CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Poprzednie edycje
Lokalizacja
Rejestracja
IX Forum Spalania Biomasy i Odpadówfsb5panoramaformularzbroszura

UWAGA! Limit 100 bezpłatnych miejsc został wyczerpany! Obecnie trawa rejestracja tylko uczestników płatnych.


08:30
09:00

Rejestracja Uczestników, poranna kawa

09:00
09:15

Wykład inauguracyjny:
Działania miasta Katowice w zakresie ochrony powietrza


Prelegent:
Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice

09:15
09:35

Case Study: Biomasa i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych jako paliwo w krośnieńskiej elektrociepłowni

Budowa kotła biomasowego jako kolejny etap transformacji paliwowej w MPGK Krosno

 • krótka informacja o MPGK Krosno,

 • wprowadzenie dotyczące Oddziału Energetyki Cieplnej,

 • analiza procesu decyzyjnego związanego z budową kolejnego kotła biomasowego,

 • specyfika projektu,

 • etapy realizacji projektu,

 • podsumowanie.

Prelegent:

Mgr inż. Janusz Fic, Prezes Zarządu, MPGK Krosno

09:35
09:55

Wystąpienie Partnera strategicznego - ASKET
Technologia BIOMASSER® szansą dla małych oraz dużych ciepłowni i elektrociepłowni.


Prelegent:
Mgr inż. Roman Długi, Dyrektor Generalny, ASKET®, Polska

09:55
10:20

Case Study: Budowa instalacji spalania biomasy w PEC w Suwałkach.

Realizowany projekt polega na wybudowaniu dwóch nowych kotłów wodnych opalanych biomasą o mocy 12,5 MW każdy wraz z instalacjami: podawania paliwa, odprowadzania produktów spalania i oczyszczania spalin, kominem oraz urządzeniami pomocniczymi i magazynem paliwa.


Prelegent:
Mieczysław Modzelewski, Dyrektor ds. Produkcji, PEC Suwałki

10:20
10:40

Wystąpienie Partnera strategicznego - ENERGIKA
Budowa bloku trigeneracyjnego wykorzystującego w procesie spalania odpady poprodukcyjne – relacja oraz wnioski z wybudowanego obiektu referencyjnego

Prelegent:
Zbigniew Szamałek, Dyrektor Generalny, ENERGIKA

10:40
11:20

Przerwa kawowa

11:20
11:45

Case Study: PGNIG Termika SA
Lokalne źródła energii oparte na odpadach komunalnych, szansą czy zagrożeniem?

Aktualna sytuacja w zagospodarowaniu frakcji resztkowej oraz frakcji wysokoenergetycznych odpadów komunalnych na tle rosnących stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prelegent:
Piotr Karczewski
, Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami Strategicznymi, PGNIG Termika SA

11:45
12:10

Case Study: Biomasa
Kondensacyjna kotłownia biomasowa z eliminatorem pióropusza pary o mocy kotła 5 MWt

 • nasze motywacje do podjęcia decyzji o budowie
 • droga do wyboru technologii
 • budowa kotłowni ilustrowana fotografiami z jednego ujęcia
 • prezentacja on-line pracy kotłowni za pomocą aplikacji wizualizacji i przedstawienie kluczowych elementów zastosowanej technologii

Prelegenci:
Mariusz Filipkowski, Prezes Zarządu, PEC Ełk
Wojciech Dziekoński, Dyrektor ds. Obrotu, PEC Ełk

12:10
12:30

Wystąpienie Partnera strategicznego - METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze
Możliwości dofinansowania inwestycji biomasowych


Prelegent:
Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu i współzałożyciel, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

12:30
12:55

Case study: Enea Elektrownia Połaniec S.A. pionierem spalania biomasy. Doświadczenia eksploatacyjno-środowiskowe

 • Wprowadzenie
 • Zagadnienia technologiczne i eksploatacyjne
  • Grupa ENEA i Elektrownia Połaniec - charakterystyka
  • Zielony program Elektrowni Połaniec
   • I etap : współspalanie biomasy z węglem
   • Budowa instalacji przygotowania i podawania biomasy leśnej
   • Budowa instalacji magazynowania i podawania biomasy Agro
   • Budowa docelowej infrastruktury magazynowo zasilającej biomasy
  • Budowa Zielonego bloku – technologia
  • Technologia spalania w kotle fluidyzacyjnym i jego eksploatacja
 • Aspekty środowiskowe
  • Biomasa – paliwo energetyczne- podstawowe informacje
  • Środowiskowe znaczenie biomasy jako paliwa
  • Spalanie biomasy elementem Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Prelegenci:
Adam Kwiatkowski
, Dyrektor Pionu Produkcji, Enea Połaniec
Zdzisław Stalica
, Dyrektor Pionu Zarządzania Środowiskiem, Enea Połaniec

12:55
13:40

Lunch

13:40
14:05

Case Study: Odpady
Realizacja projektów WTE w formule PPP i nie tylko. Różne modele działania - przykłady z rynku brytyjskiego i austriackiego.

 • Doświadczenia FCC w obszarze Waste-to-Energy
 • Prezentacja posiadanych instalacji
 • Omówienie możliwych modeli biznesowych realizacji przedsięwzięć typu ITPOK na zrealizowanych projektach

Prelegent:
Kamil Szymik, Dyrektor Międzynarodowych Projektów Waste-to-Energy, FCC Environment CEE

14:05
14:30

Spalanie drzewnej, odpadowej zrębki poprodukcyjnej w bloku kogeneracyjnym, w celu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w przedsiębiorstwie z branży drzewnej - Drewnex


Prelegent:
Konrad Jaskulski, Prezes, Drewnex

14:30
16:00

Dyskusja panelowa: Rynek paliw alternatywnych i biomasowych - pellet, RDF, zrębka

 • Rynek i normy jakościowe paliw biomasowych i alternatywnych.
 • Termiczne przekształcanie odpadów -nowe perspektywy dla lokalnych instalacji WTE w Polsce w świetle zmiany przepisów.
 • Założenia i plany przedsiębiorstw energetyki cieplnej przy budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów.
 • Proces termicznego przekształcania odpadów i jego miejsce w gospodarce obiegu zamkniętego

Moderator:
Adam Sarnaszek, Prezes Zarządu, BIOCONTROL


Uczestnicy:

 • Adam Dybowski, Kierownik Wydziału ITPOE, PGE Energia Cieplna Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie
 • Mgr inż. Janusz Fic, Prezes Zarządu, MPGK Krosno
 • Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Polska Rada Pelletu
 • Mariusz Błasiak, Naczelnik, Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
 • Jolanta Domirska, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska Obszar Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia
 • Jacek Kołoczek, Kierownik Zespołu Monitorowania i Weryfikacji Emisji w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
16:00

Zakończenie
Joomlart