CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnychformularz


Dzień I: Część konferencyjna - wykłady

08:30 09:30
  • RejestracjaUczestników, wręczenie materiałów
  • Poranna kawa
09:30
10:15

Otoczenie regulacyjne dla elektrociepłowni - Kogeneracja a prawo: wyzwania środowiskowe, nowy system wsparcia

  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w kontekście krajowego i unijnego porządku prawnego
  • konkluzje BAT
  • rynek mocy
  • EU ETS
  • Energia elektryczna i termiczna z odpadów
  • CHP w świetle dyrektywy 2004/8/WE

Prelegenci:
Agnieszka Skorupińska, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Praktyka Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS
Piotr Ciołkowski, Radca prawny i Partner, Lider Zespołu Regulacyjnego, Praktyka Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

10:15
10:45
Finansowanie projektów kogeneracyjnych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Prelegent:
Grzegorz Tobolczyk, specjalista, Departament Energii i Innowacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10:45 11:15 Prezentacja Partnera technologicznego - Green Investment
Układ kogeneracyjny w lokalnym środowisku


Przyszłościowa technologia pozyskiwania energii powinna być bezpieczna, przyjazna dla środowiska naturalnego i elastyczna, a jej stosowanie korzystne cenowo.

Powyższa maksyma przyświeca nam przy realizacji własnych projektów, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i kosztów ogrzewania obiektów oraz zapewniają bezpieczeństwo dostaw ciepła.
  • GI Hrubieszów Sp. z o.o. powstała w związku z realizacją inwestycji układu kogeneracyjnego w miejscowości Hrubieszów. Projekt polegał na budowie dwóch kontenerowych bloków zasilanych paliwem gazowym o mocy cieplnej 2,989 MWt i mocy elektrycznej do 2,8 MWe. Ciepło wysokotemperaturowe dostarczane jest do pobliskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w ramach tzw. podstawy zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym, a także pełni jedyne źródło ciepła w okresie letnim.
  • GI City Therm Sp. z o.o. powstała w ramach projektu "Redukcji niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawną kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element wyspy energetycznej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowej Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja obejmuje realizację głównych elementów systemowych na terenie miasta Skórcz tj.: budowę wysokosprawnego układu kogeneracyjnego (elektrociepłownia), rozbudowę stacji regazyfikacji LNG (istniejącego źródła zasilania w paliwo gazowe grupy E), budowę sieci ciepłowniczej na terenie Skórcza oraz zagospodarowanie i uporządkowanie terenów objętych inwestycją.

Prelegent:
Artur Sarosiek, Prezes Zarządu Green Investment Sp. z o.o., Prezes Zarządu Energy Solution Sp. z o.o.
11:15
11:45
Wykład:
Transformacja ciepłownictwa 2030

Małe, tak zwane nieefektywne systemy mogą spotkać się z poważną barierą rozwoju zagrażającą wręcz ich dalszemu funkcjonowaniu. Potrzebna jest długoterminowa strategia dla obszaru zaopatrzenia w ciepło. Strategia powinna położyć duży nacisk rozwój małych systemów ciepłowniczych oraz na zmianę sposobów zaopatrzenia w ciepło indywidualnych gospodarstw domowych. To są newralgiczne obszary. Ustawa CHP w swoich intencjach chce wspierać rozwój kogeneracji w małych systemach, ale to nie wystarczy. Ustawa koncentruje się wyłącznie na źródłach wytwórczych. To jest jednak za mało. Potrzebne są komplementarne strategie i programy wsparcia. Doskonałym narzędziem stymulującym rozwój małych systemów ciepłowniczych może być Fundusz Modernizacyjny (w ramach przyjętej Dyrektywy ETS). W chwili obecnej zaczyna się dyskusja nad wykorzystaniem tego funduszu. Powinniśmy, jako kraj przedstawić Komisji Europejskiej własny plan wykorzystania środków. Modernizacja obszaru zaopatrzenia w ciepło to doskonały kierunek wykorzystania funduszy oraz bardzo skuteczna poprawa jakości powietrza.

Prelegent:
Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa, Forum Energii
11:45
12:30
Przerwa na kawę i dyskusje w kuluarach
12:30 13:00

Case study: PKN Orlen
Nowo otwarty blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt, w płockim zakładzie rafineryjno-petrochemicznym. Obecnie jest to największa tego rodzaju elektrociepłownia w Polsce.


PKN ORLEN w dniu 29 czerwca 2018 przekazał do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce o wysokiej sprawności i możliwości regulacji pracy. Zakończenie inwestycji w elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku oznacza, że do krajowego systemu energetycznego trafi kolejne 600 MW mocy. Sfinalizowanie projektu zdecydowanie umacnia pozycję Koncernu na rynku energii elektrycznej, ale również jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt, powstał na terenie płockiego zakładu rafineryjno-petrochemicznego. Obecnie jest to największa tego rodzaju elektrociepłownia w Polsce. Praca bloku opiera się o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska (BAT- Best available technology). Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 62 proc. zapewnia najnowocześniejsza na świecie turbina gazowa typu "H". Będzie ona spalała gaz w wysokiej temperaturze, co oznacza minimalne zużycie paliwa na jednostkę energii, a w praktyce gwarantuje niski wpływ inwestycji na środowisko.

Prelegent:
Tomasz Jakubowski, Dyrektor Zakładu CCGT, PKN ORLEN S.A.

13:00 13:30 Case study: Budowa spalarni śmieci na Szadółkach.

Spalarnia, powstanie do 2021 r. Obiekt będzie kosztował 450 mln zł i obsługiwał w sumie 35 pomorskich gmin. Realizacja inwestycji należy do włoskich koncernów Astaldi oraz Termomeccanica Ecologia. Operatorem - na 25 lat od momentu wybudowania spalarni - zostanie francuska firma Tiru. Wszystkie trzy firmy tworzą konsorcjum. Beneficjentem Projektu są mieszkańcy gmin obsługiwanych przez RIPOKi: Szadółki, Tczew i Gilwa Mała, które zasięgiem terytorialnym obejmują łącznie ok. 40 gmin, w tym m.in.: Gdańsk, Pruszcz Gdański, Tczew, Nowy Dwór Gdański, Malbork, Kwidzyn. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę jednej linii termicznego przekształcania resztkowych odpadów komunalnych (tzw. frakcja resztkowa) o średniorocznym obciążeniu na poziomie 160 000 Mg/rok. Spalarnia funkcjonować będzie w technologii rusztowej. Projektowana sprawność kotła będzie wynosić około 90%, natomiast sprawność całego obiegu jest zmienna i uzależniona będzie od ilości sprzedawanego ciepła.
W celu zminimalizowania uciążliwości zakładu planuje się oczyszczanie spalin metodą półsuchą, w tym redukcję metali ciężkich oraz usuwanie tlenków azotu metodą niekatalityczną (SNCR), co w powiązaniu z odpowiednimi parametrami procesu spalania skutkować będzie w praktyce niższą niż dopuszczają przepisy emisją z instalacji.

Prelegent:
Wojciech Głuszczak, Członek Zarządu, Zakład Utylizacyjny Gdańsk
13:30
14:00
Case study: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Oddział Zofiówka
Realizacjei inwestycji budowy bloku kogeneracyjnego CFB w Oddziale Zofiówka


Prelegent:
Kamil Szymik, Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa
14:00
14:30
Case study: Grupa ESV
Projekt Kogeneracyjny wdrożony w ESV Wisłosan w Nowej Dębie - spółce z GK ESV


Prelegent:
Marek Wodawski, Członek Zarządu, ESV
Artur Kuźniacki, Dyrektor Techniczny, ESV
14:30
14:40
Podsumowanie i zakończenie merytorycznej części Seminarium
14:40
15:30
Lunch

Dzień II: PKN ORLEN, wizyta studyjna

Orlen elektrociepłownia

fot. Orlen
W drugim dniu wydarzenia zapraszmy na zwiedzanie nowo otwarty blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt, w płockim zakładzie rafineryjno-petrochemicznym. Obecnie jest to największa tego rodzaju elektrociepłownia w Polsce.

PKN ORLEN w dniu 29 czerwca 2018 przekazał do komercyjnej eksploatacji największy niskoemisyjny blok energetyczny w Polsce o wysokiej sprawności i możliwości regulacji pracy. Zakończenie inwestycji w elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku oznacza, że do krajowego systemu energetycznego trafi kolejne 600 MW mocy. Sfinalizowanie projektu zdecydowanie umacnia pozycję Koncernu na rynku energii elektrycznej, ale również jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt, powstał na terenie płockiego zakładu rafineryjno-petrochemicznego. Obecnie jest to największa tego rodzaju elektrociepłownia w Polsce. Praca bloku opiera się o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska (BAT- Best available technology). Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 62 proc. zapewnia najnowocześniejsza na świecie turbina gazowa typu "H". Będzie ona spalała gaz w wysokiej temperaturze, co oznacza minimalne zużycie paliwa na jednostkę energii, a w praktyce gwarantuje niski wpływ inwestycji na środowisko.Joomlart