CBE Polska

5th Forum of Biomass & Waste is taking place

FSB5 sala750

On 13-14th April in Warsaw is being held the 5th edition of the international conference Forum of Biomass & Waste. The event has been organized by the analytical and advisory  CBE Poland
team. The project is focused on legislation, investments and technologies related to the production of energy from biomass and waste. The meeting  involves 250 participants representing various sectors of industry and industries related to the ecological production of electricity and heat. April 13th is the lecturer day, and on 14th April  the participants will visit the latest investment in biomass unit in CHP Siekierki belonging to the PGNiG Termika group.

The operator of The National List of Certified Biomass www.ksub.pl and System Administrator certification of solid biomass for energy purposes become Strategic Partner of the 5th Forum Biomass & Waste

KSUBbiocontrol We are pleased to announce that Biocontrol joined to the group of Forum Strategic Partners, which is the owner and founder of the National System of Verification of Biomass forestry and AGRO described in the standard SWP-SNS: 2015. Biocontrol is an expert and independent third party auditors specializing in services consulting, auditing, authentication and verification for the following sectors: energy, agriculture, forestry and environmental protection.More...

Krzysztof Rutkowski of KDCP best tax advisor in excise duty in 2015!

Krzysztof RutkowskiKDCPWe are pleased to announce that our exclusive expert in the field of excise law has been awarded in the ranking of "Dziennik Gazeta Prawna" - as the best advisor in Poland in 2015. In the same ranking was also appreciated law firm led by him - in the category of tax projects for 2015. Looking forward to working with the leading expert - Congratulations!

CBE POLSKA

O problematycznych aspektach zagospodarowania ubocznych produktów spalania

zups2

W Polsce wytwarzamy rocznie ponad 140 mln Mg odpadów, z czego 93% stanowią odpady inne niż komunalne. Całkowita masa odpadów już nagromadzonych na składowiskach zakładów i obiektach ich unieszkodliwiania (hałdach, stawach osadowych) w ciągu ostatniej dekady utrzymuje się na poziomie 1,7 mld Mg. Pokaźną cześć odpadów przemysłowych stanowią uboczne produkty spalania. Zgodnie ze strategią "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju należy zwiększać oszczędność zasobów gospodarki, a narzędziem umożliwiającym realizowanie ambitnych planów jest gospodarka w obiegu zamkniętym. W Polsce znane i stosowane są technologie umożliwiające zawrócenie strumienia materiałów do obiegu gospodarczego, których dobrymi przykładami mogą być:
  • stosowanie popiołów lotnych jako dodatku do betonu (zgodnie z normą PN-EN 450)
  • wykorzystanie gipsu syntetycznego (pozostałość po procesie odsiarczania spalin) w przemyśle budowlanym
  • użycie materiałów antropogenicznych w budownictwie drogowym
  • wypełnianie wyrobisk górniczych
Rozwój rynku dla ubocznych produktów spalania potrzebuje przyjaznej legislacji, która promowałaby wykorzystanie UPS-ów przed kruszywami naturalnymi. Czy obowiązujące prawo nadąża za rozwojem nowych technologii? Jakie są największe bariery dla optymalizacji wprowadzania większej ilości mineralnych materiałów odpadowych na rynek krajowy? Które zmiany regulacji, definicji i norm mogą w najbliższej przyszłości poprawić bieżący stan branży UPS?  Zapraszamy do udziału w drugiej edycji specjalistycznego seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 19 maja 2016 roku w Warszawie.Więcej...

BMH Technology involvement to Forum of Biomass & Waste for the 5th time

BMH TechnologyWe are pleased to announce that company BMH Technology joined the group of partners of our 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. BMH Technology is the market leader in technology of unloading, storage and transportation of biomass and alternative fuels, as well as services relating in particular to the treatment of fuels for the energy sector, cement and municipal. BMH will present its offer at the exhibition stand.. More...

Brak miejsc na szkolenie z efektywności energetycznej na 28 kwietnia - zapraszamy na drugi termin 12 maja

efe9

New cooperating partner of 5th Forum Biomass & Waste

BosonBoson Energy, global company which develops, builds and integrates impact technologies of energy solution involved and cooperates with us during the 5th Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. They offer the generation of power and thermal energy in scale: 1 MWe + 1.8 MW of heat with the possibility of exchange to cold. Boson Energy is the global company but especially focus on markets include: Germany, Poland, India and South Africa. More...

Megatem representative in the panel discussion

megatem
Wiesław Wojciechowski, a member of the Supervisory Board in Megatem confirmed its commitment and joined the group of experts who will speak at a panel discussion during the 5th Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. Megatem representative will talk about preparations for the construction of a new power unit powered by alternative fuels in the city of Lublin. More...

Page 72 of 76

Joomlart