CBE Polska

New cooperating partner of 5th Forum Biomass & Waste

BosonBoson Energy, global company which develops, builds and integrates impact technologies of energy solution involved and cooperates with us during the 5th Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. They offer the generation of power and thermal energy in scale: 1 MWe + 1.8 MW of heat with the possibility of exchange to cold. Boson Energy is the global company but especially focus on markets include: Germany, Poland, India and South Africa. More...

Megatem representative in the panel discussion

megatem
Wiesław Wojciechowski, a member of the Supervisory Board in Megatem confirmed its commitment and joined the group of experts who will speak at a panel discussion during the 5th Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. Megatem representative will talk about preparations for the construction of a new power unit powered by alternative fuels in the city of Lublin. More...

Białe certyfikaty i nowa sytuacja regulacyjna

efe8brak

W dniu 23 lutego rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej. Teraz ustawa bedzie procedowana przez parlament. Wedle jej zapisów ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

pdf50 TEKST NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Rok 2016 będzie więc czasem szczególnym, bowiem w jego trakcie obowiązywać będą dwa systemy. Skutkiem wejścia w życie nowych przepisów będzie utrata wartości świadectw wydanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.). Od tego momentu realizacja obowiązku uzyskania oszczędności energii poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej możliwa będzie wyłącznie poprzez świadectwa wydane na podstawie nowych przepisów. Co prawda, zgodnie z art. 53 ustawy świadectwa efektywności energetycznej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność to jednak przedstawienie ich do umorzenia Prezesowi URE możliwe będzie wyłącznie w ramach rozliczenia obowiązku uzyskania oszczędności energii za okres sprzed wejścia w życie nowej ustawy. W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona. Zmiany dotknęły również audytów. Do jego zlecenia lub przeprowadzenia (co 4 lata) będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego - jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy.  Kolejną istotna zmianą jest odchodzenie od opłaty zastępczej - będzie obowiązywać stopniowanie uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. - 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc. Oznacza to zwiększenie obowiązku w zakresie realizacji przedsięwzięć pro-efektywnościowych. Jednocześnie od wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony jest, jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5 proc. rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym.

Więcej informacji na temat nowych obowiązków oraz systemu białych certyfikatów po zmianach, dowiecie się państwo na 8 edycji szkolenia "Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej", które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Więcej...

Image involvement to 5th Forum of Keppel Seghers

Keppel SeghersKeppel Seghers, a leading provider of comprehensive environmental solutions, which provides consultancy, design and engineering, technology development, construction, operation and maintenance of plants and facilities, as well as investments in large-scale environmental projects will be present at our 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. Keppel Seghers is a wholly-owned subsidiary of the Keppel Infrastructure group, which is a division of Keppel Corporation Limited, a leading company listed on the Singapore Exchange. More...

Fumar becomes Strategic Partner of the 5th Forum of Biomass & Waste

fumarPlease be  informed that the company Fumar joined the group of Strategic Partners of 5th Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. The company is working with us since the 1st edition of the event. During this year's forum, CEO - Mr. Tomasz Wolny will talk about the implementation of projects in the field of power generation from biomass and RDF in the current market situation. The main area of Fumar activities are energy industries, development of waste heat and renewable energy sources in the energy sourced mainly from the biomass burning . , Provides, with partners, services in the field of design, construction, delivery and organization, and the investment implementation.. More...

Initiated partnership with CEMEX within the Forum about the energy potential of biomass and waste

CEMEXWe are pleased to announce that we initiated partnership with CEMEX Poland in the 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will take place on 13-14th April in Warsaw. Dr. Henryk Radelczuk, manager of the Quality Division, Cement Production Department , will deliver a presentation on the  quality of alternative fuels assessment in Poland on the example of Cemex Cement Plant Chełm. CEMEX Group is one of the leading global manufacturers and marketers of cement, ready-mix concrete, aggregates and other construction materials. More...

Instal-Filter involves again to our event

InstalFilterWe are pleased to announce that Instal-Filter SA is our partner with image involvement of the 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. Instal-Filter offers complex performance of investments in the field of air protection, in all industrial sectors in Poland and abroad, which are designed for individual needs of their clients. More...

New speaker for workshop about sampling alternative fuels from Hamilton confirmed

JS Hamilton150Aleksandra Majka, Audits and Implementations Specialist in J.S. Hamilton Consulting joined the group of speakers of workshop: "Sampling and testing quality of alternative fuel, waste and biomass" which will be held on 13th April 2016 in Warsaw, as a side event to 5th edition of the Forum of Biomass on Waste. Expert will speak about Due Diligence System, of which she is a co-founder, as well as audits, authentication of origin, and the new rules of documenting of biomass for energy purposes. More...

Page 78 of 81

Joomlart