CBE Polska

Article Index
Start
Formuła spotkania
Warunki rejestracji
ets9

Szanowni Państwo,

trwająca obecnie reforma systemu EU ETS to temat nr 1 w wielu sektorach polskiego przemysłu. Ustalenia Rady i Parlamentu UE względem emisji są bardzo ambitne. W sektorach objętych ETS zakładają redukcję emisji gazów cieplarnianych aż do 62 proc. Ponadto do systemu włączono po raz pierwszy sektor morski oraz zgodzono się na rewizję systemu dla lotnictwa.
Część sektorów stanie przed jeszcze trudniejszymi dylematami. Otóż uzgodniono zakończenie przyznawania bezpłatnych uprawnień, dla sektorów związanych z produktami najbardziej emisyjnymi, takimi jak: cement, aluminium, nawozy, produkcja energii elektrycznej, wodór, żelazo i stal, w ciągu dziewięciu lat między 2026 a 2034 r. Bezpłatne uprawnienia będą stopniowo wycofywane w wolniejszym tempie na początku i w przyspieszonym na koniec tego okresu.
Dodatkowo,od 2027 roku będzie obowiązywać także nowy system handlu emisjami dla transportu drogowego oraz budynków (ETS2). W ramach systemu Unia wprowadzi opłaty od emisji gazów cieplarnianych z tych sektorów w 2027 roku (lub w 2028 roku, jeżeli ceny energii będą wyjątkowo wysokie). To oznacza, że opłatami będą objęte także emisje z węgla i gazu używanego w ciepłownictwie czy paliwa do tankowania aut.

W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu bezpłatny webinar: Zmiany w regulacjach na rynku EU ETS, który odbędzie się w dniu 10 maja 2024 roku w godzinach 10:00-12:30 Uwaga! Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają, jednak że:
 1. decyduje kolejność zgłoszeń
 2. nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych (prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
 3. zastrzegają sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
 4. szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w zakładce "Rejestracja"

Agenda:
Funkcjonowanie systemu ETS w świetle zmian regulacyjnych
 • Zmiany w Dyrektywie ETS wywołane pakietem Fit for 55
 • Zasady obowiązujące w drugiej części IV fazy ETS (lata 2026-2030)
 • Zmiany i obowiązki wprowadzone Rozporządzeniem 2019/331 (FAR)
 • Zmiany w zasadach monitorowania wprowadzone Rozporządzeniem 2023/2122
 • Rozszerzenie ETS oraz relacja z ETS 2

Harmonogram
 • 10:00 - 10:30 Logowanie się uczestników na platformie. Ewentualne wsparcie techniczne
 • 10:30 - 11:30 Wykład
 • 11:30 - 11:45 Przerwa
 • 11:45 - 12:30 Kontynuacja wykładu, wnioski, pytania i dyskusja
 • 12:30 - 13:10 Zakończenie

Prowadzący:
tomasz-ziomek200 Tomasz Ziomek - Adwokat specjalizujący się w doradztwie regulacyjnym oraz zagadnieniach związanych z prawem energetycznym i polityką klimatyczną. Tomasz angażuje się w stałe doradztwo dla największych przedsiębiorstw zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim. Wspiera przemysł energochłonny w aktywnym udziale w procesie legislacyjnym oraz debacie publicznej dotyczącej planowanych zmian regulacyjnych. Zajmuje się także kompleksową oceną wpływu projektowanych zmian na działalność swoich klientów. W obszarze jego zainteresowania pozostają przede wszystkim zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem, handlem uprawnieniami do emisji, mechanizmami mocowymi oraz świadczeniem usług systemowych. Niezależnie od tego, Tomasz zajmuje się reprezentowaniem klientów w sprawach administracyjnych, w tym w szczególności w postępowaniach o przyznanie rekompensat za ponoszone przez odbiorców energii koszty związane z obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji CO2. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
karolina chrol200 Karolina Chról - Aplikantka adwokacka oraz doktorantka specjalizująca się w doradztwie regulacyjnym oraz zagadnieniach związanych z energetyką rozproszoną i OZE. Karolina uczestniczy w obsługiwaniu klientów w toku postępowań administracyjnych oraz świadczeniu usług doradztwa prawnego dla największych przedsiębiorstw, szczególnie z sektora energochłonnego. Karolina uczestniczy w tworzeniu analiz, opinii prawnych i raportów. W obszarze jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane ze wsparciem w ramach pomocy publicznej i innych programów zaakceptowanych przez UE, energetyka rozproszona ze szczególnym uwzględnieniem społeczności energetycznych, CCS i proces inwestycyjny w OZE. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz doktorat w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Joomlart