CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych formularz

Według Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w ME wszystkie istniejące instalacje kogeneracyjne miały zostać dopuszczone do systemu wsparcia. Podczas zeszłorocznej edycji seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych" (30.08.17, Warszawa) Andrzej Kaźmierski informował, że dotacja ma zredukować lukę finansową między kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji, a rynkową ceną energii - system wsparcia oparty miał być o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej.

5 kwietnia br. Ministerstwo Energii poinformowało o trwających dwa tygodnie konsultacjach publicznych projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zdaniem ME jednym z głównych celów projektu jest poprawa jakości powietrza. Przygotowany projekt ustawy zasadza się na wsparciu rozwoju instalacji o mocy do 50 MW. Poziom wsparcia ma być uzależniony od produkcji ciepła na cele komunalne. Szykowane przepisy mają umożliwić również rozwój najmniejszych instalacji - przy pojedynczych budynkach oddalonych od sieci ciepłowniczych oraz dla małych przedsiębiorstw. Projektodawcy założyli wzrost poziomu inwestycji oraz utrzymanie produkcji w istniejących elektrociepłowniach.

Mając na uwadze planowane wycofania z eksploatacji jednostek kogeneracyjnych, można mieć obawy, iż zaprezentowany scenariusz wsparcia dla CHP w Polsce nie przełoży się na zrealizowanie wspomnianych celów, jednak branża nie traci nadziei na to, że ostateczna wersja ustawy przyniesie lepsze rozwiązania.

Ze względu na rosnące zainteresowanie nowym systemem wsparcia dla kogeneracji, już po raz szósty organizujemy seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych". Wydarzenie odbędzie się 27-28 sierpnia w Płocku.


I dzień, 27 sierpnia 2018 roku - będzie miał charakter wykładowo-dyskusyjny

Odbędzie się wówczas część konferencyjna wedle programu. Więcej...
Orlen elektrociepłownia
II dnia - 28 sierpnia 2018 roku odbędzie się wizyta studyjna.


Uczestnicy będa mieli okazję zwiedzać nowo otwarty blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt, w płockim zakładzie rafineryjno-petrochemicznym. Obecnie jest to największa tego rodzaju elektrociepłownia w Polsce.

fot. Orlen


W trakcie wydarzenia omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, jak i lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę m.in. ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy szacujące czas zwrotu nakładów inwestycyjnych w obliczu zmian na rynkach energii.W programie seminarium szczególny nacisk położony zostanie na:
 • rozwój kogeneracji w Europe
 • kogeneracja a rynek mocy
 • przyszły system wsparcia dla przemysłowych i systemowych elektrociepłowni
 • produkcja chłodu, ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu
 • nowa elektrociepłownia systemowa - odpady vs. miks wielopaliwowy
 • ORC jako sprawdzona technologia dla wytwarzania energii w kogeneracji
 • elastyczna kogeneracja gazowa - bezpieczeństwo energetyczne
 • modele finansowania i dofinansowywania inwestycji kogeneracyjnych

Do udziału w seminarium zapraszamy przede wszystkim pracowników:
 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
 • przemysłu energochłonnego
 • przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby
 • oczyszczalni ścieków
 • obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód
 • potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • firm doradczych i kancelarii prawnych
 • przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
 • banków finansujących inwestycje energetyczne
 • rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń


Skorzystaj z naszego doświadczenia. Od 2011 roku w organizowanych przez CBE Polska wydarzeniach udział wzięło już kilka tysięcy ekspertów z szeroko pojętego sektora energetycznego oraz branż związanych z tym sektorem. Większość zorganizowanych przez CBE Polska wydarzeń była związana z kogeneracją, a osiem z nich było dedykowane tej tematyce.IMGP3074 wm

V edycjia Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych" odbyła się 30 sierpnia 2017 roku w Warszawie, na terenie Elektrociepłowni Siekierki. Partnerami Strategicznymi były firmy:

 • PGNiG Termika
 • FUMAR

Ponadto w piątą edycję wydarzenia zaangażowały się: Kancelaria CMS, Barter S.A., Forum Energii, Tauron Ciepło, Fortum, GAZ-SYSTEM S.A., ENERGO-PROJEKT KATOWICE S.A. oraz Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Wydarzenie było objęte Honorowym Patronatem przez:
Ministerstwo Energii, COGEN Europe, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Agencja Rynku Energii SA, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, PIGEOR Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Konfederacja Lewiatan, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, IZTECH Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Merytoryczny artykuł relacjonujący wydarzenie dostępny jest pod poniższym linkiem: http://cbepolska.pl/pl/v-seminarium-czynniki-rozwoju-inwestycji-kogeneracyjnych.html

crik4fotki

IV edycja Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych" odbyła się 24 sierpnia 2016 roku na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.
Partnerem Strategicznym tegorocznej edycji Seminarium była firma PGNiG Termika.
Partnerem Prawnym Seminarium była kancelaria Clifford Chance.
Wśród wystawców znalazły się firmy: Opra Turbines i Bireta Professional Translations.
Ponadto w Seminarium zaangażowały się: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Grupa MLEKOVITA, PKN ORLEN, SUEZ, KWE AB ENERGY POLSKA Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne "Energia i środowisko w mleczarstwie" ora Grupa Wolff.
Wydarzenie objęte było Honorowymi Patronatami przez następujące podmioty: Urząd Dozoru Technicznego, Agencja Rynku Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Konfederacja Lewiatan, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Spotkanie przyciągnęło blisko 100 reprezentantów przedsiębiorstw produkujących energię cieplną i elektryczną w skojarzeniu oraz przedstawicieli komercyjnych i samorządowych podmiotów zainteresowanych budową lub modernizacją tego typu mocy wytwórczych, a także firm świadczących usługi w zakresie przygotowywania inwestycji w kogenerację.

crik3fotki

III edycja Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych” odbyła się 26 sierpnia 2015 roku w Warszawie. Partnerami Strategicznymi trzeciej edycji Seminarium były firmy:

 • PGNiG Termika
 • Veolia Energia Polska
 • Turboden
 • Turbomach
 • AGO AG

Jako wystawcy prezentowały się marki: Tedom, OPRA Turbines, SOKRATHERM, a sponsorem przerwy kawowej była firma LUHR FILTER.

W wydarzenie zaangażowały się ponadto:
Cogen EUROPE, Fortum, Tauron Ciepło, Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim, Szczecińska Energetyka Cieplna, FUMAR, BMH Technology, Doosan, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kancelaria prawnicza WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Wydarzenie było objęte honorowymi patronatami przez:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodową Agencja Poszanowania Energii S.A., Agencję Rynku Energii, Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii IZTECH, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie”, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

IMGP0117 wm

panel
W dniach 21-22 sierpnia 2014 zorganizowaliśmy drugą edycję Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych". Parterami strategicznymi Seminarium byli: PGNiG Termika, Wärtsilä, Turboden, AIG, Vecoplan, Opra Turbines oraz Accreo. W charakterze wystawców na wydarzeniu zaprezentowały się firmy: SOKRATHERM i BMH Technology. Honorowy Patronat nad Seminarium objęli Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej oraz The World Alliance for Decentralized Energy.

Ponadto podczas wydarzenia wystąpili przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Dalkii Łódź SA (obecnie Veolia Łódź SA), Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach oraz INSTAL-FILTER S.A. Symultaniczne tłumaczenie wydarzenia zapewnia firma Bireta sc.
zwiedzanie ec Po zakończeniu się wykładowo-wystawienniczej części Seminarium wraz z naszymi gośćmi wybraliśmy się na zwiedzanie Elektrociepłowni Siekierki.
sala 270214 W związku ze zmianami ustawy Prawo Energetyczne z 24 stycznia 2014, które dotyczyły systemu wsparcia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu, Zespół CBE Polska zorganizował specjalistyczne warsztaty: "Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje". Wydarzenie odbyło się 27 lutego 2014 r. w hotelu Marriott w Warszawie i zostało poprowadzone przez dr Zdzisława Murasa.

W warsztatach uczestniczyło blisko 50 ekspertów. Tematyka spotkania objęła zarówno zmiany, które wprowadzi nowelizacja uPe, jak i niuanse wynikające z tzw. małego trójpaka energetycznego oraz wyczekiwanej przez branżę ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także inne inne krajowe i europejskie akty prawne związane z kogeneracją. Dr Muras szczegółowo omówił m.in. zasady wejścia na rynek, kwestie dotyczące koncesji, rejestracji, pomiarów oraz możliwości kumulacji kolorów wsparcia, a także zakres obowiązków oraz systemy kar. Podczas warsztatów zaprezentowała się firma ELTECO POLAND Sp. z o. o.. Krzysztof Misiak, Dyrektor Techniczny i Członek Zarządu ELTECO omówił inwestycje zrealizowane przez firmę oraz przedstawił bogatą ofertę, w skład której wchodzą w szczególności kompleksowe systemy zasilające w formule "pod klucz".
sala 230113 23 stycznia 2013 roku przygotowaliśmy pierwsze w Polsce specjalistyczne szkolenie poświęcone pomarańczowym certyfikatom. Wydarzenie pt. "Pomarańczowe certyfikaty i nowe zasady wsparcia dla kogeneracji" zostało poprowadzone w całości przez dr Zdzisława Murasa, wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki. System pomarańczowych certyfikatów został zaprojektowany przede wszystkim by osiągnąć w Polsce 22% udziału kogeneracji w wytwarzaniu energii elektrycznej do 2030 r. Jego założeniem było zarówno wsparcie dla istniejących jednostek wytwórczych, jak również pobudzenie do znacznego rozwoju i przyrostu nowych mocy.
sala 290312 30 maja 2012 roku w Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG zorganizowaliśmy branżowe warsztaty "Perspektywy funkcjonowania i rozwoju kogeneracji".

Przedstawiciele sektora energetycznego i gazownictwa dyskutowali na temat projektowanych aktów prawnych, problemów w rozliczaniu obowiązków umarzania świadectw pochodzenia, jak również spraw stricte technicznych. Podczas spotkania omówiliśmy zmiany zachodzące na rynku oraz doświadczenia wynikające z dotychczas funkcjonującego systemu wsparcia oraz prognozowaliśmy skutki proponowanych zmian dla konkretnych typów jednostek kogeneracji. Ponadto przeanalizowaliśmy projekt ówcześnie nowej dyrektywy dotyczącej CHP z 23.06.11 oraz gwarancje pochodzenia, taryfy, obowiązki przyłączenia do sieci, a także przyjrzeliśmy się praktycznym aspektom korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego.
sala 111211 14 grudnia 2011 roku w warszawskim hotelu Marriott przygotowaliśmy Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych".

Grono przedstawicieli branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej dyskutowało na temat możliwości i perspektyw rozwoju kogeneracyjnych inwestycji na polskim rynku. Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej. Partnerem Prawnym była Kancelaria prawna Gide Loyrette Nouel, natomiast jako Ekspert merytoryczny prezentowali się: Bank Ochrony Środowiska i firma TÜV Rheinland Polska.
zdzislaw muras 011211 1 grudnia 2011 roku, po raz kolejny spotkaliśmy się z Przedstawicielami sektora energetycznego by porozmawiać o problematycznych aspektach pozyskiwania i umarzania certyfikatów energetycznych, w szczególności brązowych i fioletowych.

Wykłady prowadził dr Zdzisław Muras, ówcześnie Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki. Przez cały dzień debatowaliśmy o nowych możliwościach i obowiązkach jakie stoją przed producentami oraz dystrybutorami energii, jak również o kolejnych czynnikach kosztowych wpływających na ceny prądu.
uczestnicy 230311

23 marca 2011 roku w Warszawie zorganizowaliśmy szkolenie "Konsekwencje nowelizacji przepisów o systemach wsparcia dla kogeneracji".

Merytorycznie wsparli nas Marek Marcisz i Adam Szymała z TÜV SÜD Polska sp. z o.o. oraz dr Zdzisław Muras, ówcześnie Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci przedsiębiorstw z branż: energetycznej, ciepłowniczej oraz gazowej. Uczestnicy dyskutowali wówczas przede wszystkim o skutkach proponowanych zmian dla konkretnych typów jednostek kogeneracji i o wymaganiach dotyczących przeprowadzania pomiarów energii oraz wyznaczaniu współczynnika C dla różnych typów jednostek kogeneracji, a także o wyznaczaniu równoważnika paliwowego.Joomlart