CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Perspektywy rozwoju inwestycji kogeneracyjnych i chłodu sieciowegoformularz bezplatny
10:00 - 10:30

Perspektywy chłodu sieciowego i kogeneracji w Unii Europejskiej

  • Rola ogrzewania i chłodzenia w strategiach i polityce UE
  • Kontekst ekonomiczny
  • Zapotrzebowanie na chłodzenie i ciepło
  • 2-3 ciekawe programy i projekty w UE
  • Europejski Zielony Ład

Prelegent:
Karlis Goldstein, Członek Gabinetu Komisarza UE ds. Energii, Komisja Europejska

10:30 - 11:00

Inwestycje w kogenerację i chłód sieciowy – jakie wsparcie i finansowanie wybrać?
Wytwarzanie oraz sprzedaż chłodu sieciowego z perspektywy URE

Prelegent:
Dr Paweł Bogusławski
, Ekspert niezależny

11:00 - 11:30

Technologie wodorowe w systemach kogeneracyjnych

Prelegenci:

Marek Grzegorzewicz, Ekspert, Dział Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka, KPMG
Paweł Grzegorzewicz, Senior Consultant, Ekspert, Dział Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka, KMPG

11:30 - 12:00

Przerwa

12:00 - 12:30

Chłód sieciowy: trendy rynkowe, aktualna sytuacja i potencjał

  • Czy istnieją ramy prawne UE dotyczące chłodzenia
  • Przegląd najlepszych praktyk

Prelegent:
Giulia Forgnone, Policy Officer, Euroheat & Power

12:30 - 13:00

Bezzwrotna dotacja wsparciem dla rozwoju sektora chłodu sieciowego

Prelegentka:
Dorota Toczyska, Project Manager, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

13:00 - 13:30

Case study: Dania
Instalacja chłodu sieciowego HOFOR Fjernkøling A/S w Kopenhadze

Prelegent:
Mikkel Willum, Główny Konsultant, HOFOR Fjernkøling A/S

13:30 - 14:00

Case study: Polska MPEC PIŁA, grupa ENEA

Grupa Enea wybuduje w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE. Inwestycja MEC Piła o wartości ponad
48 mln zł znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez NFOŚiGW. Projekt obejmuje budowę nowego źródła kogeneracyjnego złożonego z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Projekt obejmuje również źródło OZE (kolektory słoneczne).

Prelegent:
Mirosław Elicki, Dyrektor techniczny, prokurent, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. grupa Enea

14:00 - 14:15

Podsumowanie i zakończenie seminariumJoomlart