CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Rejestracja
Green Hydrogen from renewable in Poland
formularzChristian WEINBERGER Christian Weinberger, Senior Adviser - Advanced Industrial Technologies/ Hydrogen Coordinator, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs , European Commission

Od 2018 r. jest starszym doradcą ds. Zaawansowanych technologii przemysłowych i koordynatorem ds. Wodoru w DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, MŚP i Przedsiębiorczości. Ze strukturami KE związany od 1999 r. Pierwotnie był kierownikiem działu zajmującego się rozwojem przedsiębiorczości, identyfikowaniem i rozpowszechnianiem dobrych praktyk oraz przygotowywaniem Komunikatów Komisji na temat MŚP. W 2008 roku został doradcą ds. Przedsiębiorczości i polityki w zakresie MŚP. W latach 2016 i 2017 był doradcą strategii makroregionalnej regionu Dunaju, promując jej wymiar biznesowy. Ma tytuł magistra inżyniera, MBA oraz doktora ekonomii.
jean-marc-leroy Jean-Marc Leroy, Wiceprezes wykonawczy ds. dtosunków zewnętrznych, Grupa Engie

OD 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa wykonawczego ds. dtosunków zewnętrznych w Grupie Engie. Wcześniej był Dyrektorem Zarządzającym ds. Łańcucha Gazowego w ENGIE. Od stycznia 2009 do lipca 2015 był Dyrektorem Generalnym Storengy - operatora podziemnych magazynów gazu ENGIE. Jean-Marc rozpoczął karierę w 1980 roku w firmie EDF-GDF Services. W latach 1997-2004 zajmował kilka kluczowych stanowisk w Gaz de France m.in. był: Szefem Sztabu Prezesa, Sekretarzem Zarządu, Wiceprezesem ds. Strategii, Wiceprezesem ds. Stosunków Zewnętrznych i Komunikacji Wewnętrznej. W latach 2005-2009 odpowiadał za podziemne magazyny gazu i terminale regazyfikacyjne LNG w Gaz de France, a następnie GDF SUEZ. Od listopada 2015 r. Jest Prezesem Gas Infrastructure Europe (GIE), obecnie na drugiej kadencji. Wcześniej, w latach 2008-2013, zajmował stanowisko Prezesa Gas Storage Europe (GSE). W grudniu 2015 roku został członkiem zarządu Global Gas Center w ramach Światowej Rady Energetycznej, a w październiku 2018 roku został wybrany do Komitetu Wykonawczego IGU. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej GRDF. Ponadto Przewodniczący Radzie Nadzorczej ENSEEIHT (szkoły inżynierskiej na Uniwersytecie w Tuluzie, zajmującej się energią, środowiskiem i IT).
Adwin Martens Adwin Martens, Director, Hydrogen mobility project, WaterstofNe
Charley Rattan Charley Rattan, międzynarodowy ekspert w dziedzinie wodoru i morskiej energii wiatrowej

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii przy realizcji dużych projektów m.in. dla: Shell, SSE i EON. Charley jest zaufanym konsultantem biznesowym dla globalnych firm energetycznych oraz orędownikiem innowacji energetycznych.
 Marco Binotti Dr Marco Binotti, Dyrektor projektu BIONICO

Jest koordynatorem projektu BIONICO. Ma doktorat w dziedzinie nauki i technologii jądrowej oraz energii. Jest adiunktem na Wydziale Energetyki i Ochrony Środowiska a Politechnice w Mediolanie. Prowadzi badania nad Grupą Systemów Konwersji Energii (GECoS). Zajmuje się głównie analizą techniczno-ekonomiczną i symulacją skoncentrowanych systemów energii słonecznej, odnawialnych źródeł energii i zaawansowanych systemów konwersji energii. Brał udział w europejskich projektach zajmujących się oceną techniczno-ekonomiczną innowacyjnych technologii wychwytywania CO2 (CAESAR), produkcji wodoru (BIONICO) oraz systemu konwersji energii w oparciu o nadkrytyczne cykle CO2 (sCO2-flex). . Jest autorem ponad piętnastu artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach.Joomlart