CBE Polska

Wkrótce ostatni przetarg na białe certyfikaty

efe11

Jeszcze przed październikiem 2016 r. zostanie prawdopodobnie ogłoszony ostatni (piąty) przetarg prezesa URE na pozyskanie tzw. BIAŁYCH CERTYFIKATÓW wedle zasad określonych w wygasającej Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. W tym przetargu będzie jeszcze można składać wnioski dla przedsięwzięć zakończonych po 1 stycznia 2011 r. Jest to ogromna szansa dla przedsiębiorców, którzy dotąd nie korzystali z systemu białych certyfikatów, a wykonali inwestycje własnym środkami, nie korzystając z pomocy pochodzącej z budżetu państwa. Natomiast od 1 października 2016 wchodzi w życie nowa ustawa i system wsparcia. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły, efekt energetyczny liczony będzie na podstawie energii finalnej, będzie można ubiegać się o BC w przypadku inwestycji objętych ETS oraz zgłaszać przedsięwzięcia planowane. W związku z powyższym zapraszamy na 11 edycję szkolenia "Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej", które odbędzie się w dniu 27 września 2016 roku w Warszawie. Szkolenie poprowadzi dr Zdzisław Muras. Więcej...

About the security area management in PCC Rokita at INDEX 2016

piotr grobelnyPCC Rokita We are pleased to informed that Piotr Grobelny - Director of Safety and Prevention PCC Rokita  joined the group of speakers of the annual "IV International Conference INDEX - Process and explosive safety in chemical industry" . During the conference, expert will deliver a case study type lecture and speak, among others, about how PCC Rokita approaches to the issue of risk management. PCC Rokita SA in the chemical market has been running for over 65 years. Its industry investor is the German company PCC SE, which operates on the international markets of chemical raw materials, transport, energy, coal, coke, petrol, plastics and metallurgy. More...

Pakiet paliwowy już ogłoszony w Dzienniku Ustaw

Informujemy że przepisy uszczelniające obrót paliwami ciekłymi, zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z treścią nowelizacji, wejdą one w życie 1 sierpnia br. Podmioty prowadzące składy podatkowe, zarejestrowani odbiorcy, a także podmioty korzystające z ich usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, jak również podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinny zanalizowac wpływ wprowadzanych zmian na swoją działaność. O szczegółach nowelizacji będziemy rozmwiać z branżą już 25 sierpnia 2016 roku na specjalistycznym szkoleniu: „Pakiet paliwowy i energetyczny III. Zmiany zasad obrotu paliwami ciekłymi od 2016 r.” Więcej...

President of SM Mlekovita involved in our seminar on cogeneration investments

Dariusz SapinskimlekovitaDariusz Sapiński, President of Dairy Cooperative "Mlekovita" will speak at the 4th edition of the seminar "Development Prospect of Cogeneration", which will be held on 24th August, in Warsaw.
Expert will speak about investment in the expansion and modernization of the industrial sewage treatment plant and system of producing electricity and heat in cogeneration, where electric power is 2 x 800 kW and thermal power is 2 x 776 kW. The
Mlekovita's biogas CHP is equipped with a unique system for flue gas condensation, which contributes to the reduction of CO2 emissionsMore...

Process and explosive safety in chemical industry

index baner
indexIII foto

Welcome to the annual "IV International Conference INDEX -
Process and explosive safety in chemical industry", which will be held on 6-7th October 2016, in Krakow. The company CBE POLAND, as an exclusive General Partner, supports Group Wolff, both substantively and in image. The combination of competence and experience of both companies allows wider dissemination of INDEX conference and making it more inclusive to new sectors and partners. INDEX conference is a series of debates and accompanying events with participants from Poland and abroad. Every year, 150 to 200 people visits the conference. In previous three editions, a total of five hundred experts on process and explosion safety in the industry took part in the event. In addition to the lecture sessions, the conference includes also a practical demonstration of explosions of gas and dust, and the effectiveness of various types of protective systems. More...

UDT took patronage of 4th seminar "Development Prospect of Cogeneration"

udtWe are pleased to announce that the 4th edition of the seminar "Development Prospect of Cogeneration" is held under the patronage of the Office of Technical Inspection.
During the event, Andrzej Wyrwas, Senior Specialist in the Department of the Local UDT Office in Dąbrowa
Górnicza will deliver a presentation on audits and ongoing technical specification for cogeneration units. More...
UDT took patronage of 4th seminar "Development Prospect of Cogeneration"

We are pleased to announce that the 4th edition of the seminar "
Development Prospect of Cogeneration" is held under the patronage of the Office of Technical Inspection.
During the event, Andrzej Wyrwas, Senior Specialist in the Department of the Local UDT Office in Dąbrowa
Górnicza will deliver a presentation on audits and ongoing technical specification for cogeneration units.

Już od 1 sierpnia 2016 roku obowiązuje tzw. "Pakiet paliwowy"

ppe baner490

Prezydent podpisał tak zwany "Pakiet paliwowy" (nowelizację ustaw: o VAT i akcyzie, Prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw). Nowelizacja zaczyna obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r. i ma na celu ograniczenie zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych. Po zmianach obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych będzie też raz na kwartał informować prezesa URE o umowach zawieranych przez przedsiębiorców, a dotyczących zapasów obowiązkowych. Ponadto według nowych zasad koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie "podmiotom mającym siedzibę w Polsce lub przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w naszym kraju i za jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne". W związku z powyższym, prezentujemy Państwu specjalistyczne szkolenie: : "Pakiet paliwowy i Pakiet energetyczny III. Zmiany zasad obrotu paliwami ciekłymi od 2016 r", które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku. Więcej...

Electricity and heat production in the Waste-water Treatment Plant Warta SA in Czestochowa during our seminar

adam duzynskiDr. Adam Dużyński from the Institute of Thermal Engineering at the Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science at University of Czestochowa, is the speaker of 4th edition of our Seminar "Development Prospect of Cogeneration", which will be held on 24th August 2016.

He will give a case study
type lecture about 60 000 hours of industrial exploitation of the biogas cogeneration unit with the GE Jenbacher JMS 316 GS-B.LC engine in the "Sewage Treatment Plant Warta SA" in Czestochowa.. More...

Page 73 of 81

Joomlart