CBE Polska

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa patronuje naszym warsztatom o wpływie jakości paliw na proces spalania w kotłach energetycznych

GIPHSpecjalistyczne warsztaty "Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych", które odbędą się 10 lutego bieżącego roku w Warszawie zostały objęte Honorowym Patronatem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. GIPH zrzesza producentów: węgla kamiennego, węgla brunatnego, maszyn i urządzeń oraz przedsiębiorstwa usługowe, a także placówki naukowo-badawcze. Członkowie Izby to m.in. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, fabryki maszyn i urządzeń oraz inne jednostki organizacyjne. Należące do GIPH firmy zatrudniają ponad 130.000 pracowników. Celem GIPH jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki. Więcej...

Law Firm Domański Zakrzewski Palinka involves in the 5th Forum of Biomass and Waste

DZP 2
Daniel Chojnacki and Agnieszka Łoniewska from Infrastructure and Energy Practice, Law Firm Domański Zakrzewski Palinka will speak during the 5th Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April 2016 in Warsaw. It is worth mentioning that DZP has been a legal advisor to the Poznan City Hall in the implementation of the  Municipal Waste Incineration Plant in Poznan project, including at the stage of structuring, as well as the model of the EU grant used in the PPP model. More...

Bożena Przewoźna from the Poznan City Hall joined the group of speakers 5th Forum of Biomass & Waste

PoznanWe are pleased to announce that Bożena Przewoźna, Director of the Department of Public Utilities and Housing Authority of the of Poznan City Hall has confirmed her participation in the 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April 2016 in Warsaw. Expert will participate in a panel discussion on the use of waste and biomass to generate heat and / or electricity.
Household waste incinerator in Poznan is the first project in Poland (and one of the first in Europe) implemented under public-private partnership, which was financed from EU funds. The European Commission has decided to co-finance the project in the amount of approx. EUR 80 million
.More...

Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych

leokadia roggig logo2Choć koszt zakupu paliw stanowi dla zakładów wytwarzających energię około 60-80% kosztów eksploatacyjnych i kluczowe oszczędności teoretycznie mogą być uzyskane dzięki wybraniu tańszego węgla, to należy zapominać, że prawdziwą ceną węgla są również dodatkowe koszty wynikające z wpływu tego paliwa na pracę elektrowni. W niektórych przypadkach szkody powstałe w skutek stosowania gorszego paliwa mogą przeważać oszczędności, bowiem niska jakość węgla wpływa destrukcyjnie właściwie na każdy element pracy zakładu wytwórczego.
W związku z powyższym, zapraszamy do udziału w II edycji specjalistycznych warsztatów pt.: "Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych", które odbędą się 10 lutego 2016 roku w Warszawie. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną wymagania jakościowe stawiane węglom energetycznym, m.in.: zawartość wilgoci, popiołu, siarki, wartość opałowa, zawartość części lotnych, zdolność spiekania, uziarnienie, podatność przemiałowa i temperatura topnienia popiołu. Warsztaty będą prowadzone przez Dr Leokadię Róg, Kierownika Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych w Głównym Instytucie Górnictwa. Więcej...

Polish Chamber of Commerce representative speaks during the V Forum of Biomass & Waste

Krzysztof Kawczynskikrajowa izba gospodarczaWe are pleased to announce that Krzysztof Kawczyński, Chairman of the Committee for Environmental Protection at the Polish Chamber of Commerce become next speaker at the 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will take place on 13-14th April 2016 in Warsaw.
Expert specializes in the
waste management systems optimization, including the implementation of modern and efficient organizational and technological solutions, and has experience in waste management planning and of waste treatment facilities construction projects, especially in the recovery and waste recycling installations. Polish Chamber of Commerce representative will participate in a panel discussion focused on the use of biomass and waste to produce heat and electricity. Więcej...

We invite you to visit biomass investments in the Siekierki Power Plant on 14th April

PGNIG TermikaWe invite you to visit the latest investment in biomass CHP "Siekierki" belonging to the PGNiG Group Termika - Strategic Partner of the 5th Forum of Biomass & Waste, which will take place on 13-14th April 2016 in Warsaw.
We would like to remind that last month
in CHP "Siekierki" the K-1 boiler exploatation was stared. This unit is able to burn only biomass. The reconstruction cost of the K1 boiler  Siekierki, which aim was adapting it to biomass, amounted to nearly 121.8 million PLN. Amount of 20 million PLN from this cost camed from the Norwegian Fund. The boiler will burn 300 thousand tons of biomass per year. Więcej....

First impressions from the incineration plant exploitation in Konin during the 5th Forum of Biomass & Waste

Andrzej DrewniakMZGOK konin
Andrzej Drewniak, Supervisor of the Project's Implementation at the Municipal Waste Management Department in Konin, will speak during the 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. During the event, the expert will talk about the operation the Municipal waste incineration plant in Konin. The incinerator in East Great Poland (Wielkopolska) as the first of six being built in our country has completed the investment at the end of 2015. More...

Próbkowanie i badania jakości paliw alternatywnych, odpadów i biomasy

pojk4
Wszystkie podmioty, które produkują lub wykorzystują paliwa alternatywne, odpady i biomasę w procesach produkcyjnych są zobligowane do bieżącego uwierzytelniania i badania ich jakości . Zróżnicowane wymagania odbiorców paliwa zmuszają do przeprowadzania różnorodnych badań w celu wyznaczenia specjalistycznych parametrów charakteryzujących jego jakość. W związku z powyższy, prezentujemy Państwu V edycję specjalistycznego szkolenia pt.: "Próbkowanie i ocena jakości paliw alterantywnych odpadów i biomasy", które zodbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Ze względu na specyfikę zagadnienia, szkolenie będzie towarzyszyć "V edycji Forum of Biomase nad Waste". Osoby zgłoszone na szkolenie są uprawnione do uczestnicwta w V Forum oraz dnia pokazowego w PGNIG Termika. Więcej...   

Page 79 of 79

Joomlart