CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Rejestracja
uzo4
formularz

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów online: "Utrzymywanie i kontrola zapasów paliw w energetyce". Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 października 2022 w formule online. Jak co roku, celem spotkania jest kompleksowe przybliżenie zagadnień obejmujących aktualne regulacyjno-prawne aspekty gromadzenia i utrzymywania zapasów opału oraz systematycznego rozliczania i ewidencjonowania tych rezerw.
Jak każdy obowiązek, również ten dotyczący zapasów i inwentaryzacji nadzorowany jest przez szereg organów nadzorczych, a kary za jego niedopełnienie są bardzo surowe. Poczynając od sprawozdawczości do URE, przez weryfikacje firm zajmujących się audytem, aż do kontroli NIK-u, egzekucja obligu utrzymania rezerw może zakończyć się nawet postępowaniem sądowym oraz odpowiedzialnością karną.

Jak prawidłowo zarządzać zasobami? Jak je rozliczać i inwentaryzować? Jak są właściwe zasady związane z magazynowaniem, procedurami dokonywania pomiarów? Jak rozliczać różnice? Jak wyglądają tryby kontrolne URE i NIK? Które przepisy mają strategiczny charakter? Na te oraz inne pytania odpowiemy na prezentowanych warsztatach.
zdzislaw_muras Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras. Dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu dwóch książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii - związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).


Najważniejsze tematy warsztatów:
 • Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw (zapasy paliw, budowa nowych mocy, „jakość” sieci),
 • Obowiązujące akty prawne i projekt rozporządzenia o zapasach – kierunki planowanych zmian:
 • Bezpieczeństwo dostaw a ustawa o rynku mocy
 • Aktualne zasady utrzymywania zapasów paliw „stałych”:
 • Zakres obowiązku „zapasowego”,
 • Wymagany poziom zapasów:
  • węgiel kameny,
  • węgiel brunatny,
  • olej opałowy.
 • Zasady sprawozdawczości o poziomie zapasów:
  • praktyczne przykłady i formularze,
  • prawidłowy sposób obliczania poziomu zapasów paliw,
  • orzecznictwo dotyczące sposobu obliczania zapasów paliw.
 • Procedura obniżania zapasów paliw: przesłanki obniżenia,terminy obniżenia.
 • Zasady i terminy odbudowy zapasów paliw.
 • Podstawowe zasady utrzymywania zapasów gazu
 • Uprawnienia organu regulacyjnego
 • Zasady prowadzenia kontroli przez organ regulacyjny,
 • Zakres ochrony sądowej.

BPW sala maleSprawdź nasze doświadczenie!

Dzięki systematycznemu researchowi oraz wsparciu naszych Ekspertów, na bieżąco organizujemy spotkania z zakresu:

 • problematyki bilansowania paliw i wyrobów węglowych
 • utrzymywania zapasów paliw
 • rozliczania wyrobów węglowych na potrzeby podatkowe
 • sposobów uwierzytelniania, weryfikacji dostaw paliw biomasowych oraz opomiarowania biomasowych źródeł i instalacji
 • próbkowania, badań i oceny jakości paliw
 • optymalizacji doboru paliw na potrzeby wytwarzania energii
 • gospodarki UPS


 • Joomlart