CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
eddformularz


8:30 - 9:00 Logowanie się uczestników na platformie
9:00 - 10:45

Wprowadzenie - przyczyny zmian

Elektroniczny dokument dostawy (e-DD)

 • papierowy dokument dostawy a elektroniczny
 • cel zmian
 • zasady dokonywania obrotu wyrobami na e-DD
 • rozpoczęcie i zakończenie przemieszczenia
 • kontrola obrotu
 • EMCS PL 2 i PUESCS

Uzyskiwanie uprawnień

 • tworzenie konta na PUESC
 • uzyskiwanie uprawnień do EMCS PL 2
 • kwestie problematyczne – komunikacja z PUESC i pełnomocnictwa

Komunikaty w EMCS PL 2

 • sposób komunikacji w EMCS PL 2
 • rodzaje komunikatów
 • e-DD, Raport Odbioru i Powiadomienie o przybyciu
10:45 - 11:00 Przerwa
11:00 - 12:45 Wgranie i wysyłanie komunikatów w EMCS PL 2
 • generowanie komunikatów
 • podpisywanie komunikatów
 • wgranie i wysłanie komunikatów
Pozostałe zagadnienia
 • Awaria systemu
 • Podstawowe problemy
 • Pierwszy miesiąc z e-DD
12:45 - 13:20 Przerwa
13:20 - 14:40 Deklaracje akcyzowe kwartalne
 • informacje wstępne
 • kto zobowiązany jest do składania deklaracji
 • terminy składania deklaracji
 • deklaracje kwartalne dla wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo
 • składanie deklaracji za pośrednictwem PUESC- krok po kroku
 • sankcje za opóźnienie lub niezłożenie deklaracji
 • zagadnienia problematyczne

Elektronizacja deklaracji akcyzowych i ewidencji

 • informacje ogólne
 • forma złożenia deklaracji
 • zastosowanie w praktyce
 • kto jest zobowiązany do prowadzenia elektronicznej ewidencji akcyzowej
 • wymogi co do programu komputerowego
14:40 - 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie szkoleniaJoomlart