CBE Polska

OPRA Turbines cooperate with us for the third time during cogeneration seminar

opraWe have please to announce that company OPRA Turbines for the third time cooperate with us during our Seminar about cogeneration development - 4th edition of Seminar "Development Prospect of Cogeneration", which will be held on 24th August in Warsaw. OPRA Turbines is a leading global provider of turbine powered energy solutions. They develop, manufacture, market and service turbine generating sets in the 2 MW power range for use in single or multiple installations. OPRA has a team of professionals covering all aspects of a global gas turbine business. OPRA is dedicated to being a highly competitive company in its market segment by providing innovative products and maximum customer satisfaction. Continued improvement of products, processes and the organisation is an integral part of OPRA’s strategy and quality policy. We invite to visit OPRA's exhibition stand durinf the event.. More...

Representatives of the law firm CLIFFORD CHANCE involved in our Seminar

PuaczPawelJakowlew AleksandercliffordPaweł Puacz and Aleksander Jakowlew, who represent the law firm Clifford Chance will deliver the inaugural lecture of the 4th edition of Seminar "Development Prospect of Cogeneration" will be held on 24th August in WarsawCLIFFORD CHANCE law firm is the Legal Partner of upcoming event. More...

Potencjał wirtualnych elektrowni i spółdzielni energetycznych w Polsce

vpp

Szanowni Państwo,

od wielu lat polityka energetyczna kładzie nacisk na zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Rynek OZE w Polsce dotknęły obecnie bardzo ważne istotne zmiany. Z dniem 1 lipca 2016 roku weszla w życie kompleksowa nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. W konsekwencji wprowadzonych zmian pojawią się dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Jednym z najbardziej sprawdzonych, jak również wydajnych sposobów zapewnienia efektywności, stabilności i konkurencyjności energetyki rozproszonej jest wykorzystanie technologii wirtualnych elektrowni (ang. virtual power plants). Są to układy wzajemnie powiązanych jednostek wytwórczych generacji rozproszonej, energii odnawialnej, sieci teleinformatycznych, systemu zarządzania oraz mechanizmów rynkowych. Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość (jednostkę), która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej. Koncepcja „Elektrowni Wirtualnej” znajduję coraz szersze zastosowanie przemysłowe / komercyjne w krajach Unii Europejskiej. Tymczasem w Polsce jej wykorzystanie jest znikome. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka – począwszy od braku regulacji jak i deficytu odpowiednich rozwiązań technologicznych. Warto przyjrzeć się realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze w Europie, by móc przygotować się do realizacji zbiorowych inwestycji w OZE. Taka działalność umożliwia rozłożenie kosztów i ryzyka inwestycji na wiele podmiotów, a także budowę większych i bardziej wydajnych instalacji, zaopatrujących w energię większą liczbę odbiorców. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym w Polsce specjalistycznym seminarium "Wirtualne Elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce", które odbędzie się 29 września 2016 r. w Warszawie. Więcej... 

PTEZ again become patron of our Seminar "Development Prospect of Cogeneration"

ptezWe are pleased to inform that Polish Association of Heat and Power Plants (PTEZ) become the Honorary Patron of seminar organized by our team on co-generation investments. The PTEZ main objective  is to identify ways of solving the problems associated with the production and use of electricity and heat, beyond the individual interests of the members of the Society, taking into account the interests of the general social and environmental as well as inspiring direction of development of renewable energy production in the combined economy. 4th edition of Seminar "Development Prospect of Cogeneration" will be held on 24th August in Warsaw. More...

OLPP experience in the "Index" conference

OLPPMarek KwiatkowskiMarek Kwiatkowski, Chief Specialist for Prevention in OLPP (Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.), confirmed its substantive commitment to  the annual "IV International Conference INDEX - Process and explosive safety in chemical industry" .  The expert, who represent, at the event, also POPiHN (honorary patron of the event) will moderate the panel discussion dedicated to the problems of managing the risks associated with the major accidents and security policy in the chemical industry. Marek Kwiatkowski is a graduate of the Main School of Fire Service in Warsaw, Faculty of Fire Safety Engineering. After graduating in 2002, he began his career as an assistant in the Department of Emergency Management in the Department of Safety Management at the Faculty of Civil Engineering Safety.. More...

Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego dotyczącą paliw ciekłych

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, które regulują działanie rynku paliw płynnych. Najważniejsze zmiany w ustawie to m.in. zapis o obowiązku utrzymywania zapasów gazu, który będą musiały spełnić wszystkie handlujące nim firmy. Ma też powstać baza infrastruktury paliw ciekłych. Ponadto przedsiębiorstwa energetyczne i firmy przywożące takie paliwa do Polski będą musiały realizować nowe obowiązki sprawozdawcze. Zwiększy się  kontrola nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw płynnych, uszczelniony będzie system koncesyjny, przywrócony zostanie obowiązek posiadania koncesji na obrót benzyną lotniczą. Nowelizacja wprowadza nowy rodzaj koncesji - na przeładunek paliw ciekłych. Wzmocniona zostanie rola prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponaddto nowe przepisy nakładają na handlujących LPG (bez względu na wielkośc obrotów) konieczność wpłaty dwa razy po 10 mln zł zabezpieczenia na poczet przyszłych, potencjalnie niezapłaconych podatków, oraz obowiązek zapłacenia VAT-u w ciągu 5 dni od wwiezienia paliwa z terenu Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat zmian już w dniu 25 sierpnia 2016 na specjalistycnym szkoleniu „Pakiet paliwowy i energetyczny III. Zmiany zasad obrotu paliwami ciekłymi od 2016 r.”. Więcej...

Risks identification procedures in Nitroerg S.A.

Lucyna Stajniak nitroergNitroerg S.A. company's expert - Lucyna Stajniak,  Major Industrial Accidents Director Representative and Deputy Head of the Section of Environmental Protection, joined the group of speakers of the annual "IV International Conference INDEX - Process and explosive safety in chemical industry" . The speaker graduated in 2000 from the University of Opole on Environmental Engineering, Environmental Protection field. Shen is the internal auditor of environmental management system ISO 14001 quality management system ISO 9001. She also completed post-graduate School of Fire Service Warsaw - Loss prevention in industry. NITROERG SA  is the largest producer of explosives and initiation systems for industrial purposes. More...

PKN Orlen representative will speak about the largest gas power plant in Poland

Witkowski KrzysztoforlenWe are pleased to informed that Krzysztof Witkowski, Director of Key Heat & Power Projects Unit, Power Generation Office in PKN ORLEN S.A. joined the group of speakers of 4th edition of our Seminar "Development Prospect of Cogeneration". During the conference  he will speak about the implementation of the latest investments in gas cogeneration unit. Commissioning date of  PKN Orlen's CHP plant with a capacity of 463 MWe is planned for the first quarter of 2017. Unit was built by the consortium of General Electric and SNC Lavalin. The project began in April 2013, and the unit start up was in December 2015. The construction of CHP plant is one of the strategic investments of PKN Orlen in the energy sector. More...

Page 72 of 81

Joomlart