CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Biopaliwa - prawo, rynek i trendyformularz
Beata Superson-Polowiec Moderator panelu
Beata Superson - Polowiec,
Partner, Radca prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Radca prawny z doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Obsługa prawna podmiotów energochłonnych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu analiz ryzyka regulacyjnego oraz przy projektowaniu rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych. Autorka wielu opinii prawnych z zakresu prawa energetycznego i zagadnień powiązanych jak również publikacji oraz ekspertyz z tego zakresu. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych.
Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Jakub Gil Moderator seminarium
Jakub Gil,
Prawnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Absolwent Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 7 stycznia 2015 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Zajmuje się weryfikacją kontraktów oraz umów, a także przygotowywaniem informacji i analiz prawnych obejmujących zagadnienia związane z prawem medycznym, prawem spółek handlowych, prawem energetycznym oraz prawem cywilnym. W swojej pracy często korzysta z niezbędnego narzędzia jakie stanowi dla niego język angielski. Jego prawne zainteresowania skupiają się wokół prawa gospodarczego z wyszczególnieniem prawa konkurencji oraz prawa handlowego. Języki obce: włoski i angielski. Prywatnie pasjonat rozmaitych dyscyplin sportowych (zespołowych i indywidualnych) oraz entuzjasta dalekich podróży z dużym bagażem na plecach.
Michal Obiegala Michał Obiegała, Manager ds. Regulacyjnych i Kontaktów z Rządem, BP Europa

Jest jest Managerem ds. Regulacyjnych i Kontaktów z Rządem dla BP w Polsce. Odpowiada za budowę i realizację strategii regulacyjnej i polityki publicznej, a także reprezentuje BP w relacjach z interesariuszami publicznymi, w tym z rządem. Odpowiada za nadzór nad sprawami regulacyjnymi i zarządzanie ryzykiem w obszarze corporate affairs, w tym za postępowania przed organami regulacyjnymi związane z działalnością M&A. Michał jest również członkiem Zespołu Zarządzającego BP w Polsce.
Michał dołączył do polskiego oddziału BP w kwietniu 2018 r. Wcześniej pracował na stanowiskach związanych z corporate affairs, polityką publiczną i obsługą prawną m.in w Liberty Global CEE oraz kancelarii Clifford Chance.
Michał jest absolwentem prawa UAM w Poznaniu. Posiada również dyplom z European Advanced Studies z College of Europe. Jest radcą prawnym mającym uprawnienia do wykonywania zawodu na terytorium UE.
Marcin Niemczyk Marcin Niemczyk, Dyrektor ds.Handlowych, Solumus

Ekspert polskiego i międzynarodowego rynku paliw płynnych, biopaliw i biokomponentów. Wiele lat pracował dla jednego z największych globalnych koncernów paliwowych oraz uczestniczył w szeregu specjalistycznych szkoleń i kursów w obszarach handlu paliwami (trading), negocjacji oraz zarządzania ryzykiem.
Andre Paula Santos André Paula Santos, Public Affairs Director, EBB - European Biodiesel Board
André Paula Santos dołączył do EBB jakoPublic Affairs Director w kwietniu 2016 r. Reprezentuje EBB i lobbuje na temat jego priorytetów i stanowisk wobec instytucji europejskich. André rozwija wspólne stanowiska polityczne w EBB, a także z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami i koalicjami, a obecnie jest głównie skoncentrowano się na wdrożeniu unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii po 2020 r., niedawno opublikowanym europejskim zielonym porozumieniu i jego implikacjach dla europejskiego przemysłu biodiesla. Przed dołączeniem do EBB André pracował przez kilka lat jako konsultant w firmie Interel European Affairs, zajmując się klientami w sektorach energii, środowiska i transportu, ze szczególnym naciskiem na problemy biopaliw. Pełnił również funkcję doradcy ds. Polityki i prawa w UEIL - Union of European Lubricants Association. Przedtem był czas w Interel, André miał doświadczenie w Europejskiej Radzie Spedytorów i FuelsEurope, Europejskim Stowarzyszeniu Przemysłu Naftowego, gdzie jego praca i zainteresowanie biopaliwami zaczął się. Jest wykwalifikowanym prawnikiem i posiada tytuł magistra prawa oraz magistra prawa administracyjnego i zamówień publicznych. Przed przeprowadzką do Brukseli André pracował dla różnych kancelarii prawnych w Portugalii zajmujących się prawem publicznym i polityką. Oprócz ojczystego portugalskiego, André mówi płynnie po angielsku i hiszpańsku, a także po francusku i włoski.
Emmanuel Desplechinn Emmanuel Desplechinn, Secretary General, ePURE - European renewable ethanol
Emmanuel kieruje zespołem ePURE, do którego dołączył po raz pierwszy w 2013 r. Jako dyrektor ds. Rządowych odpowiedzialny za sprawy energii i środowiska. Przed przyjściem na ePURE Emmanuel był Starszym Menedżerem ds. Spraw Publicznych w Novozymes. Jego kariera w sprawach publicznych i rzecznictwie obejmuje również stanowiska w UNICA, brazylijskim stowarzyszeniu przemysłu trzciny cukrowej i stowarzyszeniu przemysłowym etanolu. Uzyskał tytuł magistra w Instytucie Nauk Politycznych w Bordeaux oraz tytuł magistra prawa europejskiego na uniwersytecie Carlosa III w Madrycie. Emmanuel, obywatel francuski, mówi również po angielsku i hiszpańsku.
Ylwa Alwarsdotter Ylwa Alwarsdotter, Executive Vice President and Strategic Business Developer, Sekab BioFuels & Chemicals
Ylwa reprezentuje Sekab na arenie międzynarodowej. Ylwa dołączyła do Sekab w 2001 roku. Dziś kieruje strategicznym rozwojem rynku Sekab, koncentrując się przede wszystkim na chemikaliach i biopaliwach. Ylwa jest członkiem zarządu Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego i przesiada się między swoją bazą w Örnsköldsvik w Szwecji i Brukseli. W 2019 roku magazyn internetowy Il Bioeconomista wymienił Ylwa trzeci rok z rzędu jako jedną z kobiet na świecie, które miały największy wpływ na rozwój globalnej biogospodarki. Jest inżynierem budownictwa, wykształconym w Royal Institute of Technology w Sztokholmie. Jej praktyczne doświadczenie w branży w połączeniu z jej międzynarodową wiedzą na temat aspektów polityki i regulacji biogospodarki sprawia, że Ylwa jest wyjątkowym głosem w globalnym dążeniu do biogospodarki. Często jest zaangażowana jako mówca i doradca.
Mgr inż. Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR, Instytut Nafty i Gazu
Współtwórca Systemu KZR INiG - zatwierdzonego przez Komisję Europejską i kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy. Audytor oraz wieloletni trener w szkoleniach z zakresu Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych. Autor ponad 70 prac badawczych z dziedziny paliw silnikowych, biopaliw, oceny wpływu produktu na środowisko naturalne. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod.
Paolo Corvo Paolo Corvo, Head of Sales & Marketing, Clariant
Paolo dołączył do Clariant, skoncentrowanej i innowacyjnej firmy chemicznej specjalizującej się w Bazylei / Szwajcarii, w 2012 roku. Jako szef działu sprzedaży i marketingu linii biopaliw i pochodnych nadzoruje udzielanie licencji na zakłady produkujące etanol i cukier celulozowy sunliquid. W latach 2005-12 Paolo pracował jako Business Development Manager w Biofuels Partners, włoskiej firmie konsultingowej ze specjalistyczną wiedzą w sektorze biopłynów i biodiesla. Przed dołączeniem do firmy Biofuels Partners pracował w Aon Insurance w Mediolanie i Rotterdamie jako audytor wewnętrzny, a później jako kierownik ds. Rozwoju biznesu, koncentrując się na sektorze energii odnawialnej. Paolo ukończył w 2000 r. Na Politechnice w Mediolanie, gdzie uzyskał dyplom Zarządzania i Inżynierii Produkcji, po czym odbył staż w McKinsey & Company w Mediolanie jako analityk biznesowy.
Adam Stepien Adam Stępień, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
Absolwent wydziału zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu europeistyki i politologii. W początku kariery zawodowej związany z organizacjami rolniczymi. W latach 2008-2010 był przedstawicielem Krajowej Rady Izb Rolniczych przy Komitecie Zawodowych Organizacji Rolniczych Copa w Brukseli, gdzie od 2015 roku sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej "Bioenergia”. W 2010 roku wyróżniony odznaką honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla rolnictwa”. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw, a od marca 2011 roku jest także Członkiem Zarządu KIB. Od czerwca 2015 roku pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, jak również Członka Zarządu z ramienia PSPO Europejskiej Organizacji producentów Oleju FEDIOL. Autor szeregu publikacji i artykułów z zakresu rolnictwa, energii odnawialnej, przemysłu spożywczego i biopaliw transportowych.
Mateusz Dziudziel Mateusz Dziudziel, Kierownik, Dział Planowania i Rozliczania Paliwa Lotniczego, Polskie Linie Lotnicze LOT
Przed pracą w PLL LOT pełnił funkcję opiekuna kluczowych klientów jak Eurolot oraz PLL LOT w prywatnej firmie z sektora lotniczego. Odpowiedzialny był za przygotowywanie przewoźników do audytu EU ETS oraz realizację przez przewoźników wszelkich zadań wynikających z tego systemu.Obecnie pełni funkcje Fuel Managera, która skupia się na koordynowaniu wszystkich procesów paliwowych w PLL LOT. Prowadzi działania mające wdrażać najlepsze zasady i praktyki z zakresu efektywności paliwowej.
Katarzyna Korupczynska Katarzyna Korupczyńska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu, Euro Eko Polska
Specjalista w zakresie zużytego oleju kuchennego i paliw zaawansowanych. Absolwentka Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z tytułem magistra w zakresie zarządzania i marketingu. Od 2008 związana z grupą Euro Eko Polska. Główny cel - Rozwój firmy Euro Eko Polska poprzez współpracę z producentami biopaliw na rynku UE.
Tomasz Orpel, Główny specjalista w Wydziale Odnawialnych Źródeł Energii, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Wieloletni pracownik Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wcześniej Agencji Rynku Rolnego. Zajmujący się zagadnieniami związanymi z rynkiem biokomponentów i biopaliw ciekłych będących w kompetencjach KOWR.
Leszek Wiwala Leszek Wiwała, Prezes, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
Od czerwca 2019 r. Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Przez ponad 14 lat działał w branży spirytusowej. W latach 2009-2018 był Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. W latach 2009-2011 był Wiceprzewodniczącym spiritsEurope w Brukseli. Przez kilkanaście lat angażował się w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadził m.in. szereg kampanii społecznych: „Piłeś? Nie jedź!”, „Lepszy start dla Twojego dziecka”, „Stop nielegalnemu alkoholowi” oraz uczestniczył w międzynarodowych projektach mających na celu ograniczanie „szarej strefy” we współpracy m.in. z International Center for Alcohol Policy oraz ONZ Global Compact. W 2013 r. otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony dla Służby Celnej”. Jest autorem książki “Od gorzałki do wódki. Zarys historii polskiej wódki” (2010) oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych (np. „Bimbrownictwo – wczoraj i dziś”, PFIOW z 2010 r.).
Katarzyna Mazurek Katarzyna Mazurek, Head of Sales & Sales Support, Slovnaft Polska S.A.
Absolwentka wydziału Stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współautorka krajowego i europejskiego sukcesu Slovnaft Polska, w którym pracuje nieprzerwanie od 1998 roku - obecnie jako Dyrektor Działu sprzedaży i wsparcia sprzedaży. Uczestniczka licznych konferencji i spotkań konsultacyjnych dotyczących rynku paliw. Z zamiłowania mentorka, prywatnie entuzjastka jogi i miłośniczka książek.


Joomlart