CBE Polska

First impressions from the incineration plant exploitation in Konin during the 5th Forum of Biomass & Waste

Andrzej DrewniakMZGOK konin
Andrzej Drewniak, Supervisor of the Project's Implementation at the Municipal Waste Management Department in Konin, will speak during the 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. During the event, the expert will talk about the operation the Municipal waste incineration plant in Konin. The incinerator in East Great Poland (Wielkopolska) as the first of six being built in our country has completed the investment at the end of 2015. More...

Próbkowanie i badania jakości paliw alternatywnych, odpadów i biomasy

pojk4
Wszystkie podmioty, które produkują lub wykorzystują paliwa alternatywne, odpady i biomasę w procesach produkcyjnych są zobligowane do bieżącego uwierzytelniania i badania ich jakości . Zróżnicowane wymagania odbiorców paliwa zmuszają do przeprowadzania różnorodnych badań w celu wyznaczenia specjalistycznych parametrów charakteryzujących jego jakość. W związku z powyższy, prezentujemy Państwu V edycję specjalistycznego szkolenia pt.: "Próbkowanie i ocena jakości paliw alterantywnych odpadów i biomasy", które zodbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Ze względu na specyfikę zagadnienia, szkolenie będzie towarzyszyć "V edycji Forum of Biomase nad Waste". Osoby zgłoszone na szkolenie są uprawnione do uczestnicwta w V Forum oraz dnia pokazowego w PGNIG Termika. Więcej...   

Page 82 of 82

Joomlart