CBE Polska

Spis treści
Start
Formuła seminarium
Warunki rejestracji
iot4


Zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych jest coraz większym problemem dla ekosystemów i globalnej gospodarki. Każdego dnia wytwarza się ok. 1 mld ton plastiku, a na całym świecie – na wysypiskach i wyrzuconych bezpośrednio w środowisku naturalnym – zalega prawie 5 mld ton tego tworzywa. Tylko mniej niż procent ulega biodegradacji. W skali każdego roku w samej UE przybywa ok. 19 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Recykling chemiczny jest swoistym rozwiązaniem tego łożonego problemu. To jeden z rodzajów recyklingu, pozwalający na uzyskiwanie z tworzyw sztucznych czystych związków do produkcji polimerów i dalej kolejnych wyrobów. Wskazywany jest - jako jedna z kluczowych technologii w przechodzeniu na unijną gospodarkę obiegu zamkniętego. Pozwala przetworzyć na nowy surowiec odpady, które inaczej trafiłyby do spalenia lub na wysypisko. Tylko recykling chemiczny, ponowne wykorzystanie tych surowców w przemyśle rafineryjnym czy petrochemicznym, może uchronić nasze środowisko od zanieczyszczenia odpadami z tworzyw sztucznych.

W związku z powyższym, prezentujemy Państwu kolejną odsłonę cyklicznego Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Recykling chemiczny - regulacje, technologie i projekty", które odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku w formule zdalnej.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium:
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i recykling tworzyw sztucznych.
 • Jak recykling chemiczny może przyczynić się do osiągnięcia celów recyklingu tworzyw sztucznych
 • Zbieranie, sortowanie i separacja - potencjał recyklingu chemicznego i jego integracja z łańcuchem dostaw.
 • Technologie recyklingu mechanicznego i chemicznego.
 • Ustawodawstwo, regulacje, certyfikacja i charakterystyka.
 • Przykłady projektów
Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska Prowadzący:

dr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska, Katedra Technologii Środowiska Uniwersytet Gdański

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, na kierunku Technologia Chemiczna (dr) oraz Inżyniera Materiałowa (mgr inż.). Prowadzone przez nią badania skupiały się na recyklingu chemicznym polimerów, w szczególności poliuretanów. Prelegentka na tematycznych konferencjach krajowych i zagranicznych, autorka kilkunastu publikacji naukowych, głównie z zakresu recyklingu chemicznego. Obecnie pracuje jako adiunkt badawczy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i prowadzi własny projekt finansowany przez NCN.
Krzysztof wojcik Krzysztof Wójcik, Kierownik Zakładu Ekologii Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, COBRO - Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

Specjalista do spraw ekologii opakowań z 8 letnim doświadczeniem w branży. Zawodowo zajmuje się między innymi ocenianiem zgodności opakowań i materiałów opakowaniowych z wymaganiami przepisów polskich oraz unijnych, badaniami wybranych segmentów rynku opakowań pod kątem GOZ i dyrektywy SUP, zrównoważonym rozwojem opakowań, oraz działalnością edukacyjną w zakresie wyżej wymienionych aspektów.
Radosław Maruszkin 200 Dr Radosław Maruszkin

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz prawie Unii Europejskiej. W zakresie EU ETS na co dzień doradza instalacjom objętym systemem. W obszarze prawa ochrony środowiska doradzał, m.in. w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko, prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza i klimatu, międzynarodowego i krajowego sposobu postępowania z odpadami oraz dokumentów planistycznych związanych z ochroną środowiska. W obszarze prawa Unii Europejskiej doradzał m.in. na rzecz jednej z agencji UE oraz w zakresie unijnych przepisów związanych z energetyką i ochroną środowiska, procesu prawotwórczego, dostępu do dokumentów publicznych oraz oznaczenia EC. Radosław łączy praktykę zawodową z karierą naukową w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Kazimierz Borkowski dr inż. Kazimierz Borkowski, Sustainability Expert w Fundacji PlasticsEurope Polska - będącej polskim oddziałem europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope, skupiającego ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Turcji, wynosi powyżej 90%.
Kazimierz Borkowski jest związany z przemysłem od prawie 30 lat na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych, poprzednio jako Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope Polska, a wcześniej jako Dyrektor Zarządzający firmy Arkema Sp. z o.o., polskiej filii międzynarodowego koncernu produkującego chemikalia i tworzywa sztuczne. Z wykształcenia chemik – doktorat w dziedzinie nauk technicznych uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej – ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w prestiżowej Haute Ecole de Commerce. Zna biegle angielski i francuski, oraz posługuje się niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.


Agenda
9:30 - 10:00

Logowanie się uczestników na platformie. Ewentualne wsparcie techniczne

10:00 - 10:30 Recykling chemiczny - sposobem na zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych

Prelegent:
dr inż. Kazimierz Borkowski, Sustainability Expert w Fundacji PlasticsEurope Polska
10:30-11:30
 • Możliwości zagospodarowania tworzyw sztucznych
 • Technologie recyklingu mechanicznego
 • Procesy recyklingu chemicznego
 • Instalacje pilotażowe recyklingu chemicznego
 • Projekty naukowe

Prelegent:
dr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska, Katedra Technologii Środowiska Uniwersytet Gdański

11:30-12:00

Ramy regulacyjne recyklingu chemicznego:

 • Prawo UE
 • Gospodarka odpadami – POŚ i ustawa o odpadach
 • Przetwarzanie odpadów – odzysk i unieszkodliwienie
 • Typowe korzyści z recyklingu dla recyklera
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Prawo chemiczne UE

Prelegent:

Dr Radosław Maruszkin

12:00 - 12:40

Przerwa

12:40 - 13:40

Ekoprojektowanie wyrobów pod kątem GOZ

 • Praktyczne zastosowanie ekoprojektowania – wg instrukcji z Roundtable Ecodesign
 • Materiały opakowaniowe nowej generacji
 • Globalny rynek biotworzyw biodegradowalnych i niebiodegradowalnych
 • SUP - Jakie produkty będą zakazane?
 • Loop – opakowania wielokrotnego użytku
 • Czynniki wpływające na możliwość recyklingu
 • Recykling w projektowaniu opakowań
 • Opakowania z tworzyw polimerowych
 • Bariery w recyklingu materiałowym
Prelegent:

Krzysztof Wójcik, Kierownik Zakładu Ekologii Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, COBRO - Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

13:40 - 14:00

Pytania i dyskusja, zakończenie

Joomlart