CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Green Hydrogen from renewable formularz
Szanowni Państwo,

W ciągu ostatnich dwóch lat w Europie zanotowano dynamiczny rozwój rynku biometanu. Liczba biometanowi wzrosła z 483 w 2018 do 729 instalacji w 2020. Obecnie w Europie biometan jest produkowany w 18 krajach europejskich. Najwięcej biometanowni znajduje się w Niemczech – 232, we Francji - 131, w Wielkiej Brytanii - 80. Szczegółowe informacje można znaleźć na opracowanej przez GIE i EBA - Mapie biometanowni w Europie

Polska jest w swoistym "przededniu" rewolucji biometanowej. Impuls dla nowego rynku umożliwia m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (RED II) oraz przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Optymistyczne są również ostatnie oficjalne komunikaty prasowe największych polskich spółek paliwowych, które jednoznacznie deklarują inwestycje biometanowe oraz widzą w tym paliwie sposób na transformację energetyczną sektora transportu. Pierwszym krokiem w rewolucji biometanowej (mówi się nawet o 4 mld m3 rocznie) to porządne tło prawne, w tym system wsparcia mogące dać podstawy do wielkoskalowej produkcji. Główne bariery oraz perspektywy dla rynku Polskiego - opisane zostały w tzw. „Białej Księdze Biometanu” - dokumencie przygotowanym przez: Krajową Izbę Biopaliw, Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Instytut Nafty i Gazu PIB w ramach Koalicji Na Rzecz Biometanu.

Ze względu na rosnące zainteresowanie potencjałem inwestycji w biometan, zapraszamy Państwa do udziału w 3 seminarium online "Biomethane & Green Hydrogen in Poland", które odbędzie się 20 maja 2021 roku w formule online. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy, by zdefiniować główne bariery oraz możliwości implementacji technologii biometanowych w Polsce.

W przeciwieństwie do poprzednich - zbliżająca się trzecia edycja wydarzenia skupiona będzie głównie na biometanie. Dwie poprzednie edycje traktowały o perspektywie rozwoju sektora zielonego wodoru. Relacje z wydarzeń są dostępne pod poniższymi linkami:
 1. Pierwsza edycja: https://cbepolska.pl/pl/i-seminar-green-hydrogen-from-renewable-in-poland.html?start=1
 2. Druga edycja: https://cbepolska.pl/pl/ii-seminar-green-hydrogen-from-renewable.html?start=1
W tym miejscu warto wspomnieć, że począwszy od 2018 roku jesteśmy organizatorem cyklicznego seminarium " Biopaliwa - prawo, rynek, trendy":
 1. Pierwsza edycja: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-biopaliwa-2018.html
 2. Druga edycja: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-biopaliwa.html

UWAGA ! Językiem wykładowym podczas seminarium jest głównie język angielski.


Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Ramy regulacyjne - europejska strategia oraz polskie założenia
 • Przykłady zagranicznych wdrożeń z rynków dojrzałych- case studies
 • Technologie
 • Analiza kosztowa i efektywnościowa inwestycji
 • Możliwości finansowania projektów
 • Wymogi jakościowe biometanu
Do udziału zapraszamy:
 • Inwestorów na rynku OZE
 • Sektor biogazowy
 • Przemysł energochłonny
 • Przedstawicieli jednostek sektora publicznego i administracji
 • Dostawców rozwiązań i technologii
 • Firmy projektowo-inżynieryjne, doradcze oraz kancelarie prawne
 • Organizacje branżowe i stowarzyszenia


Spotkanie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:
 • podczas spotkania będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również prelegenta,
 • materiały, na podstawie których prelegent prowadzi prezentacje będzie można pobrać w Panelu wydarzenia po wejściu do wirtualnego pokoju
 • będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • przed wydarzenie otrzymacie Państwo od nas maile z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w seminarium,
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia spotkania otwieramy "wirtualny pokój szkoleniowy". W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia.

Wymagania:
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera)


Joomlart