CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Rejestracja
Green Hydrogen from renewable in Poland
formularz
UWAGA ! Językiem wykładowym podczas seminarium jest język angielski.

10:00 - 10:30

Wykład inauguracyjny - europejska perspektywa legislacyjna
Strategia UE w zakresie wodoru oraz Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru.

Strategia UE w zakresie wodoru dotyczy sposobu wykorzystania jego potencjału dzięki inwestycjom, regulacji, stworzeniu rynku oraz badaniom i innowacji. W latach 2020-2024 planowane jest wsparcie elektrolizerów wodorowych zasilanych energią z OZE o mocy co najmniej 6 GW. Natomiast w latach 2025-2030 wodór musi stać się częścią zintegrowanego systemu energetycznego, z elektrolizerami wodorowymi zasilanymi energią z OZE o mocy co najmniej 40 GW

Prelegent:
Christian Weinberger, Senior Adviser - Advanced Industrial Technologies/ Hydrogen Coordinator, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission

10:30 - 11:00

Polska perspektywa legislacyjna
Założenia partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego w Polsce

Prelegent w trakcie potwierdzenia
11:00 - 11:30

Zielony wodór w transformacji energetycznej:
  • Rola wodoru w realizacji celów porozumienia paryskiego
  • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - ogniwa wodorowe
  • Koszty i perspektywy produkcji ekologicznego wodoru
  • Rola elektrolizerów w obniżaniu kosztów produkcji wodoru i zapewnianiu elastyczności w systemie elektroenergetycznym
Prelegent:
Emanuele Taibi, Power Sector Transformation Strategies, International Renewable Energy Agency (IRENA)
11:30 - 12:00

Wystąpienie Partnera technologicznego

12:00 - 12:30

Case study: Zielony wodór z odpadów, Kalifornia, USA

Budowa pierwszej w US modułowej instalacji do produkcji zielonego wodoru z odpadów w Kalifornii. Projekt realizowany jest w ramach kooperacji z firmą Ford, Bacon & Davis. Jednostka produkująca wodór będzie przetwarzać 1 tonę odpadów dziennie i produkować od 40 do 50 kilogramów wodoru dziennie.


Prelegent:
Jean-Louis Kindler, CEO, Ways2H Inc

12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 13:30 Case study: NESTE OY, FinlandiIa
Produkcja zielonego wodoru w rafinerii NESTE w Rotterdamie
Projekt zakłada budowę wysokotemperaturowego elektrolizera mocy 2,6 MW do produkcji zielonego wodoru w rafinerii Neste w Rotterdamie. System będzie w stanie wyprodukować 60 kg zielonego wodoru na godzinę, osiągając sprawność elektryczną do 85% AC do LHV H2.

Prelegent:
Outi Ervasti, Vice President, Renewable Hydrogen and PtX, at Neste Innovation, Finland
13:30 - 14:00

Wystąpienie KPMG - technologie wodorowe


Prelegenci:
Marek Grzegorzewicz, Ekspert, Dział Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka, KPMG
Paweł Grzegorzewicz, Senior Consultant, Ekspert, Dział Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka, KMPG

14:00 - 14:30 Możliwości wsparcia finansowego dla projektów wodorowych z funduszy NCBR

Prelegentka:
Dorota Toczyska, Project Manager, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

14:30

Sesja pytań i odpowiedzi. Zakończenie seminarium


Joomlart