CBE Polska

Spis treści
Start
Rejestracja
Zmiany w regulacjach dla chemikaliów REACH i CLP

formularz

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu online "Zmiany w regulacjach dla chemikaliów: REACH i CLP", które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 roku. Szkolenie poprowadzi Monika Wasiak-Gromek. Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych.

Spotkanie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:

 • podczas spotkania będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również prelegenta,
 • materiały, na podstawie których prelegent prowadzi prezentacje będzie można pobrać w Panelu wydarzenia po wejściu do wirtualnego pokoju
 • będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • przed wydarzenie otrzymacie Państwo od nas maile z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w seminarium,
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia spotkania otwieramy "wirtualny pokój szkoleniowy". W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia.

Wymagania:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera)

Monika Wasiak Gromek200 Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych.

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, mgr inż. biotechnolog. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.
Ponadto ukończyła kurs z zakresu toksykologii “Methodology and Principles of Toxicology”, w Centrum Toksykologicznym na Uniwersytecie Surrey w Wielkiej Brytanii, „Health risk assessment I: Principles and applications” Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, „10th Summer School on Toxic Compounds in the Environment”, Uniwersytet Masaryk (organizacja RECETOX), Brno, Republika Czeska oraz inne międzynarodowe kursy z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, bezpieczeństwa chemicznego, oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w ramach projektów unijnych.
Obecnie pełni funkcję naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.
Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów w/w rozporządzeń oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Harmonogram szkolenia
9:30 - 10:30 Rejestracja uczestników na platformie
10:30 - 12:30 ROZPORZĄDZENIE REACH
 • zmiana załącznika V
 • inne podejście dotyczące liczenia tonażu
 • brexit
 • aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej
 • nanosubstancje – nowe rozporządzenie i konsekwencje
 • sposób zarejestrowania substancji
 • działania ECHA
 • rejestracja polimerów
 • nowe kary
 • zmiana załącznika II dotyczącego kart charakterystyki
 • rozszerzone karty charakterystyki
 • lista kandydacka – substancje SVHC
 • zmiana załącznika XIV
Prowadząca: Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
12:30 - 13:15 Przerwa
13:15 - 15:45 ROZPORZĄDZENIE REACH - ciąg dalszy
 • zgłaszanie informacji przez dalszych użytkowników
 • data ostateczna
 • nowe graniczenia w stosowaniu chemikaliów – zmiany załącznika XVII
ROZPORZĄDZENIE CLP
 • Zmiany rozporządzenia CLP – nowe ATP
 • Zmiany załącznika VIII do rozporządzenia CLP |(pierwsza i druga poprawka) – nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie

Prowadząca: Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
15:45 - 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.Joomlart