CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnychformularz

energika Od ponad 35 lat Energika realizuje inwestycje w branży budowlanej, ciepłownictwie i energetyce przemysłowej na terenie całej Europy. Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań technologicznych, które zwiększają zyski oraz konkurencyjność Klientów.
Główny profil działalności:
 • budowa, remonty i modernizacje ciepłowni oraz elektrociepłowni z różnymi typami kotłów
 • budowa instalacji kogeneracyjnych i trigeneracyjnych
 • produkcja kotłów parowych i wodnych
 • produkcja zbiorników, elementów ciśnieniowych, rurociągów i konstrukcji stalowych
 • dostosowywanie kotłów do wymagań środowiskowych

Doświadczenie i zasoby umożliwiają kompleksową obsługę Klientów, obejmującą m.in.: doradztwo techniczno-ekonomiczne, przygotowanie projektu, kompletację, dostawę i montaż urządzeń, szkolenie załogi, rozruch instalacji oraz opiekę serwisową.
Energikę tworzą ludzie o wieloletnim doświadczeniu w branży energetycznej, dysponujący certyfikatami UDT. Najwyższą jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane certyfikaty: PN-EN ISO 1090 i PN-EN ISO 3834 oraz liczne referencje polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

www.energika.pl
greeninvestmentDziałalność Green Investment obejmuje pełen proces realizacji projektów wysokosprawnej kogeneracji - od analizy opłacalności, przez realizację rozwiązań pod klucz, aż po utrzymanie i zarządzanie jednostkami. Pasja, przedsiębiorczość, doświadczenie i wiedza pozwala nam zaoferować usługę prowadzenia najbardziej wymagających projektów, ale również pomoc w zakresie pozyskania dofinansowania, obrotu energią elektryczną i paliwem gazowym czy serwisowania obiektów. Tworzymy elastyczne oferty dopasowane do specyficznych potrzeb inwestorów wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na ciepło.
Realizacja naszych własnych projektów odbywa się poprzez spółki zależne, których działalność, w tym wielkość układów kogeneracyjnych, dostosowana jest do lokalnych potrzeb.

www.greeninvestment.pl
cogenCOGEN Europe, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Kogeneracji, jest międzysektorowym głosem branży kogeneracyjnej. Jego misją jest współpraca z instytucjami UE i zainteresowanymi stronami w celu kształtowania lepszych polityk i usuwania barier administracyjnych, regulacyjnych i rynkowych dla szerszego stosowania kogeneracji w Europie.
zut Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. realizuje zadania publiczne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w ramach zadań własnych Gminy Miasta Gdańsk. Zadania te realizowane są zgodnie z głównymi zasadami gospodarki odpadami, a mianowicie:
 • prowadzenie efektywnego, proekologicznego odzysku jak największej ilości surowców z ogólnej masy odpadów,
 • przekazanie odpadów do unieszkodliwienia w sposób bezpieczny,
 • bezpieczne składowanie odpadów w sytuacji braku możliwości zagospodarowaia ich w inny sposób,
 • eksploatacja składowiska oraz instalacji w sposób jak najbardziej prośrodowiskowy i bezpieczny dla okolicznych mieszkańców.
cmsCMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce - firma działa na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurze CMS w Warszawie pracuje ponad 140 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki.

Po połączeniu z firmami Nabarro i Olswang, CMS stał się szóstą największą kancelarią prawną świata pod względem liczby zatrudnionych prawników oraz szóstą w Wielkiej Brytanii pod względem uzyskiwanych przychodów. CMS zatrudnia obecnie na świecie 5 000 prawników, w 40 krajach i 71 biurach. Dzięki licznym biurom na całym świecie, eksperci CMS dostarczają usługi prawne dostosowane do lokalnych potrzeb klientów, osadzonych w globalnym kontekście.
forum energiiForum Energii to think tank, który w oparciu o dane i analizy tworzy fundamenty czystej, innowacyjnej, bezpiecznej i efektywnej energetyki. To rzeczowy, profesjonalny, godny zaufania partner dialogu oraz centrum wiedzy o sektorze elektroenergetycznym w Polsce i regionie.

Think tank jest kontynuacją Forum Analiz Energetycznych, inicjatywy non-profit stworzonej w 2014 roku przez Joannę Maćkowiak-Panderę (wówczas Agora Energiewende), Jana Rączkę (Regulatory Assistance Project - RAP) oraz Macieja Bukowskiego (WiseEuropa), w ramach której przygotowywano analizy na rzecz efektywnej kosztowo i niskoemisyjnej transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Działalność Forum Energii jest finansowana przez Europejską Fundację Klimatyczną.
logo ptezPolskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych założone zostało w październiku 1991 roku i działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach. Członkami PTEZ są osoby zawodowo związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Działalność Towarzystwa obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, i przede wszystkim skupia się na realizacji swojego statutowego zadania tj. promocji rozwoju kogeneracji w Polsce.
Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.
Cele Towarzystwa:
 • Wskazywanie problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa oraz przedstawienie sposobów rozwiązywania tych problemów
 • Promocja podsektora elektrociepłownictwa jako nowoczesnego i najefektywniej wytwarzającego energię elektryczną i cieplną
 • Tworzenie możliwości pozyskania środków na rozwój i inwestycje przedsiębiorstw
 • Stworzenie najkorzystniejszych warunków prawnych i ekonomicznych dla funkcjonowania rynku energii elektrycznej i cieplnej
 • Promocja wiedzy na temat najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych
Towarzystwo od chwili powstania wykorzystuje następujące środki realizacji powyższych celów:
 • Aktywnie włącza się w proces tworzenia norm prawnych i rozwiązań systemowych dotyczących energetyki opiniując projekty ustaw lub uczestnicząc w ich opracowywaniu również na poziomie regulacji Unii Europejskiej
 • Wychodzi z licznymi inicjatywami do naczelnych organów administracji państwowej, wskazując zarówno sposoby rozwiązywania problemów, ale również nowe rozwiązania z zakresu legislacji, ekonomii, techniki i organizacji
 • Współpracuje z innymi branżowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi
 • Deleguje swoich członków do pracy w różnych sektorowych zespołach tematycznych
 • Organizuje lub współuczestniczy w organizacji konferencji i seminariów podejmując tematy istotne dla środowiska energetycznego
 • Współfinansuje realizację licznych przedsięwzięć
esv-logoOd ponad 20 lat ESV S.A. prowadzi działalność w branży energetycznej. Firma jest jednym z największych niezależnych dystrybutorów energii (nOSD) w Polsce, konsekwentnie rozbudowującym sieć dystrybucyjną energii na obszarze całego kraju. Podstawowym obszarem działania spółki jest budowa i eksploatacja energetycznych sieci dystrybucyjnych - głównie sieci zlokalizowanych na obszarach przemysłowych.
ESV S.A. jest także aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej w Polsce, specjalizującym się we współpracy z klientem biznesowym. Foirma świadczy usługi w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych oraz prowadzimy profesjonalne doradztwo w obszarze budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej. W ramach Grupy Kapitałowej posiada kompetencje w obszarze wytwarzania i przesyłu ciepła oraz dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi.
ESV S.A. jest organizacją dynamiczną, stawiającą na stabilny i zrównoważony rozwój. Największą siłą Grupy jest nowoczesna, na bieżąco modernizowana i rozbudowywana infrastruktura elektroenergetyczna oraz doświadczona i kompetentna kadra nastawiona na współpracę z klientem. Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku oraz mocny nacisk na rzetelność w biznesie sprawiły, że Grupa Kapitałowa ESV ma dziś opinię wiarygodnego i odpowiedzialnego Partnera dla Twojego Biznesu.

Joomlart