CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Biopaliwa - prawo, rynek i trendy formularzSzanowni Państwo,

Zapraszamy na drugą edycję seminarium "Biopaliwa - prawo, rynek i trendy", które odbędzie się 18 lutego 2020 roku w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów Polskich i zagranicznych związanych z branżą biopaliw. Prelegenci omówią najbardziej istotne kwestie takie jak: dyrektywa REDII, zmiany w certyfikacji biopaliw i biokomponentów wynikające z REDII, realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego, opłata emisyjna, obowiązkowy bioblending itd. Seminarium stanie się platformą wymiany wiedzy dla branży, co może przyczynić się do rozwoju innowacyjności oraz nowatorskich projektów. W pierwszej części seminarium skupimy się na otoczeniu regulacyjnym branży. W drugiej części dnia, prelegenci przedstawią case studies dotyczące produkcji biokomponentów, wykorzystania biopaliw w transporcie oraz badania jakości biopaliw.

W dniu 19 lipca 2019 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z głównych celów nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jest określenie kluczowych instrumentów wpływających na charakter obowiązku jakim jest Narodowy Cel Wskaźnikowy. Zaproponowane w projekcie nowelizacji rozwiązania dotyczą:

 • zmiany wysokości NCW - 4,8%, dla lat 2020-2022 i 6,2% od 2023 r.
 • zmiana trybu rozliczenia NCW z kwartalnego na roczny,
 • poziomu opłaty zastępczej,
 • wysokości współczynników redukcyjnych i poziomów obligatoryjnego blendingu (na lata 2020-2022),
 • zaliczenia produktów współuwodornienia do realizacji NCW,
 • wydłużenia okresu realizacji obowiązku obligatoryjnego blendingu biokomponentów z paliwami.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Otoczenie regulacyjne branży biopaliw
 • Wpływ RED2 na biopaliwa i dekarbonizację transportu
 • Zmiany w certyfikacji biopaliw i biokomponentów wynikające z REDII,
 • Obowiązek realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego oraz Narodowego Celu Wskaźnikowego
 • Realizacja obowiązku opłaty emisyjnej
 • Obligatoryjny bioblending
 • Badanie jakości biokomponenów i biopaliw ciekłych

Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • podmioty zobligowane do realizacji NCW
 • producentów, sprzedawców i dystrybutorów biopaliw oraz biokomponentów
 • dostawców technologii dla tego sektora
 • laboratoria badające biopaliwa i biokomponenty
 • przedstawicieli uniwersytetów, uczelni wyższych, stowarzyszeń branżowych

pojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 900 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.Joomlart