CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Biopaliwa - prawo, rynek i trendyformularz
8:30 - 9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:30 - 10:00 Rola etanolu w osiągnięciu europejskiego celu w zakresie klimatu i energii
 • Ramy polityki i dotychczasowe postępy UE
 • Wpływ na rynek etanolu / benzyny
 • Perspektywy handlowe
Prelegent:
Emmanuel Desplechinn, Secretary General, ePURE - European renewable ethanol
10:00 - 10:30 Kluczowe wyzwania regulacyjne z perspektywy wytwórców biokomponentów

Prelegent:
Adam Stępień, Członek Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw
10:30 - 11:00 Wystąpienie Partnera wydarzenia
11:00 - 11:30 Znaczenie paliw o wysokiej zawartości domieszek dla osiągnięcia neutralności węglowej

Prelegentka:
Ylwa Alwarsdotter, Executive Vice President and Strategic Business Developer, Sekab BioFuels & Chemicals
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 12:30 Zmiany w certyfikacji KZR INiG wynikające z dyrektywy RED II
 • cele biopaliwowe wg RED II
 • zmiany w metodologii obliczania emisji GHG
 • bilans masy wg RED II
 • wpływ zmian wprowadzonych RED II na proces audytu KZR INIG
Prelegentka:
Mgr inż. Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR, Instytut Nafty i Gazu
12:30 - 13:00 Przegląd aktualnej sytuacji na krajowym rynku biokomponentów
 • Zadania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • Produkcja i Sprzedaż Biokomponentów
 • Surowce do wytworzenia biokomponentów zaliczanych podwójnie do realizacji NCW
 • Nowelizacja Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dniem 1 stycznia 2020 r
Prelegent:
Tomasz Orpel, Główny specjalista w Wydziale Odnawialnych Źródeł Energii, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
13:00 - 13:30 Wprowadzanie etanolu celulozowego na rynek: historia sunliquid
 • wymóg rynkowy dotyczący dekarbonizacji mobilności
 • globalne mechanizmy wspierania prawodawstwa w zakresie zaawansowanych biopaliw
 • zaangażowanie łańcucha wartości i gotowość technologii
 • doświadczenie i wsparcie w zakresie rozwoju projektów komercyjnych w Europie
Prelegent:
Paolo Corvo, Head of Sales & Marketing, Clariant
13:30 - 14:00 Wykorzystanie biopaliw w branży lotniczej

Prelegent:
Mateusz Dziudziel, Kierownik Działu Paliw, Polskie Linie Lotnicze LOT
14:00 - 14:30 Oczyszczanie zużytego oleju roślinnego
 • Rodzaje zezwoleń wymaganych przy transporcie i magazynowaniu zużytego oleju kuchennego
 • Organizacja zbiórki UCO
 • Opis procesu oczyszczania i magazynowania
Prelegentka:
Katarzyna Korupczyńska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu, Euro Eko Polska
14:30 - 15:30 Dyskusja panelowa
 • Strategia redukcji emisji samochodów – biopaliwa, bioetanol
 • Obowiązkowy bioblending – perspektywa logistyczna
 • Wpływ RED2 na biopaliwa i dekarbonizację transportu
 • Pakiet dotyczący czystej mobilności: zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii o niskiej emisji w transporcie - energia elektryczna, biopaliwa i wodór
 • Wpływ zmienności przepisów w zakresie biopaliw/NCW a działalność przedsiębiorstwa - perspektywa niezależnego importera paliw
 • Możliwość wykorzystywania w transporcie biokomponentów 1 i 2 generacji
 • Zrównanie stawki podatku VAT na olej rzepakowy niezależnie od jego przeznaczenia
 • Kontrole KOWR i KAS w łańcuchu dostaw biokomponentów oraz biopaliw
 • Realizacja Obowiązku NCW i NCR
Moderator panelu
Beata Superson - Polowiec, Partner, Radca prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Uczestnicy dyskusji
André Paula Santos, Public Affairs Director, EBB - European Biodiesel Board
Michał Obiegała, Manager ds. Regulacyjnych i Kontaktów z Rządem, BP Europa
Marcin Niemczyk, Dyrektor ds.Handlowych, Solumus
Leszek Wiwała, Prezes, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
Katarzyna Mazurek, Head of Sales & Sales Support, Slovnaft Polska S.A.
15:30 Zakończenie seminarium
15:30 - 16:00 LunchJoomlart