CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Perspektywy dla chłodu sieciowegoformularz
Pawel Boguslawski Dr Paweł Bogusławski, eskspert niezależny.

Wieloletni pracownik URE. Pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału ds. Regulacji Rynku Ciepła
Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
Mirosław Wróblewski, Dyrektor ds. Technicznych, MPEC Kraków

Pełni funkcję Dyrektora ds. Technicznych. Do obowiązków należy nadzór nad utrzymanie utrzymaniem ruchu. Brał udział w pilocie instalacji chłodu sieciowego przeprowadzonym przez MPEC Kraków w 2014 roku. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej.
Mathias Safarik Mathias Safarik, Kierownik Oddziału Technologii Energetycznych w ILK Dresden

Mathias ma dyplom z inżynierii procesowej. W ramach swojej pracy doktorskiej założył agregat amoniakalny z absorpcją wody zasilany energią słoneczną z ukrytym magazynowaniem ciepła. Rozpoczął pracę w Instytucie Chłodnictwa i Chłodnictwa (ILK Dresden) w 2002 r., Skupiając się głównie na technologii chłodnictwa absorpcyjnego. Brał udział w kilku projektach innowacyjnych chłodziarek napędzanych termicznie z różnymi płynami roboczymi. Jego zespół otrzymał niemiecką nagrodę chłodniczą w 2018 r. Za opracowanie agregatu absorpcyjnego woda / LiBr wykorzystującego asymetryczne płytowe wymienniki ciepła. Innym celem jego pracy jest wykorzystanie wody jako czynnika chłodniczego w systemach sprężania z lodem próżniowym jako jednym z zastosowań. Mathias jest kierownikiem działu inżynierii energetycznej stosowanej w ILK.
Aleksandar Ivancic Aleksandar Ivancic, Starszy Konsultant, Aiguasol, Ekspert Barcelońskiej Sieci Chłodu

Alex Ivančić jest inżynierem mechanikiem, doktorem nauk cieplnych. Głównym obszarem jego zainteresowań zawodowych są systemy energetyczne w środowisku zabudowanym. Alex jest równie zaangażowany w badania, praktykę i nauczanie. Obecnie pracuje z Aiguasol jako Senior Consuntat. Alex jest członkiem Międzynarodowego Keio Institute for Architecture and Urbanism, Keio University, Tokyo i członkiem sieci Ideas2Value. Wykładał m.in. w Instytucie Architektury w Barcelonie i Universitat Politècnica de Catalunya. Jako zaproszony wykładowca odwiedził Université de Genève, Universita della Svizzera Italiana, Uniwersytet Princeton, New Delhi Schoolo Planowania i Architektury, Uniwersytet w Malmo itp. Alex opublikował ponad sześćdziesiąt publikacji naukowych i technicznych na wiele różnych tematów związanych z energią, w tym książkę EnergyScapes, 2010, Gustavo Gili.
Emil Stanczyk Emil Stańczyk, Katedra Systemów Wytwarzania, Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr inż. Emil Stańczyk obecnie pracujący na stanowisku kierowniczym w branży cementowej, autor wielu publikacji naukowo-technicznych z zakresu między innymi odzysku ciepła, wykorzystania ciepła do wytwarzania chłodu w procesie adsorpcji, modelowania i optymalizacji systemów. Praca doktorską obronił z wyróżnieniem, a tematem było: „Modelowanie systemów wykorzystywania energii cieplnej do wytwarzania chłodu w procesie adsorpcji”.
Piotr Andrusiewicz Piotr Andrusiewicz, Prezes Zarządu, Enervigo

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Kierunek Elektrotechnika, Specjalność Energetyka. Posiada 13 letnie doświadczenie w branży energetycznej i ciepłowniczej. Karierę zawodową zaczynał w Elektrociepłowni Mielec Sp. z o. o., gdzie pełnił m. in. funkcje inżyniera energetyka, dyrektora ds. inwestycji i rozwoju oraz wiceprezesa zarządu ds. technicznych, będąc odpowiedzialnym m. in. za politykę inwestycyjną, remontową oraz utrzymania ruchu. W latach 2013-2016 Członek Zarządu ds. Technicznych w ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. odpowiedzialny za obszar wytwarzania, inwestycji, remontów oraz środowiskowy w segmentach elektrownie systemowe (elektrownia w Kozienicach) oraz segment ciepło. W latach 2009-2016 był członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych natomiast do dnia dzisiejszego członek Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Autor licznych koncepcji techniczno-ekonomicznych modernizacji źródeł wytwórczych w ciepłownictwie z wykorzystaniem technologii wysokosprawnej kogeneracji. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Mielec Diesel Gaz Sp. z o. o. (Enervigo) będąc jednocześnie jej udziałowcem.
Piotr Kuzdra, Kierownik ds. Rozwoju Projektów, Fortum Power and Heat Polska

Od ponad 8 lat związany z branżą energetyczną. Posiada doświadczenie w kierowaniu projektami fuzji i przejęć, integracji podmiotów, wdrażaniu systemów IT. Zajmuje się zagadnieniem wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu oraz wykorzystaniem ciepła odpadowego na potrzeby systemów cieplnych. Nadzoruje współpracę z jednostkami naukowymi w obszarze magazynowania ciepła, wytwarzania chłodu w procesach ad- i ab-sorpcji. Koordynuje prace w „CoolLab”, będącej instalacją Fortum do prowadzenia badań nad sorpcją, wykorzystaniem energii słonecznej do wytwarzania chłodu i magazynowaniem energii w zbiornikach zmiennofazowych.
Andrzej Grzebielec Dr inż. Andrzej Grzebielec, Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku w Instytucie Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

W swojej pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z generacją chłodu z ciepła co w naturalny sposób powiązane jest z trójgenracją oraz chłodem sieciowym. Jest autorem, bądź współautorem ponad stu publikacji naukowych oraz brał udział w kilkunastu projektach badawczych związanych z ogólnie pojętą energetyką.
Marek Laskowski Marek Laskowski, Koordynator ds. Innowacji, Energa

Zawodowo z branżą energetyczną związany od 19 lat. W Grupie Energa zajmował się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, a następnie innowacyjnymi i projektami B+R. Inicjuje, realizuje i nadzoruje kluczowe projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe Grupy Energa. Laureat Pierwszej Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne. Ukończył szereg szkoleń z zakresu negocjacji, zarządzania projektami i programami, posiada certyfikat między innymi: PRINCE2, TRIZ. Słuchacz studiów doktoranckich w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN.
Michal Dziennik Michał Dziennik, Kierownik Wydziału Inżynierii i Ekonomiki Dystrybucji, Veolia Energia Poznań
Sylwester Żyła Sylwester Żyła, Dyrektor Biura Produkcji, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa

Absolwent Politechniki Śląskiej, wieloletni dyrektor techniczny Elektrowni Rybnik, obecnie Dyrektor Produkcji w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA; zarządza obszarem produkcyjnym Spółki – 7 oddziałów – elektrociepłownie i ciepłownie – w zachodniej części województwa Śląskiego
Wiktor Kozłowski, Dyrektor Techniczny, Ramboll

Jest odpowiedzialny za zarządzanie, koordynację i nadzór nad przedsięwzięciami doradztwa technicznego i inżynieryjnego, oraz za jakość usług doradczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze energetycznym i ciepłowniczym. Dzięki długoletniej pracy w zakładach energetycznych, w elektrowni i w elektrociepłowni, uzyskał kompleksową praktyczną i teoretyczną znajomość zagadnień eksploatacji i utrzymania instalacji produkujących energię elektryczną i ciepło oraz systemów ciepłowniczych oraz doświadczenie w zakresie przygotowania i zarządzania przedsięwzięciami z perspektywy inwestora. Uzupełnieniem tego doświadczenia jest wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych i inżynieryjnych dla sektora energetycznego i ciepłowniczego.


Joomlart