CBE Polska

Ministerstwo Energii rozpoczęło publiczne konsultacje projektu ustawy o nowym systemie wsparcia dla kogeneracji

Ministerstwo EnergiiMinisterstwo Energii rozpoczęło wczoraj publiczne konsultacje projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi oraz komentarze do projektu można zgłaszać do 20 kwietnia 2018 roku. Resort energii zaplanował przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów do końca II kwartału tego roku, a zakończenie prac parlamentarnych na początku IV kwartału.

Projekt ustawy dostępny jest pod tym linkiem.

IMBiGS objął honorowym patronatem nasze Seminarium o zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania

ElzbietaUzunowimbigs IV edycja seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania" została objęta Honorowym patronatem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Podczas wydarzenia IMBiGS będzie reprezentowany przez Elżbietę Uzunow, która zabierze głos w debatcie panelowej na temat wykorzystania UPS-ów w energetyce, ciepłownictwie, bodownictwie, drogownictwie, kolejnictwie, a także w sektorze komunalnym, górniczym i rekultywacyjnym.

Więcej informacji o wydarzeniu...

Representative of the Energy Cluster Brenergia will appear in the panel on energy storage and e-mobility in energy clusters

brenergiaTomasz Sodowski, representative of Brenergia Energy Cluster will appear in the discussion panel on energy storage and e-mobility during the fourth edition of the seminar on Energy Clusters - Market and Technology, which will take place on June 14 in Warsaw. The Brenergia cluster was founded in the Brenna county. Currently, the demand for energy in this county is almost entirely covered by conventional energy sources. Due to the tourist nature of the county, the cluster's partners plan to invest in renewable energy sources in order to cover the forecasted increase in energy demand. Cluster participants will invest in research and development of the latest renewable energy techniques, as well as energy storage infrastructure, including pumped storage power plant. In the near future, a network of electric cars for rental is planned for tourists, as well as other e-mobility solutions. More.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii została skierowana do Sejmu

Szanowni Państwo,

6 marca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i niektórych innych ustaw. Ustawa została skierowana na komisję prawniczą która ustaliła, że projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 26 marca 2018 projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii został opublikowany na stronach Kancelarii Sejmu. To kolejny krok otwierający drogę do przyjęcia przez posłów i senatorów ustawy, co umożliwi wdrożenie poprawionych mechanizmów wsparcia dla producentów energii odnawialnej. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 10 i 11 kwietnia i właśnie wtedy może rozpocząć się pierwsze czytanie. Przyjęty projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

Agnieszka Skorupińska zaangażowała się w nasze seminarium na temat ubocznych produktów spalania

Agnieszka SkorupinskaAgnieszka Skorupińska dołączyła do grona wykładowców IV edycji Seminarium pt. "Zagospodarowanie uboczntych produktów spalania". Wydarzenie odbędzie się 17 maja br. w Warszawie. Agnieszka Skorupińska jest liderem Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Reprezentantka kancelarii CMS wygłosi prezentację o prawnym otoczeniu UPS-ów.

Tomasz Koprowiak, Energy Advisor at WFOŚiGW in Olsztyn will present during 4th edition of the seminar Energy Clusters - Market and Technology

Tomasz KoprowiakDuring his presentation, Tomasz Koprowiak will talk about the development of renewable energy in the Kisielice county and energy cluster plans based on previous investments. The second part of the presentation will be on the assumptions and possibilities of energy independence of counties, and cooperation of local government units with the DSO. In the third part, we will learn about the WFOŚiGW energy consultancy program. The speaker in the years 1990-2014 was the mayor of the county and the city of Kisielice. In 1998, he began the process of implementing renewable energy sources in the county. The first effects were visible in 2006, when 27 turbines, 1.5 MW each, were built. Today, 52 turbines operate on the territory of the Kisielice county, with a total capacity of 94.5 MW. In the years 2005-2012, he carried out an investment process consisting in the construction of a straw and heating boiler room with nodes, thanks to which 85 percent of the city uses low-emission heating. On his initiative, a biogas plant (with 1 MW of electricity and thermal energy) and a photovoltaic installation (with a capacity of 99.4 kW, supplying the boiler room) were implemented in the county. Currently, he is the plenipotentiary of the board, he works at the Provincial Fund for Environmental Protection in Olsztyn, in the energy consulting team. Energy Clusters - Market and Technology event will be held on June 14 in Warsaw, early bird registration is available until April 6. More

Instytut Badawczy Dróg i Mostów objął nasze seminarium honorowym patronatem

ibdim-poziomeIV edycja seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania" została objęta Honorowym patronatem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. IBDiM prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy oraz utrzymania obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, mostów kolejowych, a także budowli podziemnych. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2018 roku w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć po kliknięciu w ten link.

Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian dotyczących monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych

Nowy projekt ws. KAS i rynku paliw stałych już w Sejmie. Nowela obejmie również ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Po nowelizacji przepisów organy KAS będą mogły w ramach prowadzonych kontroli pobierać próbki paliw stałych. "Zasadniczym efektem wejścia w życie projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427) będzie monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych zgodnie ze stanem wiedzy technicznej oraz doświadczeniami w ich stosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych i innych substancji" - czytamy w uzasadnieniu projektu. Przypominamy, że o nowych wymaganiach dotyczących jakości paliw stałych oraz kwestii kontroli rozmawiać będziemy już 26 kwietnia 2018 roku w Warszawie na III Szkoleniu "Nowe regulacje dla kontrolowania jakości paliw stałych - ustawa i rozporządzenia". Serdecznie zapraszamy!

Page 7 of 84

Joomlart