CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Rejestracja
Rynek paliw i biopaliw ciekłych - kierunki zmian ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

formularz

08:30-09:00 Logowanie uczestników na platformie
09:00-09:20 Podstawy prawne:
Ustawy:
 • o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 • Projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach z 11.02.2022 r., (tj. ustawa o biokomponentach, biopaliwach ciekłych i energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stosowanej w transporcie),
 • Ustawa OZE wraz z propozycjami nowelizacji (elementy druku UC 99 i zmiany z UC 110),
 • Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • Ustawa – prawo energetyczne – obszar wykonywanej działalności gospodarczej

Prelegent: dr Zdzisław Muras

09:20-10:00

Nowości w zakresie rozpoczynania i wykonywania działalności – wybrane nowe i nowelizowane definicje:

 • Biomasa, biomasa rolnicza i biomasa leśna,
 • Biokomponenty zaawansowane;
 • Wodór odnawialny i biowodór oraz biomatan,
 • Paliwa węglowe pochodzące z recyklingu,
 • Dostarczenie energii elektrycznej do pojazdu drogowego lub kolejowego,
 • Cykl życia biokomponentu, biopłynu lub paliwa z biomasy oraz cykl życia kopalnego odpowiednika biokomponentu, biopłynu lub paliwa z biomasy,
 • Kopalny odpowiednik biokomponentu, biopłynu lub paliwa z biomasy,
 • Zużyty olej kuchenny,
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
 • Uznany system certyfikacji i unijna baza danych oraz ścieżka certyfikacji,
 • Świadectwo a poświadczenie.

Prelegent: dr Zdzisław Muras

10:00-11:00 Nowości w zakresie rozpoczynania i wykonywania działalności – utrwalone i wprowadzane zasady reglamentacji rynku:
 • Obowiązujący system wykonywania działalności na rynku paliw ciekłych – obszary i zasady koncesjonowania z prawa energetycznego,
 • Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw węglowych pochodzących z recyklingu,
 • Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu paliw węglowych pochodzących z recyklingu.
Prelegent: dr Zdzisław Muras
11:00-11:15 Przerwa
11:15-13:15 Nowości w obszarze realizacji obowiązków i sprawozdawczości:

Zasady obliczania udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w transporcie,
Mechanizm kredytu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii stosowanej w transporcie:

 • Co to jest kredyt,
 • Zasady wydawania kredytów oraz przesłanki odmowy wydania kredytu,
 • Rejestr kredytów,
 • Zasady obrotu, wykorzystania i umarzania kredytów.
Realizacja NCW – nowy zakres realizacji obowiązku, w tym:
 • Wymóg spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju,
 • Zmiany w odniesieniu do zużytego oleju kuchennego,

Prelegent: dr Zdzisław Muras

13:15-14:00 Przerwa
14:00-15:00 Nowości w obszarze realizacji obowiązków i sprawozdawczości c.d.:
 • Udział biokomponentów zaawansowanych – zakres obowiązku.
 • Poświadczanie spełnienia kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub kryteriów zrównoważonego rozwoju – zakres zmian,
 • Nowy zakres uprawnień kontrolnych Prezesa URE,
 • Nowy zakres sprawozdawczości – obowiązek wytwórców paliw węglowych pochodzących z recyklingu,
 • Nowy zakres sprawozdań rocznych i kwartalnych podmiotów realizujących NCW,
 • Nowy obowiązek podmiotów realizujących NCW – przekazywanie danych do unijnej bazy danych

Prelegent: dr Zdzisław Muras

15:00-16:00

Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe:

 • Zmiany w obszarze kar pieniężnych,
 • Zakres obowiązku udział biokomponentów zaawansowanych,
 • Zakres obowiązku udziału biowodoru wytworzonego z biometanu – korelacja ze zmianą ustawy OZE,
 • Wysokość NCW i minimalny poziom realizacji NCW na lata 2023-2029,
 • Przepisy przejściowe i dostosowawcze – od kiedy zmiany na rynku.

Prelegent: dr Zdzisław Muras

16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 


Joomlart