CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Rejestracja
Green Hydrogen from renewable in Poland
formularz
UWAGA ! Językiem wykładowym podczas seminarium jest głównie język angielski.


10:00 - 10:30

Wykład inauguracyjny - europejska perspektywa legislacyjna
Strategia UE w zakresie wodoru oraz Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru.

Strategia UE w zakresie wodoru dotyczy sposobu wykorzystania jego potencjału dzięki inwestycjom, regulacji, stworzeniu rynku oraz badaniom i innowacji. W latach 2020-2024 planowane jest wsparcie elektrolizerów wodorowych zasilanych energią z OZE o mocy co najmniej 6 GW. Natomiast w latach 2025-2030 wodór musi stać się częścią zintegrowanego systemu energetycznego, z elektrolizerami wodorowymi zasilanymi energią z OZE o mocy co najmniej 40 GW

Prelegent:
Christian Weinberger, Senior Adviser - Advanced Industrial Technologies/ Hydrogen Coordinator, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission

10:30 - 11:00

Case study: Projekt pierwszego na świecie pasażerskiego pociągu napędzanego wodorem odnawialnym

W marcu 2020 roku Engie przeprowadziło pomyślne testy pociągu - Coradia iLint w holenderskiej prowincji Groningen. Próby pociągów bez pasażerów przeprowadzono na 55-kilometrowej linii kolejowej, z prędkością do 140 km na godzinę. Podczas testu ENGIE dostarczał odnawialny wodór i obsługiwał mobilną stację tankowania. Test pilotażowy jest pierwszym krokiem do zwiększenia skali. Pociągi napędzane wodorem mogą zostać wprowadzone w Holandii już w 2024 roku.


Prelegent:
Jean-Marc Leroy, Wiceprezes wykonawczy ds. stosunków zewnętrznych, Grupa Engie
11:00 - 11:30

Case study: Wykorzystanie zielonego wodoru w transporcie miejskim

Prelegent opowie o projekcie WaterstofNe. Dotyczący on wykorzystania zielonego wodoru w transporcie miejskim (ciężarówki, śmieciarki, pojazdy przeładunkowe i stacje tankowania). Projekt tworzony jest wraz z przemysłem i władzami rządowymi. Skupia się głównie na Flandrii i Holandii. projekt należy do Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Prelegent:
Adwin Martens, Director, Hydrogen mobility project, WaterstofNe
11:30 - 12:15 Przerwa
12:15 - 12:45 Case study: Produkcja zielonego wodoru z biogazu
Wspólny projekt Abengoa Innovación, TECNALIA, JOHNSON MATTHEY PLC. realizowany we Włoszech: http://www.bionicoproject.eu/

Prelegent:
Marco Binotti, PhD, Dyrektor projektu BIONICO
12:45 - 13:15 Potencjał produkcji zielonego wodoru z energii offshore.

Prelegent:
Charley Rattan
, international hydrogen and offshore wind energy advisor
13:15 - 13:30 Sesja pytań. Zakończenie seminarium


Joomlart