CBE Polska

Zmiany w regulacjach dla branzy chemicznej : REACH i CLP

zdc


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu online "Zmiany w regulacjach dla chemikaliów: REACH i CLP", które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 roku. Szkolenie poprowadzi Monika Wasiak-Gromek. Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych. W programie m.in. aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej, nowe kary, nonosubstancje, zmiana załącznika II dotyczącego kart charakterystyki, nowe graniczenia w stosowaniu chemikaliów, nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie i wiele innych. Serdecznie zapraszamy do rejestracji. Więcej...

Orange Polska S.A o pierwszym podpisanym fizycznym kontrakcie cPPA w Polsce

orangePodczas czwartej edycji semianrium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" przedstawiciele Orange Polska opowiedzą o pierwszym podpisanym w Polsce fizycznym kontrakcie cPPA. Wystąpią: Daniel Piechocki oraz Łukasz Wyłuda.

Orange Polska podpisało pierwszy fizyczny kontrakt cPPA na dwie farmy wiatrowe w Polsce. Umowa zakłada dostawę około 500 GWh zielonej energii elektrycznej w okresie 10 lat. Dwie farmy wiatrowe zbudowane i eksploatowane przez WPD (5 MW dla Jarocina Wschodu i 10 MW dla Krotoszyna) dla tego PPA zaczną dostarczać dekarbonizowaną energię elektryczną do Orange Polska w styczniu 2021 r. Obie instalacje są zlokalizowane w województwie wielkopolskim. Łącznie dostarczą 50 GWh rocznie na potrzeby działalności Orange Polska. Energia z nowych wiatraków popłynie do 18 tys. obiektów w infrastrukturze Orange, takich jak stacje bazowe telefonii mobilnej czy szafy dostępowe znajdujące się na ulicach miast. Inwestycja zaspokoi niemal 10 procent zapotrzebowania energetycznego operatora. Link do strony internetowej: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-corporate-power-purchase-agreement.html

Ostatnie miejsca na jutrzejsze "Spotkanie z ekspertem: REDII a branża biopaliw"

red

Zapraszamy do ostatnich rejestracji na jutrzejsze Spotkaniu z ekspertem: REDII a branża biopaliw. Spotkanie odbędzie się formie webinaru online, w godzinach 9:30-11:30. Zagadnienia poruszane podczas webinaru:
1.Zmiany w dyrektywie RED II w obszarze biopaliw
-Cele biopaliwowe wg RED II
-Bilans masy wg RED II
-Zmiany w metodyce obliczania emisji GHG w cyklu życia biopaliw
-Wpływ zmian wprowadzonych RED II na proces audytu KZR INIG
2.Emisja GHG w cyklu życia biopaliw (RED vs RED II) - analiza przypadków
-Analiza składowych w cyklu życia biopaliw wg RED i RED II
-Porównanie emisji GHG w cyklu życia bioetanolu wyznaczonej w oparciu o metodologię RED i RED II dla wybranego przypadku
-Porównanie emisji GHG w cyklu życia biodiesla wyznaczonej w oparciu o metodologię RED i RED II dla wybranego przypadku

Nowe źródła kogeneracyjnego z OZE w MPEC Piła

eneaMirosław Elicki, Dyrektor techniczny i prokurent Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła z grupy Enea, opowie o inwestycji wartej ponad 48 mln zł która realizuje teraz spółka. Planowana instalacja będzie się składać z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Kogeneracyjne źródło Miejskiej Energetyki Cieplnej produkować ma rocznie 40 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji pozwoli latem wypełnić w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania tradycyjnych, węglowych źródeł. Projekt obejmuje również źródło OZE (kolektory słoneczne). Prelekcja P. Dyrektora odbędzie się w ramach programu naszego VI Seminarium online „Perspektywy rozwoju inwestycji kogeneracyjnych i chłodu sieciowego", 30 czerwca 2020.

Kompania Piwowarska SA o pierwszym w Polsce kontrakcie PPA (podpisanym z Innogy) na dostawę energii z planowanej farmy wiatrowej

kompania piwowarskaIwona Jacaszek-Pruś, Dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej opowie już 16 lipca podczas naszego IV seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" o podpisanej w 2019 roku umowie typu PPA z Innogy na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest to pierwsza umowa PPA podpisana w Polsce na dostawę energii z planowanej farmy wiatrowej, która nie korzysta z żadnych dotacji państwowych. Długoterminowy kontrakt będzie ważny przez 10 lat - od 2020 do 2029 r. Od 2020 r. Farma wiatrowa Innogy dostarczy Kompanii Piwowarskiej 30 gigawatogodzin rocznie. Za sprawą planowanej rozbudowy istniejącej farmy w Nowym Stawie (maksymalnie o 11 megawatów), od 2021 roku 100% zapotrzebowania energetycznego browarów KP zostanie pokryte przez energię elektryczną pochodzącą z wiatru. Farma wiatrowa będzie dostarczać do wspomnianych trzech browarów 80 gigawatogodzin rocznie. Więcej...

Technologie wodorowe w systemach kogeneracyjnych

kpmgCytując eksperta - dr Mariusza Kłosa z Politechniki Warszawskiej: "Ogniwa paliwowe dzięki swoim właściwo­ściom mogą zrewolucjonizować globalny sektor energetyczny stając się kluczową technologią do produkcji energii elek­trycznej i ciepła w przyszłości. Ogniwa paliwowe mają wiele zalet, w tym znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substan­cji, a szczególnie dwutlenku węgla, przy bardzo wysokiej sprawności. Wysoka tem­peratura pracy niektórych typów ogniw (dla ogniw MCFC i SOFC jest to odpo­wiednio 650 i ok. 1000°C) daje możliwość pracy w kogeneracji." Analizę tego zagadninia podczas Seminarium online „Perspektywy rozwoju inwestycji kogeneracyjnych i chłodu sieciowego" przeprowadzą Eksperci Działu Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka z KPMG: Marek Grzegorzewicz, i Paweł Grzegorzewicz. Więcej..

RED II - spotkanie dla branży biopaliwowej

red

Zapraszamy na nasze "Spotkanie z ekspertem: REDII a branża biopaliw". Odbędzie się formie webinaru w dniu 19 czerwca 2020, w godzinach 9:30-11:30. Prowadzić je będzie - Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemu KZR, Instytut Nafty i Gazu. Szczegóły i formularz rejestracyjny na stronie projektu: https://cbepolska.pl/pl/redii-a-branza-biopaliw.html

Zostały ostatnie miejsca na seminarium o chłodzie sieciowym i kogeneracji

Nasze nieodpłatne 7 seminarium na temat inwestycji kogeneracyjnych i chłodu sieciowego. Na liście mamy ponad 90 osób z poniższych firm: Amica, Cagen, CEZ ESCO International, CEZ Skawina, Energa Invest, Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Euroheat&Power, Fortum Power and Heat Polska, KPMG, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”, HOFOR, Veolia Zachód, , innogy Polska, KAPE, Komisja Europejska KPMG Advisory, Metrolog, Miejska Energetyka Cieplna Piła , Enea, NCBR PGNiG Obrót Detaliczny, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA, PGNiG TERMIKA SA, Szczecińska Energetyka Cieplna, TUV SUD, UNIMOT, Urząd Gminy Mszana Dolna, Energa Kogerenacja, PKN Orlen, Tauron Wytwarzanie,  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, TÜV Rheinland , Urząd Miejski w Gdańsku, WĘGLOKOKS ENERGIA , Wodociągi ESOX, "Promat",„ENERGOPOMIAR", Korporacja KGL ECOSA Oddział Opole, Redshaw Advisors,Szczecińska Energetyka Cieplna, Orange Energia, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Polska, TÜV Rheinland Polska, Korporacja KGL, Veolia Zachód , PGNiG, Bureau Veritas Polska, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Szczecińska Energetyka Cieplna, Veolia Energia Poznań, KPMG Tax, Re Alloys. Miejsc jest 100 - zapraszamy ostatnich zainteresowanych.

Page 4 of 82

Joomlart