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru

European Commission
Christian Weinberger, Senior Adviser - Advanced Industrial Technologies/ Hydrogen Coordinator, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission potwierdził swój wykład podczas naszego seminarium "Green Hydrogen from renewable in Poland", które odbędzie się 20 sierpnia 2020 w formule online. Podczas wydarzenia opowie o strategii UE w zakresie wodoru, która dotyczy sposobu wykorzystania jego potencjału dzięki inwestycjom, regulacji, stworzeniu rynku oraz badaniom i innowacji. W latach 2020-2024 planowane jest wsparcie elektrolizerów wodorowych zasilanych energią z OZE o mocy co najmniej 6 GW. Natomiast w latach 2025-2030 wodór musi stać się częścią zintegrowanego systemu energetycznego, z elektrolizerami wodorowymi zasilanymi energią z OZE o mocy co najmniej 40 GW. Więcej

Zielony wodór z OZE w Polsce - perspektywy inwestycyjne

gho2


Ze względu na rosnące zainteresowanie potencjałem inwestycji w tak zwany "zielony wodór" produkowany z OZE, zapraszamy Państwa do udziału w seminarium "Green Hydrogen from renewable in Poland", które odbędzie się 20 sierpnia 2020 w formule online. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy, by zdefiniować główne bariery oraz możliwości implementacji technologii wodorowych i ogniw paliwowych w Polsce. W programie m.in. przedstwaiciele Komisji Europejskiej, Neste, KPMG, Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA, NCBR, Ways2H Inc. Zapraszamy do rejestracji. Więcej...

Page 3 of 82

Joomlart