CBE Polska

OLPP experience in the "Index" conference

OLPPMarek KwiatkowskiMarek Kwiatkowski, Chief Specialist for Prevention in OLPP (Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.), confirmed its substantive commitment to  the annual "IV International Conference INDEX - Process and explosive safety in chemical industry" .  The expert, who represent, at the event, also POPiHN (honorary patron of the event) will moderate the panel discussion dedicated to the problems of managing the risks associated with the major accidents and security policy in the chemical industry. Marek Kwiatkowski is a graduate of the Main School of Fire Service in Warsaw, Faculty of Fire Safety Engineering. After graduating in 2002, he began his career as an assistant in the Department of Emergency Management in the Department of Safety Management at the Faculty of Civil Engineering Safety.. More...

Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego dotyczącą paliw ciekłych

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, które regulują działanie rynku paliw płynnych. Najważniejsze zmiany w ustawie to m.in. zapis o obowiązku utrzymywania zapasów gazu, który będą musiały spełnić wszystkie handlujące nim firmy. Ma też powstać baza infrastruktury paliw ciekłych. Ponadto przedsiębiorstwa energetyczne i firmy przywożące takie paliwa do Polski będą musiały realizować nowe obowiązki sprawozdawcze. Zwiększy się  kontrola nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw płynnych, uszczelniony będzie system koncesyjny, przywrócony zostanie obowiązek posiadania koncesji na obrót benzyną lotniczą. Nowelizacja wprowadza nowy rodzaj koncesji - na przeładunek paliw ciekłych. Wzmocniona zostanie rola prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponaddto nowe przepisy nakładają na handlujących LPG (bez względu na wielkośc obrotów) konieczność wpłaty dwa razy po 10 mln zł zabezpieczenia na poczet przyszłych, potencjalnie niezapłaconych podatków, oraz obowiązek zapłacenia VAT-u w ciągu 5 dni od wwiezienia paliwa z terenu Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat zmian już w dniu 25 sierpnia 2016 na specjalistycnym szkoleniu „Pakiet paliwowy i energetyczny III. Zmiany zasad obrotu paliwami ciekłymi od 2016 r.”. Więcej...

Risks identification procedures in Nitroerg S.A.

Lucyna Stajniak nitroergNitroerg S.A. company's expert - Lucyna Stajniak,  Major Industrial Accidents Director Representative and Deputy Head of the Section of Environmental Protection, joined the group of speakers of the annual "IV International Conference INDEX - Process and explosive safety in chemical industry" . The speaker graduated in 2000 from the University of Opole on Environmental Engineering, Environmental Protection field. Shen is the internal auditor of environmental management system ISO 14001 quality management system ISO 9001. She also completed post-graduate School of Fire Service Warsaw - Loss prevention in industry. NITROERG SA  is the largest producer of explosives and initiation systems for industrial purposes. More...

PKN Orlen representative will speak about the largest gas power plant in Poland

Witkowski KrzysztoforlenWe are pleased to informed that Krzysztof Witkowski, Director of Key Heat & Power Projects Unit, Power Generation Office in PKN ORLEN S.A. joined the group of speakers of 4th edition of our Seminar "Development Prospect of Cogeneration". During the conference  he will speak about the implementation of the latest investments in gas cogeneration unit. Commissioning date of  PKN Orlen's CHP plant with a capacity of 463 MWe is planned for the first quarter of 2017. Unit was built by the consortium of General Electric and SNC Lavalin. The project began in April 2013, and the unit start up was in December 2015. The construction of CHP plant is one of the strategic investments of PKN Orlen in the energy sector. More...

Wkrótce ostatni przetarg na białe certyfikaty

efe11

Jeszcze przed październikiem 2016 r. zostanie prawdopodobnie ogłoszony ostatni (piąty) przetarg prezesa URE na pozyskanie tzw. BIAŁYCH CERTYFIKATÓW wedle zasad określonych w wygasającej Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. W tym przetargu będzie jeszcze można składać wnioski dla przedsięwzięć zakończonych po 1 stycznia 2011 r. Jest to ogromna szansa dla przedsiębiorców, którzy dotąd nie korzystali z systemu białych certyfikatów, a wykonali inwestycje własnym środkami, nie korzystając z pomocy pochodzącej z budżetu państwa. Natomiast od 1 października 2016 wchodzi w życie nowa ustawa i system wsparcia. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły, efekt energetyczny liczony będzie na podstawie energii finalnej, będzie można ubiegać się o BC w przypadku inwestycji objętych ETS oraz zgłaszać przedsięwzięcia planowane. W związku z powyższym zapraszamy na 11 edycję szkolenia "Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej", które odbędzie się w dniu 27 września 2016 roku w Warszawie. Szkolenie poprowadzi dr Zdzisław Muras. Więcej...

About the security area management in PCC Rokita at INDEX 2016

piotr grobelnyPCC Rokita We are pleased to informed that Piotr Grobelny - Director of Safety and Prevention PCC Rokita  joined the group of speakers of the annual "IV International Conference INDEX - Process and explosive safety in chemical industry" . During the conference, expert will deliver a case study type lecture and speak, among others, about how PCC Rokita approaches to the issue of risk management. PCC Rokita SA in the chemical market has been running for over 65 years. Its industry investor is the German company PCC SE, which operates on the international markets of chemical raw materials, transport, energy, coal, coke, petrol, plastics and metallurgy. More...

Pakiet paliwowy już ogłoszony w Dzienniku Ustaw

Informujemy że przepisy uszczelniające obrót paliwami ciekłymi, zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z treścią nowelizacji, wejdą one w życie 1 sierpnia br. Podmioty prowadzące składy podatkowe, zarejestrowani odbiorcy, a także podmioty korzystające z ich usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, jak również podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy powinny zanalizowac wpływ wprowadzanych zmian na swoją działaność. O szczegółach nowelizacji będziemy rozmwiać z branżą już 25 sierpnia 2016 roku na specjalistycznym szkoleniu: „Pakiet paliwowy i energetyczny III. Zmiany zasad obrotu paliwami ciekłymi od 2016 r.” Więcej...

President of SM Mlekovita involved in our seminar on cogeneration investments

Dariusz SapinskimlekovitaDariusz Sapiński, President of Dairy Cooperative "Mlekovita" will speak at the 4th edition of the seminar "Development Prospect of Cogeneration", which will be held on 24th August, in Warsaw.
Expert will speak about investment in the expansion and modernization of the industrial sewage treatment plant and system of producing electricity and heat in cogeneration, where electric power is 2 x 800 kW and thermal power is 2 x 776 kW. The
Mlekovita's biogas CHP is equipped with a unique system for flue gas condensation, which contributes to the reduction of CO2 emissionsMore...

Page 72 of 80

Joomlart