CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Perspektywy rozwoju inwestycji kogeneracyjnych i chłodu sieciowegoformularz bezplatny
Pawel Boguslawski Dr Paweł Bogusławski, eskspert niezależny

Wieloletni pracownik URE. Pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału ds. Regulacji Rynku Ciepła Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
Karlis Goldstein Karlis Goldstein, Członek Gabinetu Komisarza UE ds. Energii, Komisja Europejska

Karlis pracuje w sektorze polityki UE w Brukseli od ponad 10 lat i jest obecnie członkiem Gabinetu Komisarza UE ds. Energii. Specjalizuje się w wydajności energetycznej i zrównoważonych rozwiązaniach systemowych. Przed dołączeniem do Komisji Europejskiej pracował kilka lat, negocjując w Radzie prawo UE dotyczące przemysłu, konkurencyjności, transportu i energii w imieniu administracji państwa członkowskiego.
Mikkel Willum Mikkel Willum, Główny Konsultant, HOFOR Fjernkøling A/S w Kopenhadze

Współpracuje z organizacją sieci chłodniczej, tj. finanse, planowanie, warunki ramowe. Ekonomista z 10-letnim doświadczeniem w dziedzinie energetyki okręgowej. Poprzednio zatrudniony w pożyczkach hipotecznych oraz w firmie inżynierskiej. Uzyskał stopień naukowy z ekonomii na Królewskim Uniwersytecie Weterynaryjnym i Rolniczym w Danii.
Giulia Forgnone Giulia Forgnone, Policy Officer, Euroheat & Power

Giulia Forgnone jest dyrektorem ds. Polityki w Euroheat & Power (EHP), europejskim stowarzyszeniu zajmującym się ogrzewaniem i chłodzeniem. Na tym stanowisku pracuje nad najważniejszymi aktami i inicjatywami dotyczącymi polityki energetycznej UE i koncentruje się na upewnieniu się, że sektor DHC znajduje się w centrum transformacji energetycznej UE. Przed dołączeniem do EHP pracowała jako starszy konsultant w globalnej firmie konsultingowej, zapewniając klientom strategiczne doradztwo i doradztwo w zakresie komunikacji w zakresie kluczowych polityk energetycznych i środowiskowych, w szczególności związanych z transformacją energetyczną UE, zrównoważonym rozwojem i gospodarką o obiegu zamkniętym. Giulia ma szereg wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie klimatu i energii, w tym stanowiska w Parlamencie Europejskim, europejski think tank Friends of Europe i Europejską Fundację Klimatyczną. Giulia uzyskała tytuł magistra stosunków międzynarodowych na University of Kent oraz licencjat z nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Valle d’Aosta University.
Mirosław Elicki, Dyrektor techniczny, prokurent, Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. grupa Enea
Pawel Grzegorzewicz Paweł Grzegorzewicz, Senior Consultant, Ekspert, Dział Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka, KMPG

Specjalizuje się w analizach techniczno – ekonomicznych zrównoważonych systemów energetycznych i technologii rozproszonych. Jego ekspertyzy dotyczą przede wszystkim strategicznych projektów inwestycyjnych w obszarze zaopatrzenia w media, oraz codziennego wsparcia klientów w zakresie doradztwa biznesowego ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców, głównie przedsiębiorstw produkcyjnych. W ostatnich latach Paweł Grzegorzewicz wspierał także klientów w zakresie oceny rynków energetycznych, wykorzystując zdobyte doświadczenie i wiedzę akademicką - jest absolwentem University College London ze specjalizacją w modelowaniu rynków energetycznych. Z wyksztalcenia jest także inżynierem specjalizującym się w ciepłownictwie, z doświadczeniem zdobytym zarówno w firmach projektowych, jak i elektrowniach. Jego umiejętności i doświadczenie międzynarodowe pozwalają mu na organizowanie i zarządzanie  projektami energetycznymi dla technologii rozproszonych, w których uwzględnia się najnowsze rozwiązania technologiczne, poparte modelowaniem i analizą techniczno-ekonomiczną.  Wraz z Zespołem rozwija także strategiczne projekty dla przemysłu mające na celu zrównoważoną dekarbonizację między innymi źródeł kogeneracyjnych. W zakresie R&D i projektów innowacyjnych w ostatnich latach prowadził przygotowania wniosków i aplikacji na projekty i granty z Komisji Europejskiej (DG Energy, DG ENV), programów Horizon 2020 (Innowacyjne zarządzanie energią dla wyspowych systemów rozproszonych) oraz Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking.
Marek Grzegorzewicz Marek Grzegorzewicz, Ekspert, Dział Doradztwa Biznesowego - Infrastruktura i Energetyka, KPMG

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu projektów przemysłowych, usługowych oraz zarządzaniu przedsiębiorstwami, od ostatnich 16 lat przedsiębiorstwami energetycznymi. Jego działalność w tej branży związana jest z przedsięwzięciami w obszarach objętych obowiązkiem uzyskania praktycznie wszystkich koncesji energetycznych. Do kluczowych obszarów jego działania należą zagadnienia związane z rozproszonymi systemami kogeneracyjnymi, dystrybucją, przesyłem, magazynowanie energii elektrycznej, ciepła i gazu.  Marek Grzegorzewicz w KPMG pracuje w części odpowiedzialnej za doradztwo w zakresie infrastruktury energetycznej i razem z podległym mu Zespołem Doradztwa Energetycznego wspiera projekty realizowane w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. W ostatnim okresie swojej pracy zawodowej skupiał się głównie na projektach z zakresu rozproszonych systemów kogeneracyjnych, zdobywając bogate doświadczenie w prowadzeniu przedsięwzięć w ramach nowoczesnych strategii energetycznych, a w szczególności projektów, które wymagały połączenia wiedzy technicznej, finansowej, regulacyjnej i transakcyjnej.
Zespół, który Marek Grzegorzewicz prowadzi, specjalizuje się w tworzeniu i wycenie nowoczesnych koncepcji technologicznych dla projektów obejmujących m.in. zagadnienia dotyczące  generacji energii elektrycznej w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, trigeneracyjnych, instalacjach odnawialnych oraz technologiach magazynowania tej energii, jej dystrybucji i sprzedaży. Niezależnie od wiedzy technologicznej, do usług świadczonych przez zespoły KPMG należą również analiza i organizowanie źródeł dofinansowania inwestycji energetycznych.
Dorota Toczyska Dorota Toczyska, Project Manager, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik Projektu w Dziale Wsparcia Komunikacji i Promocji. Od ponad 9 lat zawodowo jestem związana z funduszami europejskimi. Obecnie zajmuję się koordynacją wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do przyszłych Beneficjentów konkursów NCBR (szkolenia, warsztaty, webinaria, aplikacje Asystent Innowacji i Asystent Budżetowy).


Joomlart