CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Lokalizacja
Rejestracja
Biopaliwa - prawo, rynek i trendyformularz
Polowiec Polowiec i Wspólnicy została utworzona przez radców prawnych Adama Polowca, Beatę Superson - Polowiec, Marcina Jamrozika oraz Marcina Rusinka w oparciu o istniejącą od 2003 r. Kancelarię Radcy Prawnego Adam Polowiec. Kancelaria świadczy pomoc prawną, poprzez kompleksową obsługę, szerokiemu kręgowi podmiotów - zarówno przedsiębiorcom, jak i podmiotom sektora publicznego oraz organizacjom non - profit. Ich działalność nie jest ograniczona geograficznie wyłącznie do terenu Krakowa i Małopolski, świadcząc pomoc prawną na terytorium całego kraju, jak również poza jego granicami. Obok siedziby w Krakowie kancelaria dysponuje również biurem w Gliwicach, konieczność otwarcia którego spowodowana była pozyskaniem licznych Klientów działających w regionach Górnego i Dolnego Śląska. Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp.j. jest Partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy, członkiem Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie oraz kooperantem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ramach prowadzonej działalności pro bono współpracuje między innymi z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie realizując wspólnie z Fundacją Program Centrum Pro Bono.

www.polowiec.pl

ePure ePURE reprezentuje interesy europejskich producentów odnawialnego etanolu wobec instytucji UE, zainteresowanych stron z branży, mediów, środowisk akademickich i ogółu społeczeństwa. EPURE z siedzibą w Brukseli przemawia w imieniu 35 firm członkowskich i stowarzyszeń (w tym 19 producentów), z około 50 fabrykami w 16 państwach członkowskich UE, które odpowiadają za około 80% etanolu produkowanego w Europie. Organizacja założona w 2010 roku promuje korzystne zastosowania etanolu w całej Europie.
sekab Szwedzka firma chemiczna i czyszcząca. Praca na rzecz konwersji paliw kopalnych jest jednym z największych wyzwań naszych czasów, dlatego jesteśmy tutaj i robimy to, co robimy - każdego dnia - oferujemy alternatywne, odnawialne źródła energii wytwarzane na rynku. Dobra rzecz, z której korzystają wszyscy. Firma Sekab została założona w 1985 roku i składa się z dwóch działających firm: Sekab Biofuels & Chemicals AB i Sekab E-Technology AB. Sekab to szwedzka firma chemiczna i Cleantex. Przerabiamy etanol na biopaliwa i chemikalia. Opracowujemy technologię biorafinerii dla nowych możliwości zrównoważonego produktu opartego na surowcach celulozowych.
inig Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy od ponad 70 lat działa na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. INIG – PIB jest organizatorem i operatorem jedynego polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, Systemu KZR INiG. System został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz dyrektywy nr 2009/28/WE. Celem Systemu jest zapewnienie, że produkcja biopaliw i biopłynów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, w szczególności nie powoduje nadmiernej eksploatacji gruntów, a biopaliwa wykazują wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia względem odpowiednika kopalnego. Certyfikacji podlegają wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów, począwszy od producenta rolnego, miejsca powstawania odpadów, poprzez przetwórców biomasy, firmy handlujące, aż po dostawców finalnych produktów na rynek. Ponieważ zasięg Systemu KZR INiG jest globalny, certyfikacją może być objęty każdy podmiot, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również z krajów spoza Unii Europejskiej.
clariant Clariant jest skoncentrowaną i innowacyjną firmą specjalizującą się w chemikaliach z siedzibą w Muttenz niedaleko Bazylei / Szwajcarii. W dniu 31 grudnia 2018 r. Firma zatrudniała ogółem 17 901 pracowników. W roku budżetowym 2018 Clariant odnotował sprzedaż w wysokości 4,404 miliarda CHF dla swoich kontynuujących działalność. Firma raportuje w trzech obszarach biznesowych: chemikalia do pielęgnacji, kataliza i zasoby naturalne. Strategia korporacyjna Clariant opiera się na pięciu filarach: koncentrowaniu się na innowacjach i badaniach i rozwoju, dodawaniu wartości dzięki zrównoważoności, repozycjonowaniu portfela, intensyfikowaniu wzrostu i zwiększaniu rentowności.
kib Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw to największa organizacja branżowa zrzeszająca podmioty zajmujące się wytwarzaniem biokomponentów oraz biopaliw w rozumieniu zapisów ustawy z 26 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Stowarzyszenie, zgodnie z zapisami statutowymi, zajmuje się zarówno tematyką związaną z promocją wykorzystania odnawialnych paliw w transporcie i innowacyjnych rozwiązań w przemyśle biopaliwowym jak i obroną interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych. Jednym z przewodnich priorytetów naszej działalności jest efektywne wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa w zakresie produkcji biomasy na cele energetyczne z korzyścią dla całego łańcucha wytwórczego biopaliw, rozwoju obszarów wiejskich i całej gospodarki krajowej.
Euro Eko Polska Euro-Eko-Polska to jedna z pierwszych firm w Polsce, która uzyskała zezwolenie na ostateczny recykling odpadów tłuszczowych. Na rynku obecni od 2005 roku obsługują 11.000 obsługiwanych punktów, do których należą restauracje, punkty gastronomii czy zakłady produkcyjne. Stosowane technologie oraz organizacja pracy pozwalają na obiór przepracowanego oleju roślinnego/posmażalniczego w ilości ok. 13.000 ton rocznie. Do tej pory firma wystawiła 500 000 KPO (Kart Przekazania Odpadu). Euro-Eko-Polska stawia na ciągły rozwój i inwestycje w rozbudowę. Jej wynikiem jest powstanie zakładów w Miedzianej Górze oraz Zgórsku, w których odbywa się ostateczny recykling zużytego oleju roślinnego. Dwa najważniejsze filary firmy to Klient i Ekologia. Ochrona środowiska jest bardzo ważna, podobnie jak Klient, który może liczyć na fachową, popartą latami doświadczeń obsługę. Dyspozycyjność pracowników, ich profesjonalizm, rzetelność i otwartość umożliwiają szybkie dotarcie do Klientów. Zaufanie, jakim obdarzyło nas wiele firm, oraz długoletnie doświadczenie są najlepszą rekomendacją. Przepracowany olej roślinny odbieramy w każdym zakątku kraju.
POPiHN Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powstała w 1995 roku i prowadzi działalność w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz.U. 55, poz. 235). Podstawowym jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku. Obecnie członkami POPiHN są następujące firmy: Amic Polska, ANWIM SA (właściciel sieci stacji paliw MOYA), BP, Circle K Polska, Fuchs Oil, Grupa Lotos, PERN, PKN Orlen, Shell, Slovnaft, Tanquid, Total. Zasady jej działania określa Statut oraz przyjęty w 1998 roku Kodeks Etyczny. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego jest związkiem reprezentującym interesy naftowych firm członkowskich działających na polskim rynku, jest otwarta dla wszystkich firm z sektora naftowego, które akceptują jej cele i statut, bez względu na pochodzenie kapitału założycielskiego. Jednym z najważniejszych celów POPiHN jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, miedzy innymi poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego. POPiHN koncentruje się również na koordynowaniu współpracy pomiędzy firmami członkowskimi na rzecz najwyższej jakości produktów i usług, biorąc sobie za cel tworzenie wśród polskiej opinii publicznej pozytywnego wizerunku firm działających w branży naftowej poprzez koordynację i wspieranie wszelkich działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu. W sferze jej zainteresowań znajdują się również wszelkie inicjatywy, których celem jest ograniczenie szarej strefy paliwowej w Polsce.
slovnaft Głównym przedmiotem działalności Spółki SLOVNAFT POLSKA jest obrót paliwami płynnymi, co obejmuje import, magazynowanie oraz sprzedaż hurtową paliw. Sprowadzane do Polski paliwa pochodzą z rafinerii Slovnaft Bratysława oraz MOL Szazhalombatta, które należą do najnowocześniejszych w Europie. SLOVNAFT POLSKA jest pomysłodawcą programu SLOVNAFT PARTNER, zyskującego coraz większą renomę wśród Klientów. Sieć SLOVNAFT PARTNER to zaufane stacje oferujące gamę zaawansowanych technologicznie paliw, w tym paliwa uszlachetnione Drive. Opracowane przez Grupę MOL dodatki uszlachetniające stosowane w paliwach Drive, dobrano na podstawie wieloletniego doświadczenia,  analiz najnowszych trendów obowiązujących w dziedzinie konstruowania silników oraz wyników szczegółowych badań laboratoryjnych i testów silnikowych. W ofercie posiadamy również własne oleje silnikowe pod marką MOL. Nasze długoletnie doświadczenie, stosowanie najbardziej zaawansowanych technologii i cenna wiedza fachowa przyczyniają się do ciągłego rozszerzania asortymentu środków smarnych MOL na rynku polskim. Równie istotna jest sprzedaż polimerów (polietylen i polipropylen wysokiej, średniej i niskiej gęstości) produkowanych w dwóch fabrykach Grupy MOL. Nasze produkty są obecne na rynku polskim od wielu lat. Prowadzimy sprzedaż hurtową polimerów, a Polska jest największym rynkiem zbytu dla polimerów w tej części Europy


Joomlart